На жаль, нині травми невиробничого характеру - досить часті явища. Лише за перший квартал 2015 року у Здолбунівському та Острозькому районах зафіксовано 94 випадки невиробничого травматизму, які було оплачено за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Як не дивно, але найбільшу питому вагу всіх нещасних випадків невиробничого характеру складають саме побутові травми. Це, зазвичай, нещасні випадки в будинках, дворах і на присадибних ділянках, під час відпочинку, ігор тощо. В усьому світі побутові травми становлять майже половину усіх травм, що виникають поза робочим часом, які за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням належать до страхових випадків.
Звичайно, від таких випадків ніхто з нас не може бути застрахований на 100 відсотків, однак про елементарні заходи для власної безпеки варто пам’ятати.


У разі, коли уникнути нещасного випадку невиробничого характеру все ж таки не вдалось, варто дотримуватись порядку його обліку та розслідування. У цьому питанні необхідно користуватися Порядком розслідування та обліку випадків невиробничого характеру, затвердженим Постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270 (далі - Порядок). Згідно з п. 2 Порядку, під нещасними випадками невиробничого характеру треба мати на увазі не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом чи блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо.
Пунктом 3 Порядку № 270 чітко визначено нещасні випадки невиробничого характеру, які підлягають розслідуванню, але варто відзначити, що такі випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Ця процедура проводиться з метою визначення обставин та причин нещасного випадку, а на підставі результатів розслідування розробляють заходи із запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.
У разі, коли застрахована особа, за результатами розслідування, отримала травму внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням, їй буде відмовлено у наданні допомоги з тимчасової непрацездатності.
Відповідно до Порядку, нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, а рішення щодо розслідування нещасного випадку ухвалюється керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу. При цьому до уваги беруться пояснення потерпілого та свідчення очевидців, а у разі потреби - керівника організації, на території чи об’єкті якої стався нещасний випадок.
Розслідування нещасних випадків зі смертельними нас­лідками проводиться органами внутрішніх справ або прокуратури.
За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ
(невиробничий травматизм). Необ­хідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.
Невиробничий травматизм через високу частоту і тяжкість, економічну та фізичну шкоду для потерпілих і складну організацію лікування має велике соціальне значення. До попереджувальних заходів належить навчання громадян загальним методам групового та індивідуального захисту під час виникнення нещасних випадків, що призводять до травм.
Олена ХАРЧУК,
спеціаліст І категорії
Здолбунівської МВД РОВ ФССзТВП.

Comments are now closed for this entry