Однією з форм державного захисту особистих, майнових прав та інтересів неповнолітніх, які залишились без опіки та піклування батьків внаслідок смерті чи хвороби останніх, позбавлення їх батьківських прав або з інших причин, є опіка та піклування з боку родичів дитини, а в окремих випадках – з боку нерідних їй осіб. Опіка встановлюється над неповнолітніми, які не досягли 14 років і залишились без опіки батьків, 14-18 років, визнаними судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртним або наркотиками, а також над громадянами, визнаними судом недієздатними внаслідок психічних захворювань.
Опікуни (піклувальники) мають право управляти майном підопічних на користь останніх. Як правило, опікун повинен проживати разом з підопічним і може бути прописаний на житловій площі останнього на період виконання опікунських обов ’язків. Опікуни над неповнолітніми дають згоду на укладання угод, які згідно із законом ті не мають права укладати самостійно. 
Опікун не має права без дозволу органів опіки та піклування укладати угоди, а піклувальник – давати згоду на їх укладання, якщо ті виходять за межі побутових. Такими є договори, що вимагають нотаріального засвідчення та спеціальної реєстрації, про відмову від майнових прав, які належать підопічному, поділ майна, поділ, обмін чи продаж житлової площі, а також видача письмових зобов’язань.
Органи опіки та піклування мають право, якщо це необхідно для захисту інтересів підопічних, обмежувати право одного з батьків або опікуна розпоряджатися вкладом, внесеним будь-ким на ім’я підопічного. Опікун (піклувальник) не має права дарувати від імені підопічного, а також зобов’язувати себе від його імені порукою.
Опікуни (піклувальники) подають щорічно, не пізніше 1 лютого, до органів опіки та піклування звіт про свою діяльність щодо захисту прав та інтересів підопічних (у тому числі й щодо збереження майна та житла, яке тим належить) за попередній рік. 
Дії опікунів (піклувальників) можуть бути оскаржені будь-якою особою, в тому числі й підопічним, в органах опіки та піклування за місцем його проживання. Рішення органів опіки та піклування про призначення або звільнення опікунів (піклувальників) від виконання своїх обов’язків, а також з інших питань опіки та піклування можуть бути оскаржені зацікавленими особами, опротестовані прокурором у встановленому законом порядку.
Контроль за діяльністю опікунів і піклувальників здійснюється органами опіки та піклування із залученням громадськості шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).
Право власності дитини на житло законодавчо закріплене. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто, після досягнення 18-річного віку, відповідно, - з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні (віком 15-18 років) здійснюють право на одержання жилого приміщенння з дозволу батьків або піклувальників (ст. 32 ЖК).
Двічі на рік здійснюються обов’язкові медичні огляди всіх дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.
Опікуни та піклувальники можуть звернутися за путівками на оздоровлення дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування - у сектор молоді та спорту РДА.
Віта ГАЛУЗА,
завідувач сектора з питань опіки 
та піклування служби у справах дітей РДА.Comments are now closed for this entry