Стаття 43 Конституції України закріплює та гарантує, що «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці».


Крім цього, у відповідності до ст. 153 Кодексу законів про працю «Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника. Умови праці на робочому місці, безпека процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові і забезпечують санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників».
Незважаючи на вказані вище норми Закону, посадові особи окремих підприємств Здолбунівського району, які відповідають за підпорядкованих працівників та повинні забезпечити їм безпечні умови праці, нехтують основоположними правилами безпеки, що призводить до трагічних наслідків.
Так, 10.02.2011 р. на території ПАТ «Волинь-цемент» під час проведення робіт з очистки від вугільного пилу вагоноперекидача, стрічковий конвеєр якого працював у холостому режимі (без вугілля), дією рухомих деталей обладнання, а саме транспортної стрічки, працівник ТзОВ «Охоронна фірма «Гаруда-В» отримав тілесні ушкодження у вигляді механічної асфіксії, від чого помер на місці.
14.11.2011 р. на території ПАТ «Волинь-цемент», а саме естакади цеху помелу, під час очистки залізничних колій від залишків вантажу - клінкеру працівник ТзОВ «Охоронна фірма «Гаруда-В», який знаходився в зоні роботи крана, від дії ковша отримав тілесні ушкодження у вигляді численних переломів кісток, від яких помер на місці.
За вищевказаними фактами прокуратурою району порушено та направлено до Здолбунівського районного суду дві кримінальні справи по обвинуваченню осіб, дії та бездіяльність яких призвели до тяжких наслідків.
Ігор ГОРЧАК,
старший слідчий прокуратури
Здолбунівського району. 

Comments are now closed for this entry