Документи, що подаються для реєстрації громадської організації
Згідно зі ст. 15 Закону України "Про об'єднання громадян" та п. З "Положення про прядок легалізації об'єднань громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140, до реєструючого органу подається заява встановленого зразка, підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками, їхні підписи повинні бути засвідчені в установленому порядку.
До заяви додаються:
1) статут (положення) в двох примірниках. Статут повинен містити: назву об'єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до ч.3 ст. 12 цього Закону), його статус та юридичну адресу, мету та завдання, умови і порядок прийому в члени об'єднання та вибуття з нього, права і обов'язки членів (учасників) об'єднання, порядок утворення і діяльності його статутних органів, місцевих осередків та їх повноваження, джерела надходження і порядок використання коштів та ін.
У статутному документі можуть бути передбачені положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян. Зокрема, слід враховувати вимоги: ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", згідно з якою об'єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом; ч. 6 ст. 15 Закону України "Про об'єднання громадян" та ч. 3 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якими встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру;
2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут із зазначенням рішення про заснування громадської організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори керівних та контролюючих органів;
3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);
4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);
5) документ про сплату реєстраційного збору;
6) відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);
7) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо).
У разі надання під юридичну адресу займаної квартири, подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду.
Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки.

Реєстрація змін до статутних документів громадської організації
Відповідно до ст. 15 Закону України "Про об'єднання громадян" зміни до статутних документів зареєстрованих об'єднань громадян підлягають обов'язковій реєстрації. Для цього до реєструючого органу подаються:
заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;
протокол з'їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);
статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;
оригінали свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту (положення).
Для підтвердження дотримання положень статуту в частині скликання вищого керівного органу громадської організації для реєстрації змін до статутних документів додатково подаються матеріали, що підтверджують правомочність зборів (з'їзду, конференції).
У разі внесення до статутних документів змін, що пов'язані із зміною місцезнаходження об'єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об'єднання.
Районне управління юстиції.

Comments are now closed for this entry