Під час розширеного засідання Кабінету Міністрів України, що відбулося на початку березня нинішнього року, Президент України Віктор Янукович озвучив чотири стратегічних напрямки соціальних реформ - нові соціальні ініціативи, що мають реалізовуватися в державі.


Президент України наголосив на важливості відновлення довіри суспільства до державної політики, спрямованої на покращення життя громадян. Найперше, вважає глава держави, необхідно відновити соціальну справедливість. Зокрема, максимально скасувати пільги для тих, хто їх не потребує, і покращити становище насамперед тих категорій населення, які з певних причин опинилися в складнішій ситуації, ніж інші.
Другий напрям – комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків та соціального страхування. Суть цього напрямку полягає в недопущенні подальшої поляризації українського суспільства, передбачає сприяння підвищенню рівня доходів працюючого населення, а також активне соціальне забезпечення вразливих верств населення. Серед шляхів досягнення такої мети є запровадження податку на багатство.
Глава держави дуже гостро поставив питання щодо перегляду рівня оплати праці громадян. Необхідно, аби підприємці не тільки виплачували заробітну плату, а й дбали про соціальну складову, мотивували працівників до праці. Людина повинна заробляти так, щоб утримувати не лише себе, але й свою сім’ю.
Вдосконалення механізму оплати праці, як основного чинника створення умов для гідної праці, передбачає: вжиття заходів з легалізації заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати; ліквідацію заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної форми власності та активізацію дій щодо її зменшення на підприємствах інших форм власності; посилення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці; забезпечення захисту прав працівників; залучення всеукраїнських професійних спілок та їх об’єднань і всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців до формування соціальної та економічної політики держави; зміцнення інститутів соціального діалогу; сприяння укладенню колективних договорів і угод на територіальному і локальному рівнях.
Наступний напрям соціальних ініціатив глави держави - глибока модернізація сфери соціального забезпечення.
Віктор Янукович наполягає на переході від безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, які відповідають потребам конкретної людини і сім’ї.
Адресність допомоги - один із основних принципів, закладених в соціальні ініціативи Президента. Підвищення виплат переважно здійснюватимуться для тих категорій населення, які потребують першочергової підтримки, - пенсіонерів, інвалідів дитинства, праці та війни, сімей із дітьми. Також це буде стовідсоткове забезпечення інвалідів протезами та інвалідними візками; забезпечення доступності громадських закладів освіти, культури, торгівлі тощо; підвищення виплат ветеранам та інвалідам війни; осучаснення пенсій; підвищення допомоги малозабезпеченим сім’ям; збільшення виплат родинам, які опікуються психічно хворими людьми; впровадження програм ранньої реабілітації дітей з ДЦП; підвищення виплат інвалідам, які постраждали на виробництві, та інвалідам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Соціальні служби в Україні повинні стати ефективнішими. Соціальний працівник має бути проактивним агентом держави, який, з одного боку, виявляє проблеми, з іншого, - вирішує їх у розрізі кожної конкретної сім’ї.
Четвертий напрям нової соціальної політики - це сприяння ефективній зайнятості та створення нових робочих місць.
Громадяни повинні мати змогу реалізувати свої професійні знання, знайти роботу, що дозволить їм отримувати гідну заробітну платню, забезпечувати сім’ю, розвивати та будувати кар’єру.
Першочерговим завданням є оперативне укомплектування створених нових робочих місць кваліфікованою робочою силою. Служба зайнятості забезпечуватиме підготовку кадрів необхідної кваліфікації з числа безробітних відповідно до потреб економіки.
Підвищиться роль профорієнтаційної роботи як профілактичного засобу від безробіття, удосконалюватимуться види послуг та застосовуватимуться адресні підходи при обслуговуванні населення та роботодавців із використанням новітніх технологій. Розширюватимуться методи роботи при обслуговуванні інвалідів, інших соціально незахищених громадян, осіб старшого віку.
Для вирішення проблем на ринку праці передбачається: удосконалити законодавство у сфері зайнятості; забезпечити формування державного замовлення за участю місцевих органів влади, роботодавців у залежності від потреб економіки, а не від можливостей освітніх закладів; запровадити стажування студентів та учнів профтехучилищ у роботодавців; організувати підтвердження кваліфікації, набутої шляхом неформального професійного навчання.
З метою оперативного виконання поставлених завдань Президент України доручив Кабінету Міністрів України:
* Переглянути розмір пенсій для 9 млн. пенсіонерів. Так з, 1 травня ц. р. розпочнеться процес осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій для тих пенсіонерів, яким пенсія призначена до 2008 року. Заробіток для призначення пенсії буде поетапно осучаснено до середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік - 1197,91 грн. Упродовж травня - грудня 2012 року пенсіонери у середньому додатково отримають щомісяця 103,6 грн.;
* З 1 травня 2012 року підвищити до 42 % прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (замість нинішніх 28 %) доплати до пенсій для членів сімей померлих інвалідів війни;
* Ліквідувати розрив між пенсіями військовослужбовців, які залишають службу нині, і тих, хто це зробив 5 років тому. Починаючи з 1 липня ц. р., передбачене підвищення пенсій військовослужбовців за вислугу років у середньому на 165 грн. на місяць;
* Підвищити з травня на 30-50 % розмір пенсійних виплат для різних категорій учасників війни. А також удвічі збільшити одноразову допомогу до Дня Перемоги інвалідам війни - до 1720-2200 гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Збільшити виплати членам сімей померлих інвалідів війни - з травня по грудень вони повинні зрости в середньому на 119 гривень;
* З квітня збільшити страхові виплати працюючим на небезпечних виробництвах (вже в цьому році 190 тисяч осіб, переважно в галузях з високим рівнем травматизму, додатково отримають в середньому по 500 гривень);
* Забезпечити поступовий перехід на референтні ціни на ліки для соціально незахищених верств населення;
* Підготувати план поетапного підвищення допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми;
* З липня ввести додаткове отримання інвалідами та пенсіонерами, які проживають в малозабезпечених сім’ях, по 168 гривень, дітьми із малозабезпечених сімей - по 260 гривень.
Також держава приділить увагу проблемі повернення боргів громадянам, які були вкладниками Ощадбанку СРСР.
Ще один із пріоритетів соціальних ініціатив, визначених Президентом Віктором Януковичем, - це будівництво доступного житла. Найближчим часом розпочнеться програма пільгового іпотечного кредитування. Такі позики видаватимуть під 2-3% річних, тоді як більшу частину відсоткових платежів покриє держава. З метою визначення цільової категорії по доходу, за віком, за іншими критеріями НБУ та Мінфіном вже створено робочу групу для відпрацювання механізму зниження ставок за житловими кредитами.
Реалізація цієї програми забезпечить роботу будівельним компаніям, створить нові робочі місця, підніме рівень виробництва будівельних матеріалів та збільшить попит на українську металопродукцію на внутрішньому ринку. Крім вирішення соціальних питань, програма забезпечення громадян доступним житлом сприятиме економічному розвиткові держави.
Уряд вже здійснив низку заходів із підвищення рівня соціального захисту найвразливіших верств населення , до яких насамперед належать інваліди війни, члени сімей загиблих, померлих інвалідів війни, інші інваліди та діти війни.
Так, з 1 січня 2012 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня соціального захисту найуразливіших верств населення» від 28 грудня 2011 року № 1381 підвищено розміри: пенсій інвалідам війни - на 25%, а також збільшено розмір пенсій, менше якого не можуть отримувати інваліди війни; виплат членам сімей загиблих військовослужбовців - на 35%; виплат членам сімей померлих військовослужбовців - на 23 %; виплат членам сімей померлих учасників бойових дій та учасників війни - на 30 %; виплат дітям війни - на 20 %.
З 1 січня 2012 року також набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Передбачено, насамперед, підвищення розмірів пенсій інвалідам - учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, встановлення нових мінімальних розмірів пенсій, мінімальних пенсійних виплат та додаткових пенсій за шкоду, заподіяну здоров’ю. Перерахунки пенсій проведені в автоматизованому режимі за матеріалами пенсійних справ.
Нові соціальні ініціативи Президента України та поступове впровадження нової соціальної політики - це насамперед виправлення механізмів перерозподілу доходів, подолання глибокого майнового розриву, сприяння розвиткові середнього класу, створення ефективної системи захисту населення від соціальних ризиків. Адже Україна є соціальною державою, усі зусилля керівництва якої спрямовані на поліпшення соціального клімату в державі, на утвердження ефективної системи соціального захисту населення, підвищення рівня державних соціальних стандартів надання послуг та зниження рівня бідності в країні.

Comments are now closed for this entry