Статистика працює на користувача

Одним із головних завдань статистичної галузі є повне і своєчасне задоволення потреб користувачів у статистичній інформації, потреби і вимоги до якості та оперативності якої постійно зростають. Принцип “статистика працює на користувача” втілюється у практику роботи органів державної статистики шляхом постійного удосконалення тематики і змісту статистичних видань, а також засобів поширення інформації. Так, протягом 2009 року було підготовлено більше 3 тисяч різноманітних видів інформаційно-аналітичних матеріалів, опубліковано 525 статтей. Більше половини статистичних видань надсилається органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які є основними нашими користувачами. З кожним роком все більший обсяг статистичної інформації надається в електронному вигляді з метою оперативного задоволення потреб. Останнім часом значним попитом користується веб-сайт Головного управління статистики, який забезпечує вільний доступ до статистичної інформації всіх користувачів.


Органи державної статистики працюють над покращенням роботи з респондентами. Для них проводяться наради, на яких розглядаються питання щодо змісту статистичних спостережень, правильності заповнення звітів, організації первинного обліку. Така форма роботи з респондентами дуже корисна з точки зору забезпечення отримання якісної і достовірної інформації.
Постійно проводиться робота щодо удосконалення державних статистичних спостережень з метою усунення дублювання показників та зменшення звітного навантаження на респондентів. Однак для адекватного відображення ситуації необхідно отримувати достатньо даних. Слід відзначити, що протягом 2009 року обсяги державної статистичної звітності зменшилися як по області, так і в цілому по Україні. Зміни відбулися в основному за рахунок удосконалення статистичної звітності та переходу на вибіркові методи спостереження, зокрема, у проведенні структурних обстежень підприємств.
Крім того, з метою спрощення для респондентів процедури подання статистичної та фінансової звітності, починаючи з 2009 року в органах державної статистики буде впроваджено систему електронної звітності. Це нововведення дасть змогу респондентам значно економити час у процесі подання інформації.
Одним із важливих завдань органів державної статистики є забезпечення виконання заходів прийнятої урядом Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року. Вона охоплює всі напрямки статистичної діяльності та передбачає координацію дій органів державної влади, респондентів та користувачів. Розпочато підготовчі роботи з проведення Всеукраїнського перепису населення 2011 року та Всеукраїнського сільськогосподарського перепису 2012 року.
Реалізація заходів Стратегії дасть змогу суттєво підвищити рівень інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. Подальше вдосконалення державної статистики має також забезпечити отримання об’єктивної, якісної та надійної інформації про стан економіки, соціальної сфери, довкілля, гармонізованої з міжнародними вимогами та стандартами.
Користуючись нагодою, вітаю всіх працівників органів державної статистики, наших респондентів та користувачів статистичної інформації зі святом. Бажаю здоров’я, щастя, добра і впевненості у майбутньому.
Юрій Мороз,
начальник Головного
управління статистики у Рівненській області, заслужений економіст України.

Comments are now closed for this entry