Сільське господарство в Україні зав­жди належало до традиційних галузей, чому, передусім, сприяли природні фактори - м’який клімат та унікальні родючі грунти. Сьогодні аграрна промисловість перетворилась на одну з рушійних сил розвитку усієї економіки країни, ставши одним з найбільших експортерів і постачальників валюти у державу.
Проте важливо розуміти, що для виходу в лідери світової аграрної індустрії простої експлуатації унікальних природніх ресурсів, як донедавна відбувалось, не достатньо - потрібно переймати і вдосконалювати передові світові технології, спрямовані як на підвищення продуктивності, так і на збереження та відновлення ресурсів, які використовуються. Саме на збереженні земельних ресурсів, як однієї з найбільших цінностей України, і зосередимо нашу увагу.


У розвитку сільського господарства вагому роль відіграють великі аграрні компанії, які розуміють важливість впровадження сучасних управлінських та технологічних інструментів. Проте серед них, навіть найсучасніших, найчастіше превалює мета максимізації дохідності, яка забезпечується максимальним використанням потенціалу землі - з року в рік вирощується одна й та ж прибуткова культура (ріпак, соняшник тощо), без дотримання сівозміни, з максимальним використанням хімічних препаратів. В короткостроковій перспективі це дає зиск, проте що ми залишимо прийдешнім поколінням, нашим дітям?
Альтернативу складають регіональні компанії, які, на противагу великим всеукраїнським корпораціям, дбайливо ставляться до розвитку власного осередку, сприймаючи його як власний дім, а не просто чергову «ділянку для обробітку». Окремою категорією таких компаній є сільськогосподарські підприємства зі спеціалізацією на тваринництві, адже вони володіють цінним органічним добривом - природним гноєм, та, в силу своєї специфіки, змушені дотримуватись повної сівозміни. Все в комплексі максимально сприяє не тільки збереженню, а й підвищенню якості грунтів, а отже, зростанню їх вартості.
Одним з прикладів таких сучасних регіональних аграрних компаній може слугувати Група компаній «Укрмілкінвест» - одне з найбільших підприємств молочного тваринництва регіону. До Групи компаній входять молочні господарства «Україна» та «Колос», виробничі потужності та землі яких розміщені у селах Здов­биця, Гільча та Урвенна. За останні роки компанія суттєво наростила свої потужності. Серед доробків Групи компаній «Укрмілкінвест»: реконструкція приміщень, встановлення вентиляції та молокопроводу; часткова заміна безпородного стада коровами голштинізованого напрямку; забезпечення худоби якісними кормами, переважно власного виробництва; встановлення пресу для кормів тощо. Окремо відзначимо послідовні дії з розвитку найважливішого чинника успішної компанії - професійного персоналу. За ці роки підібрано професійну команду зооветеринарних спеціалістів, відбувається постійне удосконалення середньої ланки шляхом формування об’єктивної мотиваційної складової її роботи, навчання, регулярної участі у семінарах. Усі зазначені чинники дали змогу всього за 2 роки значно збільшити надої молока, завдяки чому «Укрмілкінвест» щоденно постачає 12-15 тис. т. молока переробним підприємствам.
Досягнувши оптимізації роботи наявних потужностей, Група компаній «Укр­мілкінвест» ставить перед собою нові виклики та завдання зі збільшення масштабів діяльності. Основна мета - збільшити поголів’я ВРХ від 1,5 тис., які є на сьогодні, до 8 тис. голів протягом наступних 5 років. Задля цього заплановано на базі старих ферм збудувати нові сучасні комплекси, які відповідатимуть європейським та світовим нормам і стандартам. Проте для досягнення такої стратегічної мети необхідно чимало ресурсів, в тому числі земельних. Зокрема, на 1 голову ВРХ потрібно орієнтовно 1 га землі, що для досягнення запланованого потребуватиме залучення до 8 тис. га землі.
Задля реалізації стратегічної мети Група компаній «Укрмілкінвест» активно займається пошуком та розвитком земельних ресурсів. З цією метою управлінці компанії проводять зустрічі з громадами сіл та землевласниками задля представлення перспектив розвитку та можливостей передання землі в оренду.
Знову звернемося до важливої теми розвитку грунтів. Слово головному агроному Групи компаній «Укрмілкінвест» Галині Іванівні Лукашук: «Важливу роль у веденні сільського господарства відіграє сівозміна та внесення органічних добрив у грунт. У зв’язку з тим, що наше підприємство займається тваринництвом, ми суворо дотримуємось сівозміни задля забезпечення худоби кормами, а це такі культури, як кукурудза, ячмінь, пшениця, соя, люцерна. Господарство має худобу, а, отже, - гній, цінне органічне добриво. Необхідність застосування органічних добрив пов’язана не лише із вмістом у їхньому складі певної кількості поживних речовин, але й з їхньою меліоруючою дією, оскільки вони є одним з основних джерел відтворення гумусу в грунті - того, від чого залежить його родючість».
Стратегічні плани Групи компаній «Укр­мілкінвест» - це не лише бізнес-проект, а, насамперед, проект соціальний, успішне втілення якого позитивно вплине на життя регіону і розвиток його агропромислового комплексу. Це нові робочі місця, збільшення надходжень до місцевої та державної казни, поліпшення рівня життя населення та дбайливе ставлення до грунтів - важливого фактору добробуту простих людей-землевласників. 

Comments are now closed for this entry