При Навчальній юридичній консультації Рівненського державного аграрного коледжу діє Громадська рада

Професія юриста залишається найпопулярнішою, незважаючи на те, що знайти роботу випускнику юрфаку стає дедалі складніше. Нині недостатньо просто знати норму права, уявляти собі бажане правило поведінки сторін і фіксувати недоліки практичної реалізації норми права. Важливого значення набуло вміння юриста швидко, а іноді й інтуїтивно орієнтуватися в різних правових ситуаціях, коли в нього обмежений доступ до джерел права. Якщо юрист не вміє спокійно, впевнено і з повагою спілкуватися з клієнтом, то такий фахівець, поза сумнівом, мало кому потрібен. Основними вимогами до кандидатів на вакантне і добре оплачуване місце є вміння правильно виступити в суді, грамотно скласти документ, проконсультувати клієнта з певних питань.
До юридичної практики необхідно долучатися ще в ролі студента, в такому випадку буде більше шансів знайти хорошу роботу по закінченні навчання. Більшість практикуючих юристів та їх клієнтів зазначають такий недолік сучасної юридичної освіти, як її невідповідність потребам сьогодення і відсутність серйозного підходу до формування практичних навичок випускників юридичних вищих навчальних закладів.


Переважна більшість вмінь і навичок юриста здобуваються на практиці. В першу чергу це стосується вміння складати документи правового характеру, аналізувати факти чи події, виявляти правопорушення тощо. Сучасна українська юридична освіта переважно орієнтована на здобуття студентами лише правових знань, тобто сукупності теоретичних уявлень про державу, право, законодавство, правовідносини, а також практичних знань про зміст законів та інших нормативно-правових актів, етапів судового процесу тощо. Для підвищення якості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю “Правознавство” важливе значення має правильна організація виробничої практики студентів. Тож одним з основних завдань Навчальної юридичної консультації при Рівненському державному аграрному коледжі є створення умов для проходження практики студентами юридичного відділення.
Правова допомога в Навчальній юридичній консультації надається безоплатно. Однак принцип побудови консультацій (контроль за студентами, які надають послуги, з боку викладачів, фахівців з права) забезпечує достатньо серйозний рівень надання таких послуг, незважаючи на їх безкоштовність. Щоденно, надаючи правову допомогу, студенти відчувають відповідальність за її якість.
Відповідно до наказу № 82 – ОДА від 28.09.2012 р. “Про Громадську раду” для реалізації принципів і завдань Навчальної юридичної консультації, з метою сприяння професійному спрямуванню, розвитку громадської активності була створена Громадська рада. Її учасники сприяють вирішенню виробничо-ситуаційних проблем, розвитку громадської активності майбутніх юристів, створюють умови для активізації творчого, дослідницького підходу студентів до вирішення створених для цієї мети проблемних ситуацій, що використовуються при консультуванні клієнтів Навчальної юридичної консультації.
Членами Громадської ради є висококласні фахівці, які мають значний досвід роботи і є гідними наставниками для студентів. Це викладачі юридичного відділення коледжу, юрисконсульти, адвокати, працівники правоохоронних органів та судді. Головою Громадської ради є завідувач юридичного відділення РДАК Сергій Іванович Гулюк.
Громадська рада - постійно діючий, колегіальний, виборний консультативно-дорадчий орган при Навчальній юридичній консультації, створений для забезпечення ефективності консультування громадян, захисту їх прав та свобод.
Громадська рада при Навчальній юридичній консультації Рівненського державного аграрного коледжу має намір активно працювати у 2012-2013 навчальному році.
Перше засідання Громадської ради при Навчальній юридичній консультації Рівненського державного аграрного коледжу відбулося у жовтні 2012 року. Зібралися представники інститутів громадянського суспільства, щоб визначити основні напрямки діяльності на 2012-2013 навчальний рік.
5 березня 2013 року Громадською радою був проведений моніторинг роботи консультантів Навчальної юридичної консультації. За підсумками цього моніторингу, внесено пропозиції щодо покращення роботи та усунення недоліків.
Упродовж вересня 2012 р. - березня 2013 р. до Навчальної юридичної консультації надійшло більше 40 звернень. Кожне з них ретельно перевірено. Заявникам надано обґрунтовані відповіді та допомогу в межах компетенції Навчальної юридичної консультації. Крім того, на семінарах було обговорено проблему насильства в сім’ї та шляхи його подолання.
Життєві історії клієнтів Навчальної юридичної консультації показали, як на практиці допомога членів Громадської ради може посприяти у вирішенні реальних проблем. Протягом року члени Навчальної юридичної консультації ініціювали та активно долучались до різноманітних заходів за участю як державних, так і недержавних установ та організацій. Наприклад, члени Громадської ради та консультанти Навчальної юридичної консультації брали участь у круглому столі на тему: “Юридична освіта та перспективи розвитку Навчальної юридичної консультації”.
Громадська рада, плануючи свою діяльність на 2013-2014 навчальний рік, враховуватиме недоліки і спрямовуватиме свої зусилля на покращення роботи консультантів Навчальної юридичної консультації, налагодження конструктивного діалогу з громадськістю у сфері дотримання й захисту прав та свобод громадян.
Сергій ГУЛЮК,
завідувач юридичного відділення
Рівненського державного
аграрного коледжу.

Comments are now closed for this entry