Під час зустрічі у гімназії.

Сучасна освіта має інноваційний характер, тому нині у полі зору науковців і педагогів постійно перебуває питання новацій в освіті та їх співвідношення з традиційними стратегіями навчання. На сьогодні надзвичайно актуальною є проблема створення моделі управління інноваційною діяльністю.
У Здолбунівській гімназії творча група у складі Ю. І. Михалка, Р. Й. Чандика, Л. Г. Піддубій, М. Р. Кушнірука на чолі з директором навчального закладу І. Г. Гнатюком розробляє алгоритм перетворення педагогічної ідеї в педагогічну технологію. Аби ознайомитися зі здобутками здолбунівських вчителів, в рамках педагогічної практики від Рівненського ОІППО 19 червня до гімназії завітали керівники загальноосвітніх навчальних закладів області.


Гостей зацікавила діяльність благодійного фонду сприяння розвитку Здолбунівської гімназії «Наші діти» - недержавної неприбуткової благодійної організації, а також фактори пошуку та успішного використання програмного забезпечення. Зокрема таких, як «NET-школа», «Рейтинг», «Аналіз уроку», «Moodle».
У своєму виступі І. Г. Гнатюк підкреслив, що здійснення інноваційної діяльності скорочує час, що витрачається на наступне: учнями - на засвоєння теоретичних знань, практичних умінь і навичок; педагогічними працівниками - на виконання основних функцій, операцій і дій; адміністрацією школи - на виконання управлінських функцій. Особливий акцент у освітній установі зроблено на формуванні єдиного інформаційного освітнього простору, оскільки це сприяє вирішенню низки таких завдань, як: формування комфортних умов для розвитку компетентностей дитини, її повноцінного інтелектуального, творчого, морального і фізичного розвитку; досягнення оптимального рівня здійснення самоосвіти з метою розвитку особистості педагога шляхом впровадження інновацій; створення віртуальних класів, лабораторій, розвитку комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища з можливістю ре­алізації інклюзивної та дистанційної освіти; забезпечення максимальної мобілізації ресурсів учасниками освітнього простору.
Аналіз реалізації інновацій дає можливість зробити такі висновки: у гімназії спостерігається зростання педагогічної майстерності та
фахової компетентності педагогічного колективу, покращення якісних показників навчальних досягнень учнів. Водночас простежується розвиток закладу освіти на основі пошуку, розроблення, освоєння та реалізації інноваційних педагогічних та управлінських технологій. На рівні особистості фахівця відслідковується формування сучасного стилю мислення з його характерними
ознаками: креативністю, системністю, гнучкістю, динамізмом, перспективністю, об’єктивністю, концептуальністю тощо. Тому хочу побажати господарям, учасникам заходу, усім освітянам досягнень у роботі, адже вона полягає у постійному вдосконаленні через тернисті дороги зіткнення різних думок і поглядів, у пошуку оптимальних рішень щодо запровадження інновацій.
Ольга ВОРОН,
старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО.

Comments are now closed for this entry