В’їзд в Україну та виїзд з України здійснюється:
іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в’їзду та виїзду не встановлено законодавством чи міжнародним договором України;
іноземців, які постійно проживають на території України, - за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання;
осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, - за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;
іноземців та осіб без громадянства, яких визнано біженцями в Україні або особами, які потребують додаткового захисту в Україні, - за проїзним документом для виїзду за кордон;


іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з особами, зазначеними у частинах другїй-дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв’язку з працевлаштуванням, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв’язку з участю у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв’язку з участю у діяльності релігійних організацій, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв’язку з участю у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які працюють у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які працюють у філіях або представництвах іноземних банків на території України, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв’язку з провадженням культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні з метою участі у міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі у діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які працюють кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації на території України, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом одного року, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;
іноземців - громадян держав, які можуть в’їжджати в Україну без візи відповідно до законодавства України або міжнародного договору України, -за паспортним або іншим документом, якщо це передбачено міжнародним договором України;
іноземців, які є громадянами держав, з якими укладено договори про місцевий прикордонний рух, - за документами, які дають право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, що оформляються дипломатичними представництвами та консульськими установами України в установленому Міністерством закордонних справ України порядку.
Неповнолітні громадяни іноземних держав перетинають державний кордон України на загальних підставах.
Увага, особливість: відмітка про перетинання державного кордону не проставляється в паспортному документі на прохання іноземця, особи без громадянства. У такому разі відмітка про перетинання державного кордону проставляється в імміграційній картці.

Інші документи для перетинання державного кордону України іноземцями та особами без громадянства
* документ на повернення в державу громадянства або проживання (у разі втрати паспортного документа на території України);
* внутрішній паспорт (лише для громадян Російської Федерації);
* свідоцтво про народження (лише для громадян Російської Федерації віком до 14 років);
* українська віза (для громадян держав з візовим порядком поїздок).
Увага, особливість: ідентифікаційна картка (ID-card), що посвідчує особу іноземного громадянина, не дає права на перетинання державного кордону України.

 

 

Реєстрація паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон
Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України органами охорони державного кордону.
Вона полягає у проставленні в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця та особи без громадянства або в інших документах, передбачених законодавством, відмітки “В’їзд”, внесення відомостей про іноземця та особу без громадянства їх паспортних даних до відповідного реєстру.
Відмітка про реєстрацію іноземця та особи без громадянства в його паспортному документі та/або імміграційній картці або інших передбачених законодавством України документах дійсна на всій території України, незалежно від місця перебування чи проживання іноземця та особи без громадянства на території України.

Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:
протягом наданого візою дозволу в разі в’їзду з держав з візовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;
не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду з держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;
на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду за візою, оформленою до 11 вересня 2011 року.
Іноземці та особи без громадянства з метою транзитного проїзду територією України переміщуються в межах визначеного у проїзному квитку строку, а в разі відсутності квитка - строку, необхідного для транзитного проїзду на відповідному виді транспорту.

Особливості реєстрації громадян Російської Федерації
Громадяни Російської Федерації звільняються від реєстрації в територіальних органах міграційної служби за місцем їхнього перебування на території України, якщо термін такого перебування не перевищує 90 днів з моменту в’їзду в Україну, за наявності у них міграційної картки з відміткою про перетинання державного кордону, проставленої під час-в’їзду в Україну.

Особливості реєстрації громадян Республіки Білорусь
Громадяни Республіки Білорусь звільняються від реєстрації в територіальних органах міграційної служби за місцем їхнього перебування на території України строком до 30 днів з дати в’їзду в Україну за наявності у них міграційної картки з відміткою про перетинання державного кордону, проставленої під час в’їзду в Україну.

Продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України може бути продовжено територіальними органами Державної міграційної служби України.

Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України
У разі виявлення службовою особою Держприкордонслужби перевищення іноземцем чи особою без громадянства встановленого строку перебування на території України вони притягуються до адміністративної відповідальності.

Правила та порядок заповнення імміграційної картки
Імміграційна картка заповнюється іноземцями або особами без громадянства у випадках:
якщо під час здійснення прикордонного контролю вони надають для перевірки паспортний документ, у якому не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону;
на прохання іноземця або особи без громадянства про непроставлення у паспортному документі відмітки про перетинання державного кордону особами, які регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, перетинають державний кордон, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.
В інших випадках імміграційна картка не заповнюється.

Порядок заповнення імміграційної картки
Імміграційна картка заповнюється особисто іноземцем або особою без громадянства або, як виняток, особою, яка супроводжує іноземця чи особу без громадянства, окремо на кожну особу, яка вписана в паспортний документ і перетинає державний кордон разом з власником цього документа:
у пункті пропуску через державний кордон під час в’їзду в Україну;
у транспортному засобі міжнародного сполучення.
Імміграційна картка заповнюється друкованими латинськими літерами або кирилицею окремо в кожному файлі відповідного пункту картки, ідентично в обох її частинах. Картка заповнюється чорнилом або кульковою ручкою чорного, синього чи фіолетового кольору.
Імміграційна картка може бути роздрукована безпосередньо з інтернет- сайта Державної прикордонної служби України за адресою www.pvu.gov.ua

З питань порядку перетинання державного кордону України та фактів вчинення неправомірних дій службовими особами підрозділів Держприкордонслужби Ви можете звертатися в Адміністрацію Держприкордонслужби України за телефоном (044) 527-63-63.

 

Comments are now closed for this entry