Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 581-р (у редакції від 28 липня 2010 року № 1565-р) прийнято рішення про проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення.
З встановленою практикою, переписи населення у більшості країн світу проводяться 1 раз на 10 років. Перший перепис населення в незалежній Україні відбувся в грудні 2001 року. Він засвідчив соціально-демографічну характеристику населення, його міграційну рухомість, віковий і етнічний склад, сімейний стан, вид заняття і джерело заробітку, рівень освіти, житлові умови тощо. Але на сьогодні ця інформація є застарілою, а життя вимагає оновлених даних. Перехід на ринкову економіку, розвиток приватного сектора, наявність безробіття зумовлюють зміни в розміщенні населення, його статево-віковому складі, професійній і галузевій структурах, статусі зайнятих та ін.
Існує єдиний шлях отримати таку інформацію - провести суцільне опитування населення, тобто перепис. Отже, мета другого Всеукраїнського перепису населення у 2012 році - відобразити реальну картину соціально-демографічних перетворень українського суспільства.
В області вже розпочато першочергові підготовчі роботи до проведення наступного перепису населення, в числі яких уточнення переліків та меж міських поселень, назв та категорій населених пунктів; перевірка стану адресного господарства та повноти обліку населення.
Належний порядок в адресному господарстві є одним із важливих факторів, що зумовлює якість проведення наступних етапів підготовчих робіт. Житлове господарство, а відповідно і його адресація, зазнають постійних змін внаслідок реконструкції раніше забудованої території, знесення старих та зведення нових будинків, проведення ремонтів та реконструкцій, перейменування вулиць. А для якісного проведення перепису важливо, щоб стан адресного господарства всіх міських поселень в області відповідав діючим стандартам, тобто, щоб були наявні таблички з назвами на початку, в кінці і на перехрестях вулиць, на кожному будинку і квартирі були номерні знаки.
Враховуючи, що це — великий обсяг роботи, звертаємося до керівників комунальних служб, установ, організацій міст і селищ області, жителів приватного сектора з проханням впорядкувати нумерацію належних вам будинків і квартир. Цим ви допоможете успішному проведенню Всеукраїнського перепису населення 2012 року в Рівненській області.
Юрій МОРОЗ,
начальник Головного управління статистики
у Рівненській області,
заслужений економіст України.

Comments are now closed for this entry