11 червня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”.
Він повністю змінює ідеологію протидії корупції. Серед найважливіших положень, що запроваджуються, - нові правила у запобіганні та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів. Встановлюється відповідальність за низку корупційних злочинів та проступків, не передбачених законом раніше. Зокрема, запроваджується кримінальна відповідальність за торгівлю впливом, незаконне збагачення, комерційний підкуп.
Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”встановлює обмеження щодо:
прийняття подарунків публічними службовцями у процесі виконання посадових обов’язків. Посадові особи можуть прийматі особисті подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність за умови, якщо вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги (302 грн. 50 коп.);
недопущення роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні;
працевлаштування осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функції держави протягом двох років після їх звільнення, за умови, якщо обов’язки цих осіб на новій посаді у приватному секторі безпосередньо пов’язані з функціями, які вони виконували, перебуваючи на попередній посаді;
заборона органам державної влади надавати юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, кошти і майно протягом п’яти років з дня набрання рішенням законної сили. Також юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, протягом п’яти років з дня набрання рішенням суду законної сили забороняється провадити діяльність від імені держави чи будь-яку іншу діяльність з надання державних послуг на договірних засадах.
Законом запроваджено спеціальну перевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, шляхом отримання відомостей про:
притягнення до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні діяння;
доходи, їх джерела та зобов’язання фінансового характеру, у т. ч. за кордоном;
наявність у особи та її близьких корпоративних прав;
стан здоров’я, освіту, наявність наукового ступеня та ін.
Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа. Також до проведення такої перевірки залучаються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.
Згідно із Законом здійснюється контроль не лише за доходами, а й за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування. Передбачається, що процедура здійснення такого контролю, його механізми врегульовуватимуться нормами спеціального закону.
Крім того, Закон визначає, що не є конфіденційною інформація про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, щодо розміру, виду наданої ними фізичним та юридичним особам благодійної та іншої допомоги, одержаної ними винагороди, правочини, пов’язані з одержанням подарунків цими особами та їхніми близькими, працевлаштування, виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими угодами близьким цих осіб.
З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій щодо їх усунення, Законом передбачено проведення антикорупційної експертизи цих проектів спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики.
Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення з метою ефективного проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.
Законом передбачено обов’язкове інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції в межах відповідного адміністративно-територіального утворення та в державі в цілому.
Районне управління юстиції.

Comments are now closed for this entry