Молодіжний парламент України - державна молодіжна постійно діюча організація, що працює відповідно до «Регламенту Молодіжного парламенту», сформована на добровільній основі на засадах законності, гласності, колегіальності, виборності, централізованості та соціальної відповідальності з метою виховання, розвитку та підтримки соціально активної молоді України, наділена правом подання власних пропозицій до органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, а також правом постійної присутності та дорадчого голосу своїх представників на зборах, засіданнях рад і комітетів вказаних органів.

Цілі, яких планується досягти
шляхом створення
Молодіжного Парламенту
1. Об’єднання соціально активних молодих громадян України (згідно ЗУ «Про сприяння соціальному становленню розвитку молоді в Україні» - громадян віком від 14 до 35 років) з метою забезпечення та захисту передбачених Конституцією України прав, свобод та гідних умов життя кожного громадянина держави, зокрема, соціально незахищеної верстви населення - молоді.
2. Виховання, навчання, соціальне становлення та розвиток молодих громадян України на засадах власної суспільної значимості, свідомості та відповідальності, соціальної активності, освіченості, честі та гідності.
3. Допомога у вирішенні на державному рівні нагальних проблем загальнодержавного, регіонального та місцевого значення, з якими доводиться регулярно стикатися молодим громадянам (хабарництво у навчальних закладах, проблеми із працевлаштуванням, відсутність системи державної підтримки молодих сімей тощо).
4. Формування механізмів залучення молодих громадян до усіх сфер громадської діяльності, направленої на підвищення якості життя, як власне молоді, так і суспільства в цілому; забезпечення активної участі молоді у житті суспільства.
5. Реалізація суспільно корисних ініціатив, програм та проектів молоді; створення умов для найбільш повної участі молоді у соціально-економічному та культурному житті держави.
6. Залучення молоді до процесів пошуку шляхів вирішення суспільних проблем з метою сприяння викоріненню зі свідомості пересічного громадянина загальнопоширеного і популярного принципу невтручання «моя хата скраю» та заміна його установкою «а чим я можу бути корисний державі?».
7. Розробка дієвої системи мотивації молоді до проявлення власної ініціативи, зокрема, системи державного замовлення на виконання молоддю різного роду державних програм; системи державного цільового фінансування окремих суспільно корисних молодіжних програм.
8. Сприяння розвитку підприємництва серед молоді.
9. Створення умов для системного виявлення соціально активних молодих людей, що мають відповідний потенціал та лідерські якості, а також для подальшого їх становлення та росту.
10. Надання можливості соціально активній молоді займатися громадською та політичною діяльністю.
11. Внесення змін до існуючих процедур прийняття рішень органами влади, які давали б можливість соціально активній молоді на виборних засадах брати повноправну участь у процесах обговорення та розробки проектів державних нормативно-правових актів.
12. Подолання політичної кризи в країні шляхом «вирощування» нового, якісного, незаангажованого кадрового резерву молодих політичних діячів держави.
13. Усунення проблеми «розриву поколінь політиків» та відсутності надходження «свіжої крові», що наразі гостро постала серед діячів вищого ешелону влади: на політичній арені держави має місце явище «зациклення» на одних і тих же політичних персоналіях що, за умов низького рівня життя населення, призводить до повного виснажування кредиту довіри пересічного громадянина до державної влади, і, як наслідок, до хронічного незадоволення будь-якими діями влади, незалежно від їх ефективності.
У Здолбунівському районі протягом вересня-жовтня пропоную створити молодіжну депутатську раду, адже з вихованням нових молодих та енергійних людей підніметься наша держава.
Володимир КОВАЛЬЧУК,
громадський діяч (28 років).

Comments are now closed for this entry