Цього року Мізочу виповнюється 690 років

Селище мало різні періоди за історію свого існування. Економічні підйоми та падіння, культурний розвиток та соціальна деградація: тут Мізоч не виняток - усе, як і в інших населених пунктах Рівненщини. Те ж саме можна сказати про історію - чимось подібна та загалом описана. Варто згадати «Історію міст і сіл...» виходу 70-х років. На тоді це було солідне, хоча і заідеологізоване, краєзнавче видання. Однак час пройшов, а гідної альтернативи йому, на жаль, поки немає.
Та Мізочу у цьому плані пощастило. Інтерес до історії селища проявляють краєзнавці, журналісти, науковці. Один з перших дослідників нової доби - Андрій Жив’юк. У серії краєзнавчих нарисів «Люби і знай свій рідний край» в минулому директор школи, а нині викладач МЕГУ, кандидат історичних наук висвітлював історію селища у всіх аспектах. Це були науково-публіцистичні статті в районних та обласних газетах.
Окрема сторінка дослідження історії Мізоча - випуск книг, їх лише за останні 4 роки світ побачило 4. Причому, до цього не було жодної, не рахуючи нарису Л. Флуєрара 1964 р.


Першою книгою з сучасних стало видання 2008 року авторства колишнього директора школи, заслуженого вчителя України М. Овсійчука «Видатні мізочани». У бібліографічному довіднику зібрано прізвища відомих діячів науки, культури, медицини, військової справи — вихідців з Мізоча. Їх автор налічив 42. Хочеться вірити, що в песрпективі, як зазначив у передмові сам упорядник, в довідник увійде більше біографічних довідок.
2010 року вийшла моя книга «Мізоч: трагічні сторінки історії. 1939-1955». Видання висвітлює період Другої світової війни та її відлуння в містечку. В монографії описані вплив окупаційного режиму на життя мізочан, нищення єврейського населення, боротьба повстанців проти тоталітарних режимів Німеччини та СРСР і вклад мізочан у перемогу над нацизмом.
Власні спогади у книзі «Mizoch bezpowrotnie minionej przeszlоsci» (написана польською) залишила Регіна Шабловська-Литвинська. Корінна мізочанка, наразі мешканка Кракова, описує суспільне життя містечка першої половини ХХ ст. та перші роки радянської окупації. 13 квітня 1939 року саму авторку було депортовано до Казахстану.
Книга Андрія Фелонюка «Юзеф Дунін-Карвицький та Магдебурзьке право в Мізочі на Волині» випущена до Дня селища 2011 року. Кандидат історичних наук, науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України А. Фелонюк знайомить з історією Мізоча, ключову роль у якому відіграла родина власників, Дуніних-Карвицьких. Завдяки їх клопотанню Мізоч отримав Магдебурзьке право. Відрадно, що нині автор спільно з Андрієм Жив’юком працює над новим виданням, яке окреслюватиме недосліджені віхи історії селища.
Поки що однією з «білих плям» малих сіл та містечок подібних до Мізоча залишається висвітлення їх історії за часів незалежної України. Зараз можна знайти багато книг, що відтворюють історію держави за останні 20 років (кожен український президент таку написав). Однак практично не знайдеш видань про окремо взятий населений пункт. Однією з причин є надто малий проміжок часу для дослідження (факти ще не відклалися в архівах), а також брак відповідних фахівців. Варто також згадати принцип у професійних колах: досліджувати історичні процеси, яким минуло не менше 50 років. Водночас, знову виринає вже наболіла проблема створення нової «Історії міст і сіл». Поки точаться лише розмови довкола цієї теми, функцію висвітлення місцевої історії перебрали краєзнавчі видання та газети. В авангарді таких процесів впевнено крокує Мізоч (приклад для інших сіл та містечок Волині). Завдяки старанням директора будинку школярів та молоді Л. М. Черниш з жовтня 2006 року в селищі виходить газета «Вісник Мізоча». Засновник - Мізоцька селищна рада, видавець - Мізоцький будинок школярів та молоді. Значення видання для місцевої історії важко переоцінити. У часописі друкуються статистичні, демографічні дані, матеріали з історії, соціально-економічного життя, на його сторінках висвітлено всі важливі події, культурні заходи і свята в селищі. «Вісник Мізоча» - це літопис історії сучасного Мізоча.
(Далі буде).
Роман МИХАЛЬЧУК.

 

Comments are now closed for this entry