Правові, організаційні і соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначені Законом України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, який є складовою законодавства про охорону дитинства.
Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охороняються державою. Державні соціальні стандарти для таких дітей встановлюються незалежно від того, де дитина перебуває на утриманні та вихованні, на рівні, не нижчому від встановленого прожиткового мінімуму для осіб відповідного віку.
Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо:
мінімального матеріального забезпечення, витрат на харчування, одяг та взуття;
мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги при закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу, чи при закінченні перебування цих дітей у різних формах влаштування після досягнення 18-річного віку;
мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей до 23-річного віку за умови їх навчання у вищих навчальних закладах;
мінімального стандарту забезпечення дитини до надання їй статусу дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Допомога на утримання таких дітей не може бути нижчою за встановлені мінімальні стандарти, що забезпечує кожній з них рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку на рівні, не нижчому за встановлений прожитковий мінімум для таких осіб.
Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років та особи з їх числа до 23 років при продовженні навчання.
Особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, крім повного державного забезпечення, виплачується стипендія в розмірі, що на 50% перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100% заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.
При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним висновком, на весь її період за ними зберігається повне державне забезпечення та виплачується стипендія. Державні соціальні стандарти, нормативи споживання, нормативи забезпечення є однаковими для всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми їх влаштування та утримання і затверджуються відповідно до законодавства.
Витрати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, у державних закладах фінансуються з державного бюджету.
Алла ЮРЧУК,
головний спеціаліст сектора з питань опіки та піклування
служби у справах дітей райдержадміністрації.

Comments are now closed for this entry