Відповідно до ст. 51 Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік”, Положення про      Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005р. №1232 та з метою забезпечення виконання першочергових видатків місцевих бюджетів затверджено Порядок покриття у 2009 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.      Тимчасовий касовий розрив - недостатня платоспроможність місцевого бюджету на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів загального фонду місцевого бюджету, за винятком субвенцій з інших бюджетів, додаткових дотацій та трансфертів іншим бюджетам та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов'язання за такими напрямами видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
медикаменти та перев'язувальні матеріали;
продукти харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями;
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів. 
     Короткотермінова позичка надається органами Державного казначейства України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цією позичкою. Отримання короткотермінових позичок дає можливість скоротити заборгованість місцевих бюджетів за соціальними видатками та енергоносіями.
     Станом на 12.06.2009 р. місцевими бюджетами району отримано 92 короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, в тому числі:
районним бюджетом -12 позичок,
міським бюджетом - 9 позичок,
сільськими бюджетами - 71 позичка на загальну суму 19147293,87 грн. Погашено 17700703,86 грн.     Сума непогашеної позички становить 1446590,01 грн.
     Правом отримання короткотермінових позичок скористались такі сільські бюджети: Білашівський, Глинський, Дерманський-І, Дерманський-ІІ, Копитківський, Миротинський, Новосілківський, Новомощаницький, Маломощаницький, Старомощаницький, Спасівський, Ступнівський, Півченський, П'ятигірський, Урвенський, Уїздецький.
Відділ обслуговування 
кошторисів розпорядників
 коштів та інших клієнтів.

Comments are now closed for this entry