Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за їх виховання, навчання та розвиток. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право й зобов'язані виховувати дитину, піклуватись про її здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці згідно із законом України від 26 квітня 2001 року “Про охорону дитинства”.      При неналежному виконанні батьками (одним із них) обов'язку по вихованню дітей або зловживанні батьківськими правами дитина має право звертатися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Дитина має також право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14-річного віку.
     Інтереси виховання дітей більш повно здійснюються при їх спільному проживанні з батьками. У тих випадках, коли батьки внаслідок розірвання шлюбу або з інших причин не проживають спільно, виникає питання: з ким із них повинна проживати дитина? Згідно зі ст.160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, яка не досягла 10-ти років, визначається зі спільної згоди батьків, а по досягненні дитиною 10-ти років - зі спільної згоди батьків та самої дитини. При досягненні дитиною віку 14 років, коли батьки проживають окремо, місце проживання визначається дитиною. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватись судом.
     Позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового характеру, який застосовується до батьків, що не забезпечують належне виховання своїх дітей. Такий засіб може застосовуватись тільки за рішенням суду. Закон встановлює ряд підстав, з яких батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, зокрема:
відмова батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я без поважних причин і не виявлення протягом 6 місяців щодо неї батьківського піклування;
ухилення від виконання матір'ю чи батьком своїх обов'язків по вихованню дитини. Таке ухилення повинно бути умисним, коли особа повністю розуміє наслідки своєї винної поведінки. Не може бути позбавлена батьківських прав особа, яка не виконує своїх батьківських обов'язків внаслідок душевної хвороби, тривалого відрядження, створення перешкод з боку іншого з батьків, з яким проживає дитина;
жорстоке поводження з дитиною;
хронічний алкоголізм або наркоманія батьків дитини;
будь-які види експлуатації дитини, примушування її до жебракування та бродяжництва;
засудження батька чи матері за вчинення умисного злочину щодо дитини. 
     Позбавлення батьківських прав допускається лише щодо дітей, які не досягли 18-ти років. З позбавленням батьківських прав припиняються сімейні правовідносини між батьками і дитиною.
     Особа, позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання; перестає бути законним представником дитини; втрачає права на пільги та державну допомогу, що надається сім'ям з дітьми; не може бути усиновлювачем, 
опікуном та піклувальником; не може одержувати в майбутньому ті майнові права, пов'язані із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування); втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.
     Позбавлення батьківських прав як наслідок винної поведінки батьків не може означати їх повного звільнення від батьківських обов'язків по утриманню дітей. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про призначення аліментів на дитину.

Для інформації.
     Зареєстровано народжень у Здолбунівському районі протягом останніх 10-ти років:
1998 рік - 617;
1999 рік - 556; 
2000 рік - 556;
2001 рік - 526;
2002 рік - 547;
2003 рік - 554;
2004 рік - 585;
2005 рік - 553;
2006 рік - 660;
2007 рік - 582;
2008 рік - 708.
Алла Пилипчук, 
заступник начальника 
районного управління 
юстиції - начальник відділу реєстрації актів 
цивільного стану.


Comments are now closed for this entry