У 2010 р. на державній службі в області перебувало 9,7 тис. осіб.
Із загальної кількості зайнятих на державній службі 7,1 тис. осіб - державні службовці, 2,6 тис. осіб - посадові особи органів місцевого самоврядування.
Серед держслужбовців більше чверті (2,1 тис. осіб) - керівники, майже три чверті (5 тис. осіб) - спеціалісти. Більше половини керівників мали шосту категорію посад, переважна кількість спеціалістів - шосту та сьому.
Як і в попередні роки, жінок на державній службі майже у 3 рази більше, ніж чоловіків, значно переважає їх кількість як серед спеціалістів (79,7 %), так і серед керівників (63,7 %). Проте, із 27 керівників 1-3 категорії посад лише 5 - жінки.
Високий кадровий потенціал держслужби спостерігався серед молодих осіб віком до 35 років, яких
серед держслужбовців 49,8 %.
Кожен четвертий держслужбовець мав стаж служби 5-10 років, кожен третій - більше 10.
Повну вищу освіту мали 6094 особи (85,9 %), неповну та базову вищу - 953 особи (13,4 %), без відповідного рівня освіти працювали 47 осіб (0,7 %). Науковий ступінь мали 6 осіб.
Держслужбі характерна висока мобільність кадрів. Протягом 2010 р. прийнято 868 (кожен 10-й держслужбовець), вибуло з різних причин 874 особи.
Серед 2,6 тис. посадових осіб органів місцевого самоврядування 1,5 тис. - спеціалісти, 1,1 тис. - керівники. Найчисельнішими залишались 5 категорія посад керівників та 7 категорія посад серед спеціалістів.
Жінок серед посадових осіб місцевого самоврядування було у 2,5 раза більше, ніж чоловіків, серед спеціалістів 6 та 7 категорій - у 4,5 раза. Третина (31,5 %) посадових осіб мали стаж служби 5-10, ще третина (38,4 %) - більше 10 років. Осіб віком до 35 років було 23,2 %.
Повну вищу освіту мали 1602 посадові особи (62,6 %), неповну та базову вищу - 935 осіб (36,5 %), без відповідного рівня освіти працювали 24 особи (0,9 %).
Торік було прийнято 375, вибуло з різних причин 382 посадові особи органів місцевого самоврядування.
Світлана ЄВЧУК,
заступник начальника
управління статистики праці 
ГУС у Рівненській області.

Comments are now closed for this entry