Як уже повідомлялося в одному з попередніх номерів “Нового життя”, в Здолбунові минулого місяця відбулося спільне засідання представників ради підприємців району з керівництвом ПАТ “Рівнеобленерго” та районної ради. До порядку денного зустрічі було внесено питання “Обговорення проекту Додаткової угоди та додатку № 4 «нова редакція» до діючого Договору про постачання електричної енергії”.
Усі сторони зустрічі висловили свої думки і пропозиції щодо врегулювання положень додаткової угоди, які знайшли відображення у відповідному Протоколі.
В результаті було прийнято спільне рішення, зміст якого полягає в наступному:
Проект Додаткової угоди та додатку № 4 «нова редакція» до діючого Договору про постачання електричної енергії потребує проведення уточнень та внесення змін в залежності від специфіки ведення підприємницької діяльності споживачами, а саме:
1. Розрахунковий період постачання електричної енергії, який передбачений п. 1 додатку №4 «нова редакція», є договірним і встановлюється для кожного споживача індивідуально в межах строків між 5 і 25 числами місяця, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності, та здійснюються відповідні розрахунки за винятком випадку, передбаченого пунктом 6.8. цих Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), де сказано: «Якщо розмір нарахованого споживачу місячного платежу менший вартості 50 кВт/год., постачальник електричної енергії може нараховувати споживачу зазначені платежі раз на квартал».
2. У відповідності до п. 6.6. ПКЕЕ, оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.


3. Оплата електричної енергії в розрахунковому періоді може здійснюватися як одним платежем, так і окремими плановими платежами, але за умови обов’язкової попередньої оплати її в розмірі не менше 30 % від заявленого обсягу споживання.
4. Споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення у відповідності до п. 4.4. ПКЕЕ № 28 від 31.07.1996 р.
Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом протягом п’яти робочих днів від дня отримання звернення розглядає заяву споживача, приймає рішення за цим зверненням та не пізніше шостого робочого дня від дня отримання звернення письмово повідомляє споживача про результати розгляду заяви. Пропозиції споживача щодо коригування договірних величин є пріоритетними за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів та отримання постачальником за регульованим тарифом заяви споживача не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право відмовити споживачу в коригуванні (збільшенні) договірних величин у разі невиконання споживачем своїх зобов’язань щодо оплати електричної енергії за договором про постачання електричної енергії.
5. В Додатковій угоді № 4 обов’язково вказуються режими роботи струмоприймачів споживача, які (режими) визначаються споживачем самостійно і можуть ним деталізуватись в розрізі окремих струмоприймачів.
6. Рекомендувати ПАТ «Рівнеобленерго» як постачальнику електричної енергії переглянути існуючий порядок подання Звіту про використану електроенергію, а також порядок обміну між сторонами іншими документами на виконання Договору про постачання електричної енергії з одночасним розглядом можливості подання та\або обміну такого роду документами із застосуванням сучасних засобів документообігу (факс, Email, Інтернет).
7. Всі інші положення пунктів проекту Додаткової угоди та додатку №4 «нова редакція» до Договору про постачання електричної енергії, які не увійшли до Протоколу, залишаються незмінними для її сторін.
8. Постачальнику при підготовці нового проекту Додаткової угоди та додатку № 4 «нова редакція» необхідно врахувати положення цього Протоколу, ПКЕЕ та інших нормативно-правових документів.
9. Кінцевий строк розробки нової редакції Додаткової угоди та додатку №4 до Договору про постачання електричної енергії з врахуванням пропозицій, викладених в цьому Протоколі, встановлено до 1 грудня 2013 року.
10. Постачальнику електроенергії при проведенні договірної роботи із споживачами дотримуватись своїх обов’язків перед ними, визначених Законом України «Про електроенергетику» та Правилами користування електричною енергією, і в першу чергу вимог підпункту 8 п. 8.2. цих Правил, де сказано: «Проводити в межах компетенції методологічно-консультаційну роботу із споживачами».
11. Постачальнику в поточному році розглянути можливість встановлення в себе «гарячої лінії» для екстреного контакту із споживачами електроенергії.
12. Постачальнику електро­енергії передбачити в планах роботи на 2014 і на наступні роки проведення планових зустрічей із споживачами електроенергії, на яких інформувати останніх про зміни в законодавстві про електроенергетику, Правилах користування електричною енергією та інших нормативно-правових актах з цих питань, а також доводити, в зв’язку з цим, свої вимоги до споживачів електроенергії.
13. Положення цього Протоколу є обов’язковими для постачальника і споживачів електричної енергії як при укладанні ними Додаткової угоди та додатку № 4 «нова редакція» до діючого Договору про постачання електричної енергії на 2013 - 2014 p.p. та внесення до останнього необхідних змін, так і загалом у господарських відносинах між сторонами.

Comments are now closed for this entry