Найближчими роками соціальні стандарти для нинішніх та майбутніх пенсіонерів зростатимуть завдяки подальшому реформуванню пенсійної системи в Україні, концепцію якої нещодавно схвалив уряд. Під час її розробки максимально враховано позиції соціальних партнерів: профспілок, роботодавців, а також фахівців, експертів, науковців. Реформа покликана забезпечити достойний рівень життя літньому населенню, а також зменшити масштаби бідності. Ще в 2004 році в Україні була впроваджена 3-рівнева система пенсійного забезпечення: солідарна, накопичувальна та недержавне пенсійне забезпечення. Через незавершеність пенсійної реформи, відсутність її другого рівня, слабкий розвиток третього рівня всі пенсійні зобов’язання сьогодні покладені винятково на державу, хоча було б справедливо розподілити їх рівномірно між державою, бізнесом і громадянами. На це, власне, спрямований нинішній етап пенсійної реформи. Концепцію передбачається реалізувати протягом 2010-2017 років у два етапи. Зокрема, із 2010-го по 2013 рік буде запроваджено дієвий механізм підвищення призначених пенсій, удосконалення солідарної системи, а також удосконалення механізму призначення й перерахунку пенсій. Як відомо, він залежить від величини стажу та заробітку застрахованої особи, що важливо для нинішніх і майбутніх пенсіонерів.
Упродовж 2014-2017 pp. заплановано запровадити в пенсійній системі єдині для всіх правила призначення пенсій, а також уніфіковану законодавчу базу пенсійної системи, забезпечити розвиток накопичувальної системи тощо. Поряд із пенсіями солідарної системи буде посилено роль накопичувальної, аби людина могла мати кошти на старість.
Результати аналізу здійснення заходів з реформування пенсійної системи свідчать про необхідність коригування процесів подальшого проведення пенсійної реформи з урахуванням набутого досвіду та соціально-економічного становища в країні. При цьому подальше реформування пенсійної системи повинно здійснюватися за такими напрямами: розширення бази справляння страхових внесків; поліпшення фінансового стану Пенсійного фонду України; забезпечення середньодовгострокової стабільності пенсійної системи з поступовим переходом до посилення ролі її накопичувальних складових частин як фактору диверсифікації джерел доходів; забезпечення належного рівня заміщення заробітної плати пенсією та мобілізації довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації вітчизняної економіки.
Метою концепції є: подальше ефективне і системне реформування пенсійної системи України, спрямоване на забезпечення рівня життя людей похилого віку та інших категорій громадян, які втратили працездатність, адекватного їх життєвим потребам, створення дієвих механізмів захисту прав та інтересів таких громадян; забезпечення стабільного функціонування та прозорості пенсійної системи.
Галина КОБАК,
головний спеціаліст відділу
фінансово-господарського забезпечення управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації.

Comments are now closed for this entry