З ініціативи ООН відзначався 20 жовтня 2010 року

У сучасному світі значно зросла роль статистичної інформації в економіці та сусупільстві, адже наявність всебічної й об’єктивної інформаційної бази є першочерговою передумовою ефективного управління соціально-економічними процесами.
На сьогодні одним з найбільших досягнень світової офіційної статистики є розробка міжнародних методів і стандартів, що дозволило створити уніфіковану платформу збору й обміну даними за рахунок застосування цих методів і стандартів на національних рівнях та наступної розробки порівнянних даних на регіональних та міжнародному рівнях. На національному рівні офіційна статистика забезпечує моніторинг багатьох галузей економіки, зокрема, промисловості, сільського господарства, інвестицій та будівництва, зовнішньоекономічної діяльності, торгівлі, ринку праці, соціального забезпечення, освіти, охорони здоров’я і навколишнього середовища, демографічної ситуації тощо.
Генеральна асамблея ООН Резолюцією 64/267 прийняла рішення оголосити 20 жовтня 2010 року Всесвітнім днем статистики під гаслом “Відзначимо численні досягнення офіційної статистики!”
Як зазначено в доповіді Генерального секретаря ООН, Всесвітній день статистики слугуватиме пропаганді досягнень офіційної статистики, що грунтуються на основних цінностях служіння, сумлінності та професіоналізму. Він охопив найширшу цільову аудиторію - від державних керівників і розробників даних до звичайних користувачів, що посприяє мобілізації їхньої підтримки статистичної діяльності. Проведення Всесвітнього дня статистики - це ще і визнання внеску міжнародних, регіональних і субрегіональних установ сприяння розвитку національних статистичних систем.
За повідомленням ГУС в Рівненській області. 

Comments are now closed for this entry