Сучасне цивілізоване суспільство не може залишити поза увагою дітей, позбавлених батьківської турботи.
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу, - проголошено у ст. 52 Конституції України. Разом з тим, значну допомогу у влаштуванні дітей, котрі залишились без батьків, надають окремі громадяни, які за власним бажанням беруть дітей до себе в сім’ї для того, щоб замінити їм відсутніх батьків, поставивши їх у становище рідних дітей.
Відповідно до ст. 207 Сімейного кодексу України усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах сина чи доч­ки, що здійснене на підставі рішення суду.
Усиновлення дитини про­водиться в її інтересах для забезпечення їй стабільних та гармонійних умов життя. Це положення закону наголошує на тому, що саме інтереси дітей в інституті усиновлення є основною метою.


Якщо усиновлювач не є громадянином України, для усиновлення дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвіл Центру усиновлення дітей.
Закон не обмежує кількості дітей, яку може всиновити один усиновлювач.
Усиновленою може бути дитина. Це положення закріплено у ст. 208 Сімейного кодексу України. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Чинне законодавство передбачає можливість усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку або яку було знайдено.
Разом з тим, у виняткових випадках суд може прий­няти рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька, або вона була позбавлена їхнього піклування.
Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов’язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки. Усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа незалежно від статі. При цьому усиновлювач має бути старшим за дитину, яку він бажає усиновити, не менше, як на п’ятнадцять років.
У разі усиновлення пов­нолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.
З метою забезпечення таємниці усиновлення закон допускає зміну прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена. Про такі зміни суд зазначає у рішенні про усиновлення.
Особи, яким у зв’язку з виконанням їх службових обов’язків доступна інформація щодо усиновлення, не мають права її розголошувати, зокрема й тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним.
Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, крім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду.
Алла ПИЛИПЧУК,
начальник відділу державної реєстрації
актів цивільного стану реєстраційної служби
Здолбунівського районного управління юстиції.

Comments are now closed for this entry