Так сталося, що питання утримання людини в похилому віці нині, фактично, покладене на неї саму - держава лише забезпечує механізм для вирішення цієї проблеми і бере на себе зобов’язання підтримувати тих, хто не в змозі самостійно піклуватися про себе. З цією метою в Україні з 2004 року реалізовується пенсійна реформа.


Напрямки реформування пенсійної системи в країні закріплені у прийнятих Верховною Радою України у 2003 році Законах України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення». Ринок послуг недержавних пенсійних фондів сьогодні найдинамічніший серед усіх фінансових ринків України, а питання розвитку пенсійної системи держави залишається пріоритетним питанням сьогодення.
Багаторівнева пенсійна система, яка впроваджується нині в Україні і складовою якої є система недержавного пенсійного забезпечення, має на меті підвищення рівня соціального захисту громадян. Саме в рамках впровадженої в Україні системи недержавного пенсійного забезпечення розкрились можливості працездатного громадянина у формуванні додаткового джерела доходів, яке можна буде використати саме у той вразливий період, який має назву «непрацездатний вік».
Учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років. Розмір страхового внеску на дату впровадження системи передбачається встановити у розмірі 2 відсотків від заробітної плати із подальшим його щорічним підвищенням на 1 відсоток до досягнення 7 відсотків.
Адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься через Пенсійний фонд України. Через 2 роки після запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть можливість направити свої пенсійні кошти до обраного недержавного пенсійного фонду.
Створення багаторівневої пенсійної системи зумовлене складною демографічною ситуацією в Україні - українська нація старіє швидше за інші європейські народи. Тільки самостійно накопичуючи свою пенсію, громадяни можуть забезпечити достойний і стабільний її обсяг.
Галина КОБАК,
 головний спеціаліст управління праці 
та соціального захисту населення Здолбунівської райдержадміністрації.

Comments are now closed for this entry