Промисловість
За січень–березень 2012 р. промисловими підприємствами району порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшено випуск мішків і пакетів з полімерів етилену у 3,4 раза, цементу – на 11,7%. Водночас на 96,5% зменшено випуск свинини свіжої (парної) чи охолодженої, на 75% - яловичини і телятини, свіжих (парних) чи охолоджених, на 52,7% - кормів готових для сільськогосподарських тварин та свійської птиці, на 45,5% – соків купажованих натуральних, на 36,1% – джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових, на 33,3% – хлібобулочних виробів.


За січень–лютий 2012 р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 56,1 млн. грн. У структурі обсягу реалізації 76,5% припадає на виробництво неметалевої мінеральної продукції, 8,7% – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. У розрахунку на одного жителя району за січень–лютий 2012 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 987,1 грн.

 

Сільське господарство
У січні-березні 2012 р. сільськогосподарськими підприємствами району вироблено м’яса (у живій вазі) 2037 ц (на 66,1% менше, ніж у січні-березні 2011 р.), молока - 8170 ц (на 24% більше), яєць від птиці всіх видів - 81,9 тис. штук (на 91,6% менше). Середній надій молока від однієї корови збільшився на 156 кг (на 32,8%) і склав 631 кг.
Станом на 1 квітня 2012 р. в господарствах налічувалось 3444 голів великої рогатої худоби, з них корів - 1313; свиней - 14883 голови, овець та кіз - 189 голів, птиці всіх видів - 8,4 тис. голів. Порівняно з 1 квітня 2011 р. поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 15,7%, у т. ч. корів - на 3%; овець та кіз - на 18,5%, птиці - на 60,7%, в той же час поголів’я свиней збільшилось на 5,5%.

 

Капітальні інвестиції
За 2011 р. підприємствами та організаціями району освоєно 158,6 млн. грн. капітальних інвестицій.
У структурі освоєних обсягів переважали інвестиції в основний капітал, тобто у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання (86,6%).
За 2011 р. обсяги інвестицій в основний капітал становили 137,4 млн. грн., що на 57,2% менше, ніж за 2010 р.
За джерелами фінансування переважну частку (68,5%) становили капіталовкладення, освоєні за рахунок власних коштів підприємств та організацій, 16,1% - коштів населення на індивідуальне житлове будівництво, 9,5% - коштів місцевих бюджетів, 3,6% - інших джерел фінансування, 1,5% - коштів державного бюджету, 0,8% - кредитів банків та інших позик.
Капіталовкладення у житлове будівництво району становили 22,2 млн. грн., що на 10,5% більше, ніж за 2010 р.

 

Будівельна діяльність
За січень-березень 2012 р. будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 1,8 млн. грн.
Порівняно з січнем-березнем 2011 р. обсяги будівництва зменшились на 10,1%.

Транспорт та послуги
За січень-березень ц. р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 0,2 млн. т вантажів, що на 40,3% менше, ніж за січень-березень 2011 р. Вантажооборот зріс на 5,7% і склав 2,8 млн. ткм. Автотранспортними підприємствами району перевезено 10,5 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 0,2 млн. пас. км.
За січень-лютий 2012 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 38,4 млн. грн., що у порівняних цінах на 46,7% нижче рівня відповідного періоду минулого року. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 0,9 млн. грн. (2,4%), що на 29,2% нижче (у порівняних цінах) рівня відповідного періоду минулого року.
За основним видом діяльності виконано 27,8 тис. замовлень на різні види послуг. Середня вартість одного замовлення склала 1,4 тис. грн. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в районі становив 0,7 тис. грн.

 

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні-лютому 2012 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 8,4 млн. грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги майже 11 млн. грн., рівень оплати наданих послуг становив 76,7%.
З початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зросла на 36,5% і на кінець лютого становила 9,6 млн. грн.
У січні-лютому 2012 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 318 сім’ям, що становило 95,8% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у сільській місцевості - 156 сім’ям.
Загальна сума призначених субсидій у січні-лютому 2012 р. склала 78,3 тис. грн., у тому числі мешканцям сільської місцевості - 33,4 тис. грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в лютому 2012 р. становив 274 грн.
Крім того, 11 сім’ям сільської місцевості було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3,5 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю з початку року становив 319 грн.

 

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці району на 1 квітня 2012 р. налічував 1864 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 97,7% мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 квітня 2011 р. зменшилася на 12,1% і на 1 квітня 2012 р. становила 1822 особи.
У загальній кількості безробітних 53,6% - особи, які проживають у сільській місцевості, 48,4% - жінки, 47,1% - молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за березень 2012 р. не змінився і на 1 квітня 2012 р. становив 5,4% середньорічної чисельності населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець березня 2012 р. становила 119.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 квітня 2012 р. становило 16 осіб на 1 вільне робоче місце.
За сприяння державної служби зайнятості в березні цього року було працевлаштовано 174 особи. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 8,0%.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в березні 2012 р. становив 800 грн., що дорівнює 74,6% законодавчо визначеного в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (1073 грн.).

 

Демографічна ситуація
Чисельність населення у Здолбунівському районі станом на 1 березня 2012 р., за оцінкою, становила 56,9 тис. осіб. З початку року вона збільшилась на 46 осіб.
Населення збільшилось за рахунок міграційного приросту (на 60 осіб), водночас, у районі спостерігалося природне скорочення (на 14 осіб).
Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг природного скорочення зменшився з 5,4 до 1,5 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.
Збільшилась кількість народжених (на 8 осіб) та зменшилась кількість померлих (на 27 осіб) порівняно з відповідним періодом минулого року. Інтенсивність народжуваності зросла в цілому з 13,7 до 14,4 немовляти на 1000 наявного населення, а рівень смертності зменшився з 19,1 до 15,9 особи.
Порівняно з січнем-лютим минулого року зменшилась кількість укладених шлюбів. Загалом інтенсивність укладання шлюбів у січні-лютому 2012 р., порівняно з відповідним періодом минулого року, впала з 4,8 проміле до 4,1 проміле.

 

Криміногенна ситуація
За повідомленням органів внутрішніх справ, за січень-березень 2012 р. в районі зареєстровано 106 злочинів, що на рівні відповідного періоду 2011 р.
Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 38,7%, або 41 злочин, складають тяжкі та особливо тяжкі, їх кількість залишилася на рівні відповідного періоду минулого року.
Головне управління статистики
у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry