3 жовтня наш земляк Руслан Михайлович Постоловський, ректор Рівненського державного гуманітарного унівеситету, відзначив день народження. Багато теплих слів заслуговує ця людина. Відвертий, справедливий, об’єктивний, серйозний, патріотичний – далеко не всі складові його постаті. Насамперед, це людина з невгамовною енергією та щирим ставленням до людей. А ще йому притаманний особливий талант організатора, помножений на велике бажання робити людям добро.
Як педагог, учений та просто чудова людина, Руслан Михайлович користується авторитетом та повагою серед студентів, аспірантів, професорсько-викладаць­кого складу університету. Багато в чому йому завдячують мізочани. Допомога школі, церкві, пошанування пам’яті та відзначення ювілею Ю. Хабатюка – це лише дещиця того, що зробив для Мізоча Руслан Михайлович.
Його становлення як науковця доречно буде зацитувати уривком з вірша однокласниці іменинника Світлани Шеруди:

 

«…Ти йшов вперед й ніде не зу­­пи­нявся,
За нелегку роботу вміло брався.
Із юних літ, ще на студентськійлаві
Вивчав історію ти нашої держави,
У Білашеві в школі працював,
Із цього шлях педагогічний
починав.
А потім лаборантом, асистентом,
І аспірантом, визначним доцентом,
І академіком, і докторантом,
Тебе Господь нагородив талантом,
Та хоч яких вершин ти досягав,
Про рідний Мізоч завжди
пам’ятав…».

 

P.S. Вважаю, що логічним продовженням визнання заслуг іменинника буде присвоєння йому звання «Почесний громадянин селища Мізоч». Звертаюся до громади Мізоча, колективів установ та організацій селища підтримати цю пропозицію.
З повагою і вдячністю,

 

Роман Михальчук.

Для глибшого ознайомлення читачів про життєвий та науковий шлях, вклад у розвиток науки Руслана Михайловича Постоловського наводимо статтю проф. кафедри всесвітньої історії РДГУ П. О. Савчука, що була надрукована у виданні РДГУ «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (Вип. 21. – 2011. – С. 3-12.).
(Подається скорочено)

 

Руслан Михайлович Постоловський – людина багатогранна, цілеспрямована, зосереджена, патріотична. Досить легко знаходить спільну мову зі своїми підлеглими і колегами, завжди враховує їх інтереси. Характерними рисами його як керівника є відповідальність і обов’язковість, безумовне знання своєї справи і серйозне ставлення до роботи.


Характерними рисами його професійної етики є демократизм спілкування керівника з підлеглими, доступність, уважність, вміння створити товариську атмосферу довіри, ввічливість і коректність у зверненні, точність і відповідальне ставлення до даного слова. І нині він – професор, кандидат історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії наук, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук, академік Української академії економічної кібернетики, відмінник освіти України, президент міжнародного центру «Геополітика», завідувач кафедри всесвітньої історії, ректор Рівненського державного гуманітарного університету.
Народився в сел. Мізоч на Рівненщині 3 жовтня 1951 року. Після середньої школи закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 1972 року працював учителем Білашівської восьмирічної школи, служив у лавах Радянської Армії.
Після повернення з армії у 1974 р. Постоловський P.M. працював асистентом кафедри історії Рівненського державного педагогічного інституту, а згодом вступив до аспірантури Київського державного педагогічного інституту. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію: «Розвиток інтернаціонального співробітництва між молодіжними організаціями СРСР і ЧССР в процесі соціалістичної інтеграції (1969-1977 pp.)» і працював викладачем кафедри політичних наук Рівненського державного педагогічного інституту. У 1986 році отримав вчене звання доцента.
З 1995 року Постоловський P.M. стає співзасновником і директором Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, а в грудні 1997 року був обраний членом-кореспондентом Міжнародної слов’янської академії наук, обіймає державну посаду заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації. У травні 1999 року стає ректором новоутвореного Рівненського держаного гуманітарного університету, до складу якого увійшли державний педагогічний, інститут культури, а також Дубенський та Сарненський педагогічні коледжі, Рівненське музичне училище.
Чимало сил віддано становленню та розвитку Рівненського державного гуманітарного університету. Поряд із формуванням структур закладу та його підрозділів Ріслан займається підготовкою кадрів, відновлює матеріальну базу вузу. Невдовзі у місцевій пресі, у журналі «Початкова школа», у 2000 році з’являється повідомлення «Вуз спрямований у майбутнє», а у журналі «Вища освіта України» стаття – «Освітній осередок біля древлянських джерел».
В грудні 2000 року проф. Постоловський P.M. виступає на Всеукраїнській науково-практичній конференції з обгрунтуванням значущості молоді у сучасному реальному світі з темою «Проблеми реалізації потенціалу студентської молоді». Коли Рівне відзначало своє 720-річчя, ректор університету звертає увагу громадськості на роль навчального закладу в поширенні освіти на Поліссі і публікує матеріал «Перший гуманітарний (РДГУ)». Якщо цей матеріал носить просвітницький, популяризаторський характер, то згодом він ставить питання про зміст форм та методів навчання і виховання, публікуючи матеріал «Проблеми професійної підготовки вчителя в умовах університету».
Під керівництвом ректора в університеті впроваджуються інноваційні методи навчання, виховання. Силами науковців університету видається низка методичних матеріалів, рекомендацій, посібників. На розширених засіданнях вченої ради університету постійно звертається увага педагогічного колективу університету на необхідність запровадження новітніх технологій.
Головну увагу в педагогічній діяльності проф. Постоловський P. М. спрямовує на підготовку спеціалістів вищої кваліфікації, організацію навчально-виховного процесу. Читає ряд дисциплін з історії слов’янських народів, працює над забезпеченням науково-методичного рівня навчання.
--Серед методичних матеріалів відзначимо методичний посібник «Коротка історична довідка, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, список загальної літератури до курсу «Історія південних і західних слов’ян» для студентів відділення «Всесвітня історія» та інших спеціальностей» обсягом 66 сторінок (у співавторстві з доц. Чернієм В.А. у 1999 p.).
Згодом проф. Постоловський P. M. особисто створює ряд авторських колективів із підготовки фундаментальних підручників, навчальних посібників, бере участь у роботі інших наукових колективів. Так, у 1997 році вийшов друком із грифом Міністерства освіти України навчальний посібник «Основи конституційного права», підготовлений колективом авторів, у 1998 р. теж із грифом Міністерства освіти України вийшов навчальний посібник для студентів гуманітарних вузів «Історія західних та південних слов’ян: XX століття» (у співавторстві) обсягом 462 с. У 2004 році видається ще один навчальний посібник «Теорія економіки» обсягом 542 с.
Все-таки основна увага зосереджується ним на узагальненні науково-методичних матеріалів із історії слов’янства. Постоловський P.M. активно працює над науковою літературою, збирає праці провідних вчених, розробляє власне наукове дослідження. У 2000 році у Харківському видавництві «Бізнес інформ» видається хрестоматія для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України «Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1953 pp.)» обсягом 472 с.
Виступаючи на міжнародній науково-практичній конференції у 1995 р. у м. Рівне, піднімає тему про історичні фактори формування гуманістично-демократичних традицій виховання в Чехословаччині, звертається до ролі Т.Г. Масарика у формуванні цих традицій. Про демократичні традиції йде мова в дослідженні історії Чехословаччини в різні періоди.
Необхідно відмітити, що Постоловський Р.М., будучи президентом Центру «Геополітика», наполегливо здійснював керівництво науковим обгрунтуванням нормативних документів, які регулюють проблеми надрокористування та ін. Опублікував із групою авторів ряд наукових праць із цих питань.
Діапазон наукової діяльності проф. Постоловського P.M. постійно розширюється. Він є засновником, головою і членом наукових редакційних колегій, науково-методичних збірників наукових -праць. Так, він є головою редакційної колегії наукових записок РДГУ «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (видано 21 випуск), «Слов’янський вісник» - збірника наукових праць двох вищих навчальних закладів - РДГУ і РІС КСУ. Тематика їх спрямована на розвиток науки, освіти, культури тощо. Під керівництвом проф. Постоловського P. M видана монографія «Вища педагогічна освіта і наука України: Рівненська область: історія, сьогодення та перспективи розвитку», яка побачила світ у 2010 р. Чільне місце займають проблеми духовності, розвитку культури.
За участю проф. Постоловського P.M. виходять збірники наукових праць, присвячені слов’янським народам: «Україна і слов’янський світ: історія та сучасність» та «Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період (1946-2006 pp.)» у 2008 році.
Проф. Постоловський P.M. реагує на злободенні проблеми сучасності. Напередодні візиту в Україну папи Івана Павла II створеним колективом авторів видається «Книга пам'яті»:
«Митрополит Анд­рей Шептицький – Праведник України».
Ми розглянули різні аспекти діяльності вченого, історика проф. Постоловського P.M., але, крім того, він звертається ще і до краєзнавства. Кафедра міжнародних відносин і краєзнавства РІС КСУ проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію 24-25 травня з проблем краєзнавства. Під керівництвом Постоловського P.M. видаються матеріали «Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства і краєзнавства».
Протягом 2003-2007 pp. випущено 8-12 випуски «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» з грифом Міністерства освіти і науки України, де проф. Постоловський P. M. - член редколегії. У 2008 р. під його керівництвом видаються матеріали регіональної науково-практичної конференції «Феномен ідентичності: зміст, структура та механізми формування».
Не забуває проф. Постоловський Р.М про людей, з якими зустрічався, працював, навчався. Він публікує спогади про професора Щербину П.Ф.
Очоливши кафедру всесвітньої історії, забезпечує якісне зростання її кадрів. Руслан Михайлович звертає увагу на організацію навчального процесу, роль і вагомість дисциплін, які читаються викладачами кафедри. Після визначення їх структури, змісту, наукового рівня головне спрямупання робиться на їх методичне забезпечення. Це було непросте завдання, враховуючи те, що більшість навчальних програм були авторськими, а тому налагодження науково-методичного забезпечення сприяло високому рівню викладання.
Професор Постоловський P. M. формує групи викладачів для розробки методичних матеріалів, рекомендацій, посібників. У 2001 році під його керівництвом формується програма і методичні рекомендації на допомогу самостійній роботі з курсу «Історія південних і західних слов'ян» для студентів різних форм навчання факультету української філології (співавтори кандидати історичних наук В. Й. Сидорук та І. В. Герасимчик). Разом із доцентами кафедри П. У. Мельничуком, П. О. Савчуком розроблено методичні поради студентам щодо підготовки та оформлення, написання курсових та дипломних робіт з історичних дисциплін кафедри; з доцентом І.О. Десятничуком удосконалюються методичні рекомендації із історії південних та західних слов'ян.
Важливе місце у педагогічній діяльності Постоловського Р.М. займає наукова школа з історії слов’янських народів, яка працює вже тривалий час під його керівництвом.
Впродовж першого десятиліття XXI ст. проф. Постоловському P.M. було присвячено понад 27 нарисів, статей, повідомлень всеукраїнської і місцевої преси. Про життя і творчу діяльність ректора РДГУ тричі писав «Урядовий кур’єр», а також газета «Освіта». Щодо місцевої преси, то майже всі провідні газети вміщали матеріали про різнобічну діяльність ректора РДГУ. До життєвого досвіду, наукової роботи, викладацької діяльності, участі у громадській роботі, особистого життя зверталися часописи «Вільне слово», «Вісті Рівненщини», «Рівне вечірнє»,«Рівне-ракурс», «Сім днів».Двічі вміщає повідомлення про ГІостоловського P.M. видавництво «Форум інтелектуальної еліти» у біографічному довіднику «Хто є хто» в 2000 і 2002 роках.
У 2010 році з друку виходять дві вагомі праці про професора І Іостоловського P.M. У серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» видано бібліографічний покажчик праць, в якому зібрано і систематизовано відомості про наукову роботу ректора, завідувача кафедри всесвітньої сторії, члена-кореспондента Міжнародної слов'янської академії, члена-кореспондента Академії педагогічних і соціальних наук, відмінника освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України професора Постоловського P.M.
Цінний узагальнений матеріал про ректора РДГУ подано у бібліографічному посібнику «РДГУ в персоналіях: бібліографічний посібник» /Укладачі: С.Н.Грипич, Л.М. Буравкова, Н.В. Марчук. - Рівне: РДГУ, 2010.-384 с. - (Науковий літопис. Т.1).
Результати адміністративної, науково-педагогічної діяльності І Постоловського Руслана Михайловича знайшли відображення у сьогоденному становищі університету. Це 641 особа ирофесорсько-викладацького складу, в т.ч. 4 академіки, 33 доктори наук та професори, 523 кандидати наук і доценти. Щорічно шхищають докторські і кандидатські дисертації 8-12 викладачів. Поряд з викладачами з великим педагогічним стажем працює молодь, з них чимало уже випускників нашого університету.
Вражає кількісний і якісний стан студентської молоді РДГУ. Сьогодні на 11 факультетах навчається понад 14 тис. студентів різних форм навчання. Серед них – переможці всеукраїнських олімпіад, чемпіони України, Європи, світу з різних видів спорту, винахідники, раціоналізатори. У структурі університету – Інститут психології та педагогіки, Інститут мистецтв, музичне училище, три коледжі.
Проф. Постоловський P.M. бере активну участь у громадському житті країни, області, залучаючи до цієї роботи професорсько-викладацький склад, студентську молодь вузу.
Обирався депутатом до місцевих рад, долучався до спорудження пам'ятника вчительці на території університету в 2003 році.
За плідну різнобічну діяльність нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком Петра Могили, дипломом Лауреата міжнародної премії «Слов’яни» за активну творчу діяльність у зміцненні співдружності слов’янських народів.
Вагома заслуга проф. Поетеловського P.M. перед українською спільнотою полягає в тому, що Рівненський державний гуманітарний університет став відомим центром педагогічної освіти в Україні, духовності з розвинутою системою науково-дослідних інституцій, наукових і мистецьких колективів, що готують висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей народного господарства.
П. О. Савчук, професор кафедри всесвітньої історії РДГУ.

Comments are now closed for this entry