Новелою Сімейного кодексу України, який набрав чинності з 1.01.2004 року, є право батьків укласти договір про сплату аліментів на дитину. Такий договір, відповідно до ст. 189 вказаного кодексу, укладається батьками у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Умови цього договору визначають розмір, строки, а також порядок виплати та підстави цільового використання аліментів і не можуть порушувати права дитини, які встановлені кодексом. У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором, аліменти з нього можуть бути стягнуті на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Цей договір може бути укладений між батьками як під час їх перебування у шлюбі, так і після його розірвання, або між батьками, які не перебувають у шлюбі, якщо ці особи зареєстровані як батьки дитини.
Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однак, якщо дитина навчається, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею 23 років за умови, якщо вони можуть надавати матеріальну допомогу (ст. 199 СК).
Розмір аліментів на одну, двох чи більше дітей Сімейний кодекс не встановлює, але відповідно до ч. 2 його ст. 182 розмір аліментів на одну дитину за жодних обставин не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених ст. 184 цього кодексу. Максимального розміру аліментів кодекс не встановлює.
Виходячи з цього, вбачається, що розмір аліментів в договорі доцільно визначати в твердій грошовій сумі з урахуванням стану здоров’я дитини, її потреб. На розмір аліментів має також впливати урахування стану здоров’я та загальний матеріальний стан того з батьків, з якого вони будуть стягуватися, свідченням чого є величина витрат на утримання себе, членів своєї сім’ї, наявність дітей від іншого шлюбу, інше.
Нотаріус посвідчить договір про сплату аліментів на дитину, лише якщо батьки дитини досягнуть домовленості з усіх умов даного договору. До такого договору, за згодою обох батьків, можуть вноситися зміни і доповнення, які також посвідчуються нотаріально. За відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішується у судовому порядку.
Ольга Собіна,
приватний нотаріус Здолбунівського районного нотаріального округу.

Comments are now closed for this entry