регуляторного впливу до рішення Здолбунівської міської ради
"Про затвердження тарифів на надання послуг з теплопостачання"

Назва регуляторного акта - Проект рішення Здолбунівської міської ради "Про затвердження тарифів на надання послуг з теплопостачання", що надаються комунальним підприємством "Здолбунівкомуненергія" Здолбунівської міської ради.


Регуляторний орган - Здолбунівська міська рада.
Розробник документа - КП "Здолбунівкомуненергія".
Відповідальна особа - економіст О. С. Прокопчук.
Контактний телефон - 2-49-37.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
На сьогодні на КП "Здолбунівкомуненергія" склалась складна ситуація, оскільки діючі тарифи на послуги з теплопостачання не відповідають їх реальній собівартості.
Тарифи на послуги з теплопостачання для населення чинні з 16 жовтня 2009 р., а для бюджетних та інших споживачів - з 1 жовтня 2009 р.
В умовах підвищення з 1 серпня 2010 року ціни на природний газ, електроенергію, зростання вартості матеріалів, мінімальної заробітної плати собівартість послуг з теплопостачання, які надаються підприємством, неухильно зростатиме.
Вартість послуг з теплопостачання збільшується з незалежних від підприємства причинах, а саме:
з 1 серпня 2010 року зрола ціна природного газу для населення на 50% (з 872,78 грн. за 1 тис. м. куб. в діючому тарифі до 1309,20 грн. за 1 тис. м. куб. з 1.08.2010 р.), для бюджетних та інших споживачів на 13% (з 2619,19 грн. за 1 тис. м. куб. в діючому тарифі до 2957,93 грн. за 1 тис. м. куб. з 1.08.2010 р.);
зросли тарифи на електроенергію на 16% (з 70,15 коп за 1 кВт-год в діючому тарифі до 81,48 коп. за 1 кВт-год станом на 1.08.2010 р.);
відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 р." мінімальна заробітна плата станом на 1 жовтня 2010 року збільшиться на 39,5% - до 907 грн. проти 650 грн., закладених в діючому тарифі;
зросли витрати на паливно-мастильні матеріали, деталі, запчастини, обов'язкові платежі та збори;
зменшуються обсяги реалізації теплової енергії в зв'язку з відмовою споживачів від послуг централізованого теплопостачання.
Як наслідок - збитковість підприємства, нестача обігових коштів, погіршення фінансового стану, ріст заборгованості за енергоносії, збільшення плинності кадрів та зниження рівня кваліфікації працівників.
Існує проблема щодо технічного переоснащення об'єктів теплопостачання. Основні засоби зношені до 60%. З 21,5 км теплових мереж ветхі і аварійні - 6,4 км, що становить 29,8%. Через зношеність мереж теплопостачання відбуваються перерви у наданні послуг споживачам, порушується режим безперебійного подання послуг з централізованого опалення у місті.
Така ситуація ставить під загрозу рівень підготовки підприємства до нового опалювального сезону, стабільність в постачанні теплової енергії споживачам міста в опалювальний сезон.
Виходячи з вищевикладеного, підприємство вимушене переглянути тарифи на теплову енергію в сторону збільшення. Розрахунок проекту тарифів проводився згідно з "Порядком формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955 зі змінами від 24.10.2007 р., 2.04.2009 р. та 02.03.2010 р. Згідно з цим Порядком тарифи на теплову енергію - це грошовий вираз витрат виробництва, транспортування (включаючи витрати з транспортування через мережі, що належать іншим споживачам, до балансового розмежування мереж), постачання 1 Гкал теплової енергії з урахуванням рентабельності, інвестиційної та інших складових. Тарифи сформовані для трьох категорій споживачів - населення, бюджетних установ, інших споживачів.
В наведеній далі таблиці подається проект розрахунку питомих статей витрат в собівартості теплової енергії.
2. Цілі регулювання
Встановлення економічно обгрунтованого тарифу на послуги теплопостачання, який дозволить безперебійно та якісно постачати тепло споживачам протягом всього опалювального сезону, сприятиме рентабельній роботі підприємства, зацікавить потенційних інвесторів для залучення коштів на оновлення основних засобів, дозволить дотримуватись вимог, встановлених на законодавчому рівні, щодо оплати праці.
3. Альтернативи
- Перша альтернатива відшкодування бюджетом підприємству збитків, пов'язаних із невідповідністю тарифів на послуги теплопостачання економічно обгрунтованим витратам на їх виробництво і реалізацію, відповідно до статті 21 п.7 Закону України № 1845-ІУ від 24.06.2004 р. "Про житлово-комунальні послуги" та статті 20 Закону України № 2633-ІМ від 2.06.2005р. "Про теплопостачання".
Друга альтернатива - збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотацій з бюджету.
Третя альтернатива - прийняття даного регуляторного акта, що передбачає підвищення тарифів для всіх категорій споживачів.
Перша альтернатива є неприйнятною тому, що кошти на надання дотації повинні виділятись з бюджету. Вони є досить значними та не передбачені бюджетом на 2010 рік, тому можлива затримка надходження або невиконання дохідної частини бюджету може призвести до несвоєчасних розрахунків бюджету з підприємством або взагалі до неможливості відшкодування збитків, відповідно - збільшення ризику невчасних розрахунків останнього по зобов'язаннях за енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали, несвоєчасну оплату податків та зборів, затримку у виплаті заробітної плати, що буде супроводжуватись зростанням кредиторської заборгованості, виставленням штрафних санкцій та іншими негативними наслідками.
Друга альтернатива теж є неприйнятною. Вона призведе до зниження якості обслуговування споживачів, банкрутства підприємства, невиплат встановлених заробітних плат, втрат кваліфікованих працівників, погіршення технічного стану об'єктів.
Третя альтернатива є прийнятною, так як вона забезпечить стабільність роботи підприємства, покращить технічний стан, підвищить якість надання послуг.
4. Механізми для розв'язання проблеми
Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішень про впорядкування тарифів на послуги з теплопостачання. Рішення про затвердження тарифів на послуги з теплопостачання, у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам буде проводитись нарахування плати за послуги з теплопостачання.
5. Обгрунтування можливостей цілей
Збільшення доходів та фінансових надходжень, в результаті - досягнення рентабельної та стабільної роботи підприємства.
Спрямування власних інвестицій та залучення інвестицій зі сторони на оновлення основних засобів, на енергозберігаючі технології з метою підвищення якості послуг з теплопостачання.
Підвищення рівня середньої заробітної плати на підприємстві, що дасть можливість зменшити плинність кадрів та підвищити кваліфікацію персоналу.
Все це, в свою чергу, дасть змогу підвищити якість обслуговування споживачів.
6. Обгрунтування терміну дії
Термін дії регуляторного акта буде залежати від зміни вартості енергоносіїв, паливно-мастильних, будівельних, сантехнічних та інших матеріалів, змін у законодавстві про оплату праці.
7. Показники результативності та заходів із відстеження
У результаті проведення як базового, так і повторного дослідження будуть аналізуватись такі показники:
рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з теплопостачання (щоквартально);
показники прибутковості чи збитковості підприємства (щоквартально);
показник погашення кредиторської заборгованості всього, і в тому числі за природний газ, за розрахунками з бюджетом;
кількість звернень та скарг зі сторони споживачів.
8. Відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності цього рішення буде здійснене до моменту його прийняття, а повторне через рік із дня набрання ним чинності. Для відстеження будуть використовуватись статистичні дані.
Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу цього рішення делегуватимуться розробнику - комунальному підприємству "Здолбунівкомуненергія" Здолбунівської міської ради.
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб впродовж місяця з дня опублікування на адресу:
м. Здолбунів, вул. Шкільна, 40а. Контактний телефон: 2-49-37.

Калькуляція собівартості теплової енергії по КП "Здолбунівкомуненергія"

 

УТОЧНЕННЯ
Поданий КП "Здолбунівкомуненергія" і опублікований у газеті "Нове життя" № 62-63 від 13 серпня 2010 року "Звіт про відстеження результатів регуляторного впливу рішень Здолбунівської міської ради від 7 жовтня 2010 р. № 1293 "Про затвердження розмірів тарифів на надання послуг з теплопостачання, які надаються КП "Здолбунівкомуненергія" та виконавчого комітету Здолбунівської міської ради від 23 вересня 2010 р. № 253 "Про затвердження розмірів тарифів на послуги з теплопостачання, що надаються КП "Здолбунівкомуненергія" для бюджетних та інших споживачів" правильно читати як "Звіт про відстеження результатів регуляторного впливу рішень Здолбунівської міської ради від 7 жовтня 2009 р. № 1293 "Про затвердження розмірів тарифів на надання послуг з теплопостачання, які надаються КП "Здолбунівкомуненергія" та виконавчого комітету Здолбунівської міської ради від 23 вересня 2009 р. № 253 "Про затвердження розмірів тарифів на послуги з теплопостачання, що надаються КП "Здолбунівкомуненергія" для бюджетних та інших споживачів".
Директор КП "Здолбунівкомуненергія"
В. А. ШАВРОНСЬКА.

Comments are now closed for this entry