Указом Президента України від 20 липня 2012 року №453/2012 затверджено план заходів щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Підготовку згаданого плану забезпечено Нацдержслужбою України відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 1.02.2012 р. «Про Стратегію державної кадрової політики».
Координація діяльності з підготовки та реалізації річного Плану заходів, спрямованих на здійснення Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, є одним з пріоритетних напрямів діяльності Нацдержслужби України.


Президент доручив Нацдержслужбі України сформувати Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»; розробити і затвердити галузевий стандарт підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» у галузі знань «Державне управління» (спільно з Міносвіти України); визначити на конкурсній основі вищі навчальні заклади, які здійснюватимуть підготовку магістрів за названою спеціальністю за держзамовленням; створити базу даних держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації у сферах євроінтеграції, євроатлантичної співпраці та мовну підготовку; організувати підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування нового Закону України «Про державну службу»; забезпечити організацію та проведення комунікативних заходів з питань формування кластерної моделі системи підготовки та безперервності підвищення кваліфікації кадрів для роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням регіональних потреб та можливостей.
В контексті реалізації комплексних реформ в державі, які було розпочато президентом України В. Ф. Януковичем, Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки - важливий документ, спрямований на створення в Україні цілісної системи роботи з кадрами.
Прес-служба
Нацдержслужби України.

Comments are now closed for this entry