В умовах змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – формувати конкурентну, творчу особистість, спроможну до самореалізації та самовдосконалення.
У 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук І. В. Гавриш запропонувала до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, розроблену на основі як їхніх напрацювань, так і передових, та найефективніших методик.
Суть проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а, насамперед, в набутті нею необхідних навичок: роботи з інформа­цією, аналізу, самоконтролю, самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей
особистості: цілеспрямованості, працелюбності, організованості, наполегливості. До того ж проект спрямований на пробудження й виховання пат­ріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей.
У 2014 році адміністрація та педагогічний колектив Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня № 7 зацікавились інноваціями та долучилися до реалізації цього проекту. Нині у школі два класи навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Навчають школярів досвідчені вчителі з великим педагогічним досвідом, люди активні, енергійні, завзяті, з невичерпним прагненням до творчої діяльності.


Проект «Інтелект Украї­ни» реалізується на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. До проекту пропонується навчально-методичний комплект (підручники – зошити з друкованою основою, посібники для вчителя), забезпечений комп’ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами).
Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові предмети: «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, а також «Еврика», де учні розвивають творчі якості, кмітливість, працюють над вирішенням логічних задач.
Програма побудована так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допустити нервового перезбудження та втоми, втрати інтересу. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів упродовж кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, релаксують.
Діти навчаються за спеціально розробленими підручниками. Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання - засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Велику увагу їх автори приділяють ознайомленню молодших школярів з конкретними способами запам’ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам’яток, опорних схем, таб­лиць тощо.
Важливим є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті. Розвитку пізнавальних, інтелектуальних здібностей учнів сприяють творчі завдання з логічним навантаженням, інтерактивні методи, розвивальні ігри.
Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінюємо не тільки ми, вчителі, а й батьки. Для них у школі проходять показові уроки, відкриті виховні заходи. Уважно спостерігаючи за успіхами школярів, можемо зробити висновок, що проект себе виправдовує. Він справді вирізняється з-поміж інших традиційних та авторських методик сучасністю, темпами здобуття знань, ілюстративністю, нау­ковістю, доступністю поданої інформації.
Учні початкових класів, які вчаться за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією. Проект підтримує інтерес до здобуття знань, розвиває пам’ять, гнучке мислення. Рівень знань та загальний інтелектуальний рівень цих школярів значно вищий, ніж у тих, хто навчається за стандартною програмою. Подальше навчання проектних класів буде продовжуватися у Здолбунівській гімназії, з якою наша школа тісна співпрацює.
Якщо ви вірите в непов­торність та творчість дитини, хочете дати їй повноцінну освіту, запрошуємо до нашого навчального закладу! Пробні співбесіди до класу, який навчатиметься за проектом «Інтелект України», проводяться з 1квітня до 1 травня 2016 р.
Дирекція Здолбунівської
ЗОШ І ст. № 7.

Comments are now closed for this entry