З метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, наприкінці 2010 року в Україні розпочато адміністративну реформу. Стартом адмінреформи послужив Указ Президента України від 9 грудня 2010 року про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Структурна реорганізація органів виконавчої влади на центральному рівні на сьогоднішній день вже відбулась, в результаті чого: оптимізовано систему органів виконавчої влади; реформовано систему прийняття урядових рішень; реформовано систему контролю і нагляду.
Найближчим часом буде проведено другий етап адмінреформи - реформу системи місцевих адміністрацій та територіальних органів ЦОВВ.
Оскільки переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться силами державних службовців, започатковано і реформу самої державної служби. Так, Указом Президента України від 18.07.2011 р. № 769 створено Національне агентство України з питань державної служби як єдиний орган, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби. Слідом за цим у 2012 році буде проведено основний етап реформування державної служби. Правовою базою для здійснення таких кроків стане Закон “Про державну службу”, підписаний Главою держави 10 січня.
Новий Закон підвищує соціальний статус державного службовця, впроваджує адекватне матеріальне забезпечення, краще захищає права на професію, насамперед, від впливу політичних факторів. Наприклад, згідно з новим Законом, призначення державних службовців на державну службу здійснюватиметься лише за принципом відкритого конкурсу. Механізми проходження державної служби, заохочень та стягнень тощо виписані чіткіше, що позбавить можливості застосування подвійних стандартів щодо підлеглих.
Протягом поточного року Нацдержслужба здійснить комплекс заходів для повномасштабного введення Закону в дію з 1 січня 2013 р. Буде розроблено 22 нормативних документи, що регулюватимуть процедурні моменти застосування Закону, зокрема, щодо:
переліку посад працівників державних органів та органів влади Автономної Республіки Крим, а також їх апарату, які не належать до посад державної служби;
типового положення про службу персоналу в органах державної влади;
типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
порядку організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
порядку стажування державних службовців;
порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців;
порядку проведення службового розслідування.
Оскільки Закон стосується діяльності майже 280 тисяч державних службовців, для кожного з них будуть підготовлені профілі професійної компетентності - одна з новел Закону. Відповідні методичні рекомендації та зразки документів будуть розроблені фахівцями Нацдержслужби. З метою забезпечення участі громадськості в обговоренні ці проекти розміщуватимуть на офіційному веб-сайті Нацдержслужби у рубриці “Проекти актів законодавства”.
З набуттям чинності Закону державні службовці мають якісно іншим чином організувати свою роботу, відтак Нацдержслужба протягом року проведе низку тренінгів та інших навчальних заходів практичного спрямування.
Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених у Програмі “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.
Матеріал підготовлено Управлінням
державної служби
Головдержслужби України в Рівненській області.

Comments are now closed for this entry