Демократизація та гуманізація освіти в Україні набуває все більшого значення. Створення оптимальних умов для соціально-психологічної підтримки, реабілітації та інтеграції дітей з психофізичними вадами – одне із важливих і актуальних завдань сьогодення.
Істотну роль у їх вирішенні відіграють психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК), які є осередками підтримки, відстоювання прав і надання різноманітної допомоги дітям з порушеннями в розвитку та їхнім родинам безпосередньо за місцем проживання. Є така установа і в нашому районі. Про основні її функції, напрямки роботи розповідає заступник голови райдержадміністрації О. В. ФЕДОРУК:

 

- Районна психолого-медико-педагогічна консультація вирішує різноманітні життєво значущі проблеми дітей з особливими освітніми потребами та інвалідів, серед яких головною є забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти.
Робота ПМПК направлена на виявлення та обстеження дітей, які не засвоюють навчальну програму загальноосвітніх шкіл, вияв дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, визначення умов їх реабілітації та соціальної адаптації.
Крім провідного завдання - психолого-педагогічного вивчення дитини, на основі якого здійснюється визначення змісту, методів і форм навчання, консультація надає широку інформаційно-консультативну допомогу населенню щодо вирішення проблем дітей з порушеннями розвитку. За 2009-2010 навчальний рік районною ПМПК було надано 142 консультації та поради з питань корекції, реабілітації, мовленнєвого розвитку та соціалізації дітей. Щопонеділка надаються консультації вчителям, які працюють з хворими дітьми за індивідуальною формою навчання.
Однією із новітніх функцій ПМПК є постійний моніторинг рівня задоволення потреб дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, для чого створені та постійно поновлюються банки оперативних даних про них.
Районною ПМПК ініціюється розгляд питань навчання дітей з особливими потребами на колегіях відділу освіти, нарадах різних категорій педагогічних працівників. Питання організації роботи ПМПК нещодавно розглядалося на засіданні колегії райдержадміністрації.
За аналітичними даними, в районі є 3593 дитини з особливостями психофізичного розвитку. Це діти, які навчаються за індивідуальними програмами, і ті, які мають різні види захворювань і навчаються в умовах загальноосвітньої школи.
В районі нині налічується 149 дітей з порушенням зору, 42 - з порушенням слуху, 63 - з порушенням опорно-рухового апарату, 9 - з порушенням мовної функції, 146 – із затримкою психічного розвитку, 70 – з розумовою відсталістю.
За 2009-2010 н. р. було проведено 28 діагностичних засідань, здійснено три виїзди за місцем проживання хворих дітей і обстежено 172 дитини, які мають відхилення від норм розвитку. Порівняно з попереднім навчальним роком збільшилась кількість дітей, які мають вади опорно-рухового апарату і навчаються в домашніх умовах, дітей із затримкою психічного розвитку.
Для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, щорічно організовується індивідуальна форма навчання. На сьогодні за такою навчається 63 дитини, з них 34 - діти-інваліди, за програмою загальноосвітньої школи – 7, за програмою дітей із затримкою психічного розвитку – 11, для розумово відсталих дітей - 35, з порушенням опорно-рухового апарату – 9, з порушенням слуху – 1.
Районна ПМПК тісно співпрацює з обласною, з органами охорони здоров’я, державними структурами, службою у справах дітей райдержадміністрації і психологічною службою району.
Серйозну увагу ПМПК приділяє такому напрямку роботи, як надання допомоги педагогам для здійснення навчання дітей з особливими потребами як в умовах освітніх навчальних закладів, так і на дому. З цією метою в районі працює методичне об’єднання вчителів індивідуальної форми навчання.
Пріоритетом у діяльності ПМПК в 2010-2011 н. р. є своєчасне виявлення дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку, розроблення обгрунтованих пропозицій щодо розширення можливостей задоволення освітніх потреб дітей з особливими потребами в районі, сприяння розгортанню мережі спеціальних класів у тих загальноосвітніх закладах, які не забезпечили умов для організації інклюзивного навчання, а також науково-методична підтримка діяльності вчителів, які працюють з цими дітьми.
Записала Людмила ВАСЮК. 

Comments are now closed for this entry