Найсерйознішою проблемою дитинства в Україні є дитяча безпритульність та бездоглядність. Безліч публікацій, присвячених правам дитини, розкривають суть і значення цих прав, роль і місце державних й недержавних установ у їх захисті та забезпеченні.
У наш час, коли в Україні закладаються правові основи глибоких соціально-економічних перетворень, проблема неповнолітніх набуває особливого змісту. Серед жертв злочинів діти мають найменші можливості захисту своїх прав, недоторканності. Дитина — це маленька людина, що має певні потреби, але не має достатніх сил, розуму й досвіду, щоб захистити себе.


Враховуючи вищевикладене, служба у справах дітей Здолбунівської райдерж­адміністрації повідомляє Вас про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час, а саме:
Закон України “Про охоро­-ну дитинства” доповнено стат­тею 20 такого змісту:
“Стаття 20”. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування
Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку”.
Шановні батьки! Хочу звернутися до Вас з проханням приділяти належну увагу своїм дітям, проблемам, що їх турбують, щоб запобігти дитячій бездоглядності та безпритульності!
Катерина Паньковець,
начальник
служби у справах дітей
Здолбунівської РДА.

Comments are now closed for this entry