Сьогодні, враховуючи вимоги п. 17 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», хочу прозвітувати перед вами про організацію роботи районної ради, її постійних комісій, виконавчого апарату про те, чого вдалося досягти протягом першого року нашої спільної роботи та над вирішенням яких проблем необхідно працювати вагоміше.
Вибори до місцевих рад – це ознака демократії, це шлях до оновлення, це шлях до удосконалення суспільства. 31 жовтня минулого року відбулись вибори до місцевих рад і до районного представницького органу місцевого самоврядування, Здолбунівської районної ради, яка представляє спільні інтереси територіальних громад.До районної ради було обрано 44 депутати. З них 22 депутати обрані в одномандатних мажоритарних виборчих округах та 22 - за партійними списками. До районної ради обрані депутати від 11 політичних партій: від ВО “Батьківщина” - 10 депутатів, «Фронту Змін» - 1, «Партії регіонів» - 5, «Нашої України» - 7, «Української народної партії» - 1, «Народної Партії» - 7, «Народний Рух України» - 3, «Відродження» - 1, «Сильна Україна» - 4, ВО «Свобода» - 2, «За Україну» - 1, позапартійних - 2. На другому пленарному засіданні районної ради затверджено Регламент роботи районної ради VI скликання, Положення про постійні комісії районної ради, утворено 5 постійних комісій. Станом на сьогодні в районній раді утворені та зареєстровані депутатські фракції – «Партії регіонів», “ВО “Батьківщина», «Наша Україна», «Українська народна партія», «Народна Партія», «Відродження», «Сильна Україна», «ВО «Свобода», «Фронт Змін», «Народний Рух України».
Варто зазначити, що непростим був початок роботи районної ради, але в тому і полягає суть і мудрість ради, як представницького органу, щоб демонструвати злагодженість і конструктив у роботі і того вимагати від інших. Здолбунівська районна рада будує свою діяльність на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень; підзвітності та відповідальності; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.
Вважаю свій звіт приводом підбити підсумки того, як Здолбунівщина прожила минулий рік, що за цей час сталося і які ми є сьогодні. Звіт є ще хорошою нагодою порадитися з вами щодо дальших перспектив роботи районної ради. Це важливо, тому що важко планувати майбутнє, не усвідомивши та не проаналізувавши того, що зроблено у минулому.
Хочу зазначити, що діяльність районної ради здійснювалась у межах повноважень, визначених Конституцією України, відповідними нормативно-правовими актами, Регламентом роботи районної ради.
Скажу, що у своїй діяльності прагнув організувати роботу так, щоб рада якомога повніше й ефективніше виконувала свої повноваження, компетентно, відповідально приймала економічні, правові та моральні рішення, від яких залежить стан розвитку територій, добробут населення району. При цьому прагнув знайти спільну мову з депутатами, коригувати роботу депутатського корпусу виключно в рамках правового поля, постійно дбав про те, щоб у раді панувала атмосфера доброзичливості, діловитості, налаштованості на досягнення поставленої мети.
Районна рада тісно співпрацює з усіма владними структурами, бере участь у їх заходах. Як голова районної ради, намагаюсь налагодити конструктивні взаємовідносини з усіма осередками політичних партій, громадських та творчих організацій. Керуюсь принципом неприпустимості надання переваг представникам тих чи інших політичних сил. Бачу своє завдання в тому, щоб ця співпраця сприяла консолідації зусиль у подоланні економічних і фінансових труднощів, поліпшенню добробуту жителів району та була спрямована на вирішення їх конкретних проблем.
Відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районною радою утворений виконавчий апарат. У його структурі діють 3 відділи, в яких 7 працівників (крім голови та заступника). Всі посадові особи є фахівцями із вищою освітою (одна має дві вищі освіти, інший продовжує здобувати другу вищу освіту). Кожен з них працює за затвердженими посадовими інструкціями. Працівники виконавчого апарату щорічно проходять навчання за програмами тематичних семінарів в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, державних установ, підприємств, організацій. За кожним працівником апарату ради закріплені відповідні сільські ради. З метою надання оперативної допомоги у вирішенні всіх питань, які виникають у повсякденному житті, координації роботи з районною державною адміністрацією, міською, селищною та сільськими радами, апаратом ради розроблено усі необхідні положення та інструкції, Регламент роботи районної ради, Положення про постійні комісії, Положення про президію районної ради, Посадові інструкції для працівників виконавчого апарату, плани роботи тощо.
Свою роботу рада проводить згідно з перспективним, річним та місячними планами. Щотижня проводяться оперативні наради при голові ради, на яких виконавчий апарат звітує про виконання запланованих заходів та доручень, даних на попередніх нарадах.


 Голова районної ради активно співпрацює з керівниками територіальних громад району
у вирішенні багатьох життєво важливих питань підвідомчих територій.

На фото: Василь Олексійович ТИМОЩУК веде ділову розмову
з Старомощаницьким сільським головою Світланою Петрівною ПАНАСЮК.


Районна рада, її виконавчий апарат використовують такі активні форми роботи на місцях:
дні районної ради в місцевих радах;
дні прийому громадян за місцем проживання та роботи головою районної ради, заступником голови;
виїзні депутатські дні;
зустрічі депутатів районної ради з керівниками і спеціалістами управлінь і відділів райдержадміністрації, районних установ і організацій;
семінари-навчання з головами територіальних громад;
розширені наради із зацікавленими сторонами у вирішені актуальних проблем району.
За висновками депутатів, виконавчий апарат професійно підготовлений, відповідальний, успішно здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення діяльності ради, сприяє взаємодії та зв’язкам з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Хоча, безперечно, недоліки у роботі є. Але працівники районної ради вчасно на них реагують.
Пріоритетним у діяльності районної ради повинен бути захист інтересів громадян. Важливим чинником є безпосереднє спілкування з жителями району: зустрічі з колективами, особистий прийом громадян, поїздки у населені пункти району, їх огляд. План роботи районної ради передбачає перебування в кожному населеному пункті району не менше 2 разів на рік, не кажучи про сільські ради та інші установи, які розташовані на їх території.
На постійному контролі перебуває належне виконання Закону України “Про звернення громадян” і відповідного Указу Президента України, запобігання виникненню підстав для повторних звернень та звернень до органів вищого рівня.
Ми вважаємо неприпустимим формальне ставлення до розгляду звернень і скарг, бюрократизм і байдужість посадових осіб органів місцевого самоврядування, наголошуємо на необхідності проведення прийомів громадян в кожному населеному пункті району керівниками органів виконавчої влади, силових структур і намагаємося досягнути цього у своїй роботі.
Особлива увага керівництвом районної ради приділяється розгляду звернень громадян, викладених у письмовій формі (заяви, пропозиції та скарги), а також здійсненню особистого прийому громадян, який проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання, згідно із планом роботи. За звітний період до Здолбунівської районної ради надійшло 154 звернення громадян, з них 54 письмових, 100 усних, у яких було піднято 114 питань.
Усі вони розглянуті згідно з чинним законодавством: вирішено позитивно - 37; дано роз’яснення - 122; надіслано за належністю (відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян») - 4; відмовлено у задоволенні - 5 (у зв’язку із невідповідністю Програмі захисту малозабезпечених громадян).
За соціальним статусом серед авторів звернень: учасників війни - 4; дітей війни - 24; інвалідів війни — 1; учасників бойових дій — 4; ветеранів праці – 4; інвалідів І групи – 3; інвалідів ІІ групи — 4; інвалідів ІІІ групи – 9; матерів-героїнь — 2; багатодітних сімей — 5. Тобто, до районної ради звертаються найменш захищені верстви населення.
Під час роботи особливого значення надавав підготовці питань на розгляд сесій та постійних комісій, де порушувалися актуальні проблеми життєдіяльності району. Пропозиції щодо порядку денного сесій узгоджувалися з постійними комісіями, депутатськими фракціями, обов’язково обговорювалися на засіданнях президії. Враховувалися побажання виборців та громадських організацій, політичних партій, фракцій та груп. Внаслідок цього діяльність районної ради за звітний період була конструктивною і результативною.
Пріоритетним в діяльності ради, президії, постійних комісій були питання підвищення ролі, утвердження і забезпечення розвитку місцевого самоврядування; розв’язання фінансово-економічних, соціальних проблем; контроль за виконанням комплексних програм та прийнятих рішень.
За звітний період було проведено 12 пленарних засідань, на яких розглянуто і прийнято 216 рішень. З них 24 стосуються безпосередньо управління майном спільної власності, 15 - бюджетно-фінансової діяльності, 4 - соціальної політики та соціального захисту, 6 – питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 8 – розв’язання економічних проблем, 22 - охорони здоров’я, освіти, культури, туризму і спорту, 36 – програм, 14 - звернень до вищестоящих органів влади, розглянуто 15 - депутатських запитів.
Робота у сесійній залі проходила конструктивно, чому значною мірою сприяло попереднє обговорення питань у постійних комісіях, залучення до їх підготовки спеціалістів різних сфер діяльності, представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів, громадських організацій тощо.
Районна рада за звітний період прийняла 36 соціальних програм. Запроваджені нами програми охоплюють широке коло питань життя територіальних громад району.
Це, зокрема, програми збереження зелених насаджень населених пунктів, запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж, підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад, розвитку малого підприємництва, реформування і розвитку тваринництва, роботи з обдарованою молоддю, профілактики правопорушень, підтримки фермерських господарств та ряд інших.
Безперечно, основною є програма економічного та соціального розвитку району, яка передбачає стратегічні напрямки життєдіяльності. Тому вона повинна включати і об’єднувати в комплексі, як складові, цільові програми всіх інших сфер діяльності. Це стратегічний підхід і він має дотримуватися всіма учасниками бюджетного процесу.
На пленарних засіданнях районна рада, відповідно до повноважень, розглядає та затверджує питання, що стосуються майна спільної власності громад району, затверджує технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок та інші вкрай важливі земельні питання.
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», реалізації конституційних прав жителів району вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію, забезпечення їх доступу до публічної інформації районної ради в мережі Інтернет за адресою: http://zdolbrada rv.ua в квітні 2011 року відкрито офіційний веб-сайт Здолбунівської районної ради.
Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності районної ради, президії, постійних комісій, фракцій, депутатів районної ради, Громадської ради при Здолбунівській районній раді, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов'язаних з діяльністю Здолбунівської районної ради. Виконавчий апарат забезпечує систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради.
Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в раді розроблено порядок подачі запитів на інформацію, їх форми, закріплені відповідальні працівники та визначено місце для роботи з інформацією.
З початку каденції районна рада зайняла чітку позицію гласності та прозорості у прийнятті рішень. Усі проекти рішень оприлюднюються на веб-сайті районної ради у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Районна рада у звітному періоді продовжувала роботу по дотриманню законодавства про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Відповідно до Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», прийнято розпорядження про створення робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів. За результатами роботи комісії затверджено перелік регуляторних актів, які відповідають принципам державної регуляторної політики.
Однак жодна програма, переважна частина рішень районної ради не можуть бути виконаними без вирішення питань економіки, тобто без належного фінансування. І саме робота з недопущення їх спаду, виходячи з наших обмежених можливостей, була основною частиною спільної діяльності районної ради та її постійних комісій, районної державної адміністрації. Загалом конструктивна співпраця районної ради та районної державної адміністрації були спрямовані на стабілізацію соціально-економічної ситуації у Здолбунівському районі.
Доходи зведеного бюджету району за 10 місяців 2011 року виконано на 103,1 відсотка. Районний бюджет перевиконано на 1374,1 тис. грн.
Порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшилися надходження власних та закріплених доходів у цілому по районному бюджету - 3320,7 тис. грн. або на 21,4 відсотка.
Характерними особливостями видаткової частини бюджету було збільшення видатків на заробітну плату працівників бюджетних установ, розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, медикаменти, продукти харчування, відповідно, зменшення коштів на господарські видатки, зміцнення матеріальної бази бюджетних установ, благоустрій, житлово-комунальне господарство.
У структурі видатків частка оплати праці та нарахуваннь на заробітну плату склала 50,2 відсотка, комунальні послуги та енергоносії – 5,1 відсотка, порівняно із 2010 роком частка оплати праці збільшилася на 7,1, енергоносіїв – зменшилась на 4,7 пункта.
На виконання місцевих програм, затверджених районною радою, у 2011 році виділено 738,3 тис. грн., що майже на 28,8 тис. грн. більше порівняно з 2010 роком.
Виконання місцевого бюджету у поточному році проводиться згідно з Бюджетним кодексом України та рішеннями про місцеві бюджети на 2011 рік.
Результатом роботи промислового виробництва за 9 місяців 2011 року є приріст обсягів промислової продукції на 24,8 відсотка, виробництво склало 443,2 млн.грн.
У порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 2,4 відсотка зросла частка району в обласному обсязі реалізованої продукції і станом на 1 жовтня 2011 року становить 4,6 відсотка.
Забезпечено нарощування обсягів промислової продукції в порівнянних цінах ПАТ «Волинь-цемент» на 25 відсотків, ПрАТ «Іскра» - на 1 відсоток.
На особливому контролі районної ради та райдержадміністрації перебуває питання створення сприятливих умов для діяльності місцевих підприємницьких структур, які забезпечують робочими місцями мешканців району.
Станом на 1 жовтня 2011 року в Єдиному державному реєстрі зареєстровано 2132 підприємців-фізичних осіб, що на 3,9 відсотка менше відповідного показника минулого року, та 188 юридичних осіб, що на рівні показника 2010 року.
Питома вага малого підприємництва у загальнорайонному обсязі реалізації продукції з початку 2011 року становить 26 відсотків (у 2010 році – 28 відсотків).
Частка надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого бізнесу за 9 місяців 2011 року становить 3,5 відсотка, з початку року надійшло 1,5 млн. грн. (за відповідний період 2010 року – 1,2 млн. грн.)
Основним завданням у сфері підтримки малого підприємництва є збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку району, в т. ч. для розвитку малого підприємництва.
З метою впровадження єдиної стратегії залучення інвестицій забезпечується формування та поповнення інформаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу району та галузей господарського комплексу, які розміщені на сайті Здолбунівської райдержадміністрації та представлені в облдержадміністрації.
Нині триває робота із залучення інвесторів для використання недіючих приміщень на сільських територіях.
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування в районі за 9 місяців 2011 року склав 263 млн. грн., що на 14,3 відсотка менше відповідного показника 2010 року.
У житлове будівництво залучено інвестицій на суму 23,7 млн. грн., що на 5,7 відсотка більше, ніж за відповідний період 2010 року.
За січень-вересень 2011 року автомобільним транспортом перевезено 1,5 млн. тонн вантажів, що на 45 відсотків більше, ніж за відповідний період 2010 року.
Послугами пасажирського транспорту з початку 2011 року скористалося майже 15 тис. пасажирів, що на 1 відсоток більше відповідного періоду минулого року.
На сьогодні автобусне перевезення жителів району здійснюють 33 перевізники, в т. ч. одна юридична особа (МПП «Лайф») на 11 міжміських та 19 приміських автобусних маршрутах.
За клопотаннями сільських рад райдержадміністрацією з початку року було подано 8 звернень до облдержадміністрації, в результаті чого було покращено якість автобусного сполучення жителів сіл Здовбиця, Глинськ, Копитків, Буща.
Для забезпечення надання належних автотранспортних послуг райдержадміністрацією надіслані відповідні клопотання в облдержадміністрацію та Службу автомобільних доріг в Рівненській області і нині на контролі за виконанням знаходяться питання: облаштування автобусної зупинки по вул. Мізоцькій в с. Здовбиця; продовження маршруту Мізоч-Рівне до с. Спасів ч/з Уїздці та Цурків; внесення змін схеми руху на маршруті Рівне-Копитків ч/з вул. Старомильську; введення додаткового рейсу на маршруті Рівне-Здовбиця.
У 2011 році продовжено роботи з виготовлення схеми території Здолбунівського району. Зокрема, створено цифрові «векторні» карти в М 1:25000 на електронних та паперових носіях і виконано частину робіт з виготовлення схеми планування території Здолбунівського району.
Крім того, виготовлено схему планування території Уїздецької сільської ради. Міською та сільськими радами укладено договори на виготовлення генеральних планів відповідних населених пунктів: м. Здолбунів, с. Уїздці, с. Коршів, с. Кунин, с. Богдашів, с. Орестів, с. Ільпінь, с. Кошатів, с. Копитків, с. Новосілки та с. Дермань Другий.
У 2011 році виконано 12 заходів з енергозбереження комунальними підприємствами та бюджетними установами. Також впроваджено 5 додаткових заходів промисловими підприємствами району. Загальна вартість впроваджених заходів становить 790 тис. грн., що дозволило зекономити ПЕР вартістю 77.1 тис. грн., 55 тонн умовного палива, 35 тис. м/куб. природного газу, 6 тис. кВт/год. електроенергії.
Фінансування енергозберігаючих заходів у 2011 році здійснюється в основному за рахунок самих підприємств, а також, частково, з місцевого та державного бюджетів.
Не менш важливою є робота агропромислового комплексу. Всіма категоріями господарств району за 10 місяців 2011 року вироблено валової продукції на суму 169,2 млн. грн., що становить 108,4% до відповідного періоду минулого року, в тому числі валове виробництво по сільськогосподарських підприємствах складає 42,4 млн. грн., що на 8,8 млн. грн. більше, ніж за 10 місяців 2010 року. Серед районів області по виробництву валової продукції наш район займає 9 місце за всіма категоріями господарств та 3 місце серед сільськогосподарських підприємств.
Господарствами громадського сектору району намолочено 26,8 тис. тонн зернових та зернобобових культур без кукурудзи та гречки (142% до минулого року) при середній урожайності 36,5 цнт/га, проти 22,2 цнт/га в 2010 році, цьогоріч зібрано також 170 тонн зерна соняшнику, при середній урожайності 16,2 ц/га (ФГ «Агросім'я»).
Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 1680 тонн м’яса (130%), 2773 тонн молока (84%), 1547 тис. штук яєць (61%). Реалізовано на забій худоби та птиці у живій вазі 1,2 тис. тонн, що становить 109% до відповідного періоду минулого року. Нарощено поголів'я свиней, кількість яких склала 15656 гол., разом з тим, зменшено поголів'я ВРХ на 547 гол., в т.ч. корів - на 186 гол., птиці - на 9,0 тис. гол.
Станом на 1 жовтня для розвитку агропромислового комплексу району залучено 1,0 млн. грн. інвестиційних коштів, а саме: придбано технічні засоби для запровадження інтенсивних технологій в галузі рослинництва, придбано обладнання для модернізації галузі тваринництва, проведено закупівлю худоби в ФГ ім. Шевченка.
В районі діє програма розвитку тваринництва на 2011-2015 роки, для реалізації якої в поточному році виділено 17 тисяч гривень з районного бюджету. На забезпечення виконання цієї програми працюють 20 пунктів сервісного обслуговування худоби населення на територіях 15 сільських рад.
На земельних аукціонах станом на 11.11.2011 року продано право оренди двох земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які розташовані: за межами населеного пункту на території Півченської сільської ради (площею 0.4451 га терміном на 25 років за 644 гривні); на території Здовбицької сільської ради (площею 0.04 га терміном на 49 років за 5300 гривень).
З метою збільшення надходжень від плати за землю з районного бюджету виділено кошти у розмірі 51125 гривень для завершення робіт з грошової оцінки земель населених пунктів по решті дев’яти місцевих радах району (16 населених пунктів), грошову оцінку яких проведено в 2005 році.
За 2011 рік зареєстровано 2943 державні акти на право власності на земельну ділянку та видано громадянам, з них 1236 на земельну частку (пай). Зареєстровано 116 договорів оренди землі; зареєстровано 132 обмеження використання земельної ділянки; проставлено 284 відмітки про перехід права власності.
В районі надають освітянські послуги 39 загальноосвітніх навчальних закладів, 21 дошкільна та 3 позашкільних установи, дитячо-юнацька спортивна школа. Мережа навчально-виховних установ в основному задовольняє потреби доступу та здобуття освіти усіх рівнів. Всього у закладах освіти району здобувають освіту 6085 учнів, функціонують 4 класи корекції знань, 15 груп продовженого дня, 3 класи заочної форми навчання. Індивідуальним навчанням охоплено 160 учнів. Усі діти і підлітки шкільного віку залучені до навчання і здобувають середню освіту.
У 2011 році розширилась мережа дошкільних навчальних закладів району. Так, за спільною ініціативою сільських громад та відділу освіти було відкрито 6 дошкільних навчальних закладів (у приміщеннях загальноосвітніх шкіл) з однією групою короткотривалого перебування дітей, що дало змогу збільшити кількість вихованців дошкільних навчальних закладів на 138 дітей.
На сьогодні в дошкільних навчальних закладах району виховується 1433 дитини (42%). Відсоток охоплення дітей 5-річного віку в дошкільних навчальних закладах становить 63% (всіма формами дошкільної освіти - 98%).
Позашкільна освіта представлена трьома позашкільними закладами, у яких 110 груп (1579 дітей).
У районі здійснюється значна робота щодо впровадження профільного навчання. Зокрема, профільним навчанням охоплено 639 учнів, поглиблено вивчають англійську мову 804 учні, математику - 53. Загальноосвітні навчальні заклади на 100% забезпечені педагогічними кадрами, 92% педагогічних кадрів мають повну вищу освіту. Постійно проводиться робота стосовно підвищення кваліфікаційного рівня, педагогічної компетенції кадрів, курсової перепідготовки фахівців.
Проектна потужність навчальних закладів району становить 9146 учнівських місць, лише 79% її використовувалося ефективно. Утримання одного учня у загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів у селі становить 5,4 тис. грн., шкіл І-ІІ ступенів – 8,5 тис. грн., І ступеня – 10,2 тис. грн. (норма 3,5), у місті ця цифра становить 4,9 тис. грн. (норма 5,1), тому на часі розгляд питання оптимізації шкільної мережі.
Бюджет освіти району у 2011 році, згідно з планом, складав 47,4 млн. грн., у тому числі заробітна плата становить 30,0 млн. грн., енергоносії 4,3 млн. грн.
Залишаються невирішеними ряд питань щодо утримання навчальних закладів району у належному технічному стані, щодо продовження будівництва освітянських довгобудів – Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, ремонту котелень Суємської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Ступнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей», спортзалів Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Буде здана Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.
З метою повноцінного забезпечення надання освітніх послуг у районі діють 13 освітянських програм, протягом 3-х останніх років функціонують (підкріплені кошторисами) Програма «Шкільний автобус», Програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технічних дисциплін, Програма «Творче обдарування», Програма «Вчитель».
Медичну допомогу населенню району надають Здолбунівська центральна районна лікарня із стаціонарним відділенням на 225 ліжок та поліклінікою на 500 відвідувачів за зміну, районна стоматполіклініка на 200 відвідувачів за зміну, Мізоцька районна лікарня - із стаціонаром на 30 ліжок, 6 лікарських амбулаторій, 5 з яких працюють на засадах сімейної медицини, 27 фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарський оздоровчий пункт публічного акціонерного товариства «Волинь-цемент». В амбулаторно-поліклінічних закладах розгорнуто 105 ліжок денного стаціонару, 65 з яких - у центральній районній лікарні. У лікувально-профілактичних закладах району працює 131 лікар, 84 з яких мають першу і вищу кваліфікаційні категорії, та 352 середніх медпрацівників.
За 9 місяців 2011 року охорона здоров'я району профінансована на суму 17,8 млн. грн. На медикаменти використано 626,7 тис. грн., на харчування хворих 275,8 тис. грн. Фінансові витрати бюджетних коштів на 1 жителя складають 312,1 грн. Видатки на невідкладну медичну допомогу з розрахунку на 1 жителя у лікарських амбулаторіях становлять 1,26 грн., по ФАПах – 0,87 грн. Залучено позабюджетних коштів на суму 672,6 тис. грн., або 11,75 грн. на 1 жителя. Виконання регіональних програм в галузі медицини профінансовано на 434,5 тис. грн. (91,4% від плану).
В районі збережена мережа закладів культури. Нині в районі функціонують 36 установ культури клубного типу (13 сільських будинків культури, 20 сільських клубів, районний будинок культури, Мізоцький селищний будинок культури, міський клуб), 30 бібліотек централізованої системи публічно-шкільних бібліотек (26 сільських, 2 міських, 2 районних бібліотеки), дві музичні школи (Здолбунівська та Мізоцька), музей-квартира М. Приходька.
У Здолбунівському районі працюють двадцять сільських та один селищний культурно-дозвіллєвий комплекс, в рамках яких діє 184 клубних формування, з них 87 для дітей. У гуртках та творчих колективах займається 2099 учасників, з них 969 дітей. В районі є 23 колективи, що носять звання “народний” та “зразковий” (з них - 7 дитячих).
Протягом 2011 року в місті та районі організовано та проведено понад 1500 культурно-дозвіллєвих заходів, на яких побувало понад 125 тис. глядачів та учасників.
Протягом 2011 року бібліотечний фонд району поповнився на 4075 примірників друкованої продукції на загальну суму 59588,50 грн., з них 2451 - книги, 1624 - періодичні видання, один екземпляр електронного видання. Із бюджету - 340 книг на суму 10832,50 грн.; із спецкоштів, в дарунок, взамін загублених - 2111 примірники на суму 28756 грн.; 1624 примірників періодичних видань на загальну суму 20 тис. грн. (10 тис. грн. - із бюджету; 10 тис. - із спецкоштів).
На обслуговування Інтернет-центру використано 1034 грн. із спецкоштів. На бібліотеки системи закуплено вогнегасники на суму 4622 грн. (1850 грн. - із спецкоштів, 2772 грн. - із бюджету). Разом з тим, 25 бібліотек не підключено до мережі Інтернет.
Проблемним залишається питання зайнятості населення.
На обліку у районному центрі зайнятості на 1.10.2011 року перебувало 1508 чол. Рівень безробіття залишається значним.
Протягом 2011 року центром зайнятості було працевлаштовано 1989 чоловік. До професійного навчання залучено 655 чоловік.
Одноразова допомога по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю надана 44 громадянам, на громадські роботи було залучено 980 чоловік.
З метою кращої обізнаності депутатів районної ради з роботою районного центру зайнятості в листопаді 2011 року відбулася зустріч депутатів з працівниками центру зайнятості, під час якої була проведена презентація установи, депутати ознайомилися із умовами її роботи.
Пенсійні виплати за 10 місяців цього року, з урахуванням проведених підвищень, забезпечено в повному обсязі. Загальний обсяг видатків склав 168 млн. 198 тис. грн., проти 155 млн. 152 тис. грн в порівнянні з 2010 роком.
До першочергових питань належать розв’язання проблеми соціального захисту малозабезпечених сімей, одиноких, престарілих та немічних громадян. В районі на обліку 18 тис. 469 громадян пільгової категорії, з них 2 тис. 993 - ветеранів війни, 3 тис. 539 - ветеранів праці, 7 тис. 231 - дітей війни, 3 тис. 424 – інвалідів усіх категорій і груп та усі інші категорії. Дана категорія людей отримує компенсацію в готівковій формі за тверде паливо (її отримали 552 чол. на суму 195.9 тис. грн.). Ветеранів війни забезпечено скрапленим балонним газом (178 чол. на суму 11,8 тис. грн). Встановлено телефони 8 ветеранам війни на суму 900 грн.
Щодо сесійної діяльності, то всі пленарні засідання проходили організовано і відкрито. Цьому сприяла робота в постійних комісіях і депутатських фракціях, які попередньо детально вивчали сесійні питання. У звітному періоді постійні комісії районної ради провели 45 засідань, на яких розглянули понад 617 питань.
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів (голова П. Й. Мосійчук) на 15 засіданнях розглянула 262 різноманітних актуальних питань бюджетного процесу, податкової політики та фінансування заходів та програм. В практиці роботи постійної комісії - спільні засідання з президією районної ради, вивчення стану справ на місцях, проведення аналітичної роботи, контроль за виконанням бюджетних рішень районної ради, консультаційна допомога, співпраця з виконавчими, фінансовими та господарськими органами.
Комісія бере активну участь у підготовці бюджетних рішень та висновків щодо необхідності виділення на певні потреби відповідних коштів. Так, за звітний період комісія брала участь у підготовці проектів з 13-ти рішень, які були прийняті районною радою і стосувались безпосередньо бюджетно-фінансової діяльності. Робота будувалася на засадах справедливого і неупередженого розподілу наявних фінансових ресурсів між розпорядниками коштів районного бюджету та територіальними громадами району, з урахуванням пропозицій і рекомендацій депутатів, голів рад району, звернень громадян. Звіти про виконання районного бюджету на квартальні дати та показники бюджету публікувалися у газеті “Нове життя”.
Бюджетна комісія розглядала питання по забезпеченню бюджетними коштами видатків за галузями бюджетної сфери у обсягах, розрахованих державою за нормативом фінансової забезпеченості. Понад визначені Мінфіном обсяги районною радою додатково виділені кошти на покращення якості послуг, що надають бюджетні установи населенню:
на охорону здоров’я - 1595,8 тис. грн.;
на освіту - 415,4 тис. грн.;
на культуру і мистецтво - 213,9 тис. грн.;
на фізичну культуру і спорт - 75,8 тис. грн.;
на молодіжні програми і заходи - 206,2 тис. грн.;
територіальному центру із соціального
обслуговування одиноких громадян
похилого віку та інвалідів - 83,4 тис. грн.;
на утримання виконавчих органів
сільських і селищної рад - 585,0 тис. грн.
Крім того, на виконання районних програм було виділено 738.3 тис. грн., субвенцію в сумі 306.4 тис. грн.. в тому числі:
грошова оцінка земель населених пунктів Здолбунівського району - 61,8 тис. грн.;
з обласного бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями - 142,6 тис. грн.;
Будеразькому сільському бюджету для будівництва меморіального комплексу «Героям Гурбенської битви» біля урочища Гурби - 15,1 тис. грн.;
Будівництво підвідного газопроводу Ступнівському та Будеразькому сільським бюджетам - 10,0 тис. грн.;
Для підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад району - 50 тис. грн.;
- поточний ремонт будинку культури Старомощаницькоу сільському бюджету - 3 тис. грн.,
- зміцнення матеріально- технічної бази ДДЗ Урвенському сільському бюджету - 5 тис. грн.;
Глинському сільському бюджету 3 тис. грн.;
поточний ремонт ДДЗ Бущанському сільському бюджету - 19 тис. грн.;
поточний ремонт вул. Польової Будеразькому сільському бюджету - 10 тис. грн.
Варто відзначити активність і посилення відповідальності цієї комісії в питаннях контролю за формуванням та виконанням районного бюджету. Стало нормою відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України заслуховувати звіти головних розпорядників коштів щодо їх використання за функціональними призначеннями та потреб у подальшому фінансуванні. У звітному періоді на комісії було розглянуто питання про стан фінансування і ефективність використання бюджетних коштів в закладах освіти.
Разом з тим, постійній комісії з питань бюджету та фінансів варто більше аналізувати причини наявних упущень, тісніше співпрацювати щодо наповнення бюджетів та ефективного їх використання з податковими органами, Пенсійним фондом, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Адже саме через поповнення дохідної частини бюджету ми можемо реалізувати намічені плани.
Протягом звітного періоду постійною комісією з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (голова С. М. Мельник) проведено 10 засідань, на яких було розглянуто 106 питань. На розгляд комісії виносився широкий спектр економічних питань. У практиці роботи комісії - спільні засідання з іншими комісіями районної ради, проведення аналітичної роботи, контроль за виконанням рішень ради, рекомендацій, консультативна допомога, співпраця з виконавчими, господарськими органами.
Саме на цю комісію покладена основна відповідальність за прийняття рішень економічного спрямування, погодження призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району.
Крім цього, були розглянуті:
1. Програма розвитку вулиць і доріг комунальної власності Здолбунівського району на 2009-2013 роки.
2. Програма розвитку малого підприємництва у Здолбунівському районі на 2011 –2012 роки.
3. Про хід виконання програми ремонту та будівництва доріг в Здолбунівському районі на 2008-2012 рр.
4. Про хід виконання програми Стратегії економічного та соціального розвитку Здолбунівського району на період до 2015 року.
5. Про хід виконання Програми електрифікації новозбудованих вулиць сільських населених пунктів району на період до 2015 року.
6. Про районну програму будівництва, реконструкції, капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів на 2011-2015 роки.
7. Програма економічного та соціального розвитку району на 2011 р.
Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності, боротьби зі злочинністю, соціального захисту населення (голова В. С. Януль) провела 7 засідань, на яких розглянуто понад 60 питань. Особливу увагу депутати приділяли відповідності чинному законодавству поданих на розгляд проектів рішень, рекомендацій та нормативних документів, що приймає рада, правовим питанням.
На постійному контролі комісії перебуває питання щодо забезпечення в районі правопорядку, боротьби з наркоманією. З цією метою на комісії заслуховувались питання:
Звіт начальника РВ УМВС України в Рівненській області про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Здолбунівського району;
Про хід виконання рішення районної ради “Про районну програму подолання безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки”;
Про хід виконання районної програми правової освіти населення Здолбунівського району на 2006-2010 роки та інші.
На засіданнях постійної комісії приділялась належна увага і питанням соціального захисту населення. Затверджувались програми соціального напрямку, заслуховувались звіти про виконання раніше прийнятих питань.
Хочу зауважити, що при підготовці та розгляді питань відповідні служби надають довідки, статистичні дані, досить детальні інформації з окремих питань.
Постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізкультури та спорту за відповідний період провела (голова П. А. Ворон) 7 засідань, на яких розглянула 109 питань. На засіданнях комісії депутати погодили прийняття ряду районних програм по освіті, культурі, охороні здоров’я. Зокрема:
районну програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки;
програму розвитку туризму у Здолбунівському районі на 2011-2015 роки;
районну програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2011 рік;
програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року;
програму інформатизації Здолбунівського району на 2011-2013 роки та інші.
Активно обговорювалися питання про хід виконання районних програм. Також члени постійної комісії заслухали інформацію начальника відділу з питань фізкультури та спорту М. В. Гарбовського «Про стан фізкультурно-спортивної роботи у Здолбунівському районі», розглянули заяву громадської організації «Відродження Дерманя» про встановлення пам’ятних знаків видатним людям Дерманя та багато інших.
Постійна комісія районної ради з питань агропромислової політики, земельних відносин, розвитку села та охорони навколишнього природного середовища під керівництвом В. Р. Щавінського протягом звітного періоду займалася питаннями підтримки фермерських господарств, селекції у тваринництві, реформування земельних відносин в аграрному секторі економіки.
На 7 засіданнях постійної комісії розглянуто понад 80 важливих питань сьогодення, віднесених до її компетенції. Головним завданням для депутатів-аграріїв було, є і залишається прийняття таких рішень, які б забезпечили поліпшення роботи сільського господарства, відновлення тваринництва і реалізацію соціальних програм на селі.
За рекомендаціями комісії сесіями районної ради затверджувалася нормативна грошова оцінка, проекти відведення земельних ділянок, які передавалися в оренду.
Ми продовжуємо добру традицією Здолбунівської районної ради попередніх скликань - проведення виїзних депутатських днів. Так, 24 червня 2011 року депутати та окремі сільські голови побували у Столінському районі Республіки Білорусь. Під час візиту відвідали Бєлоушську, Ольшанську, Ромельську сільські ради, ознайомилися з роботою комунальних підприємств, закладів освіти, культури, медицини, торгівлі, фермерського господарства. В ході зустрічі було підписано Угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Здолбунівським і Столінським районами.
Налагоджено регіональну співпрацю з Жидачівською районною радою Львівської області та Слов’яносербською районною радою Луганської області.
Важливим завданням голови районної ради є забезпечення роботи президії районної ради як дорадчого органу. До складу президії районної ради входять, крім голови та заступника, голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій районної ради. У звітному періоді було проведено 12 засідань президії районної ради, на яких обговорювались питання планування роботи районної ради, підготовки та проведення сесій, кінцевого формування порядку денного, узгоджувалися шляхи вирішення соціально-економічних та соціально-політичних проблем, було дано відповідні доручення. Повинен сказати, що члени президії висловили чимало думок, критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань. Як результат, окремі з них знімалися з розгляду як такі, що не підготовлені належним чином або ж не були актуальні на той час.
Слід визнати, що мені, як голові районної ради, головам постійних комісій не сповна вдалося забезпечити виконання вимог Регламенту районної ради щодо вчасного та якісного подання документів на розгляд органів ради, сесійної діяльності та підвищення ефективності роботи постійних комісій. Однак, з прийняттям Закону «Про доступ до публічної інформації» таких порушень значно менше.
Стосовно участі депутатів у роботі органів районної ради, то варто відзначити, що незважаючи на те, що середня відвідуваність депутатами сесій та засідань комісій становить 70 відсотків, нас не задовольняє ставлення до виконання своїх повноважень окремих депутатів, які рідко брали участь в пленарних засідання та засіданнях постійних комісій. Хочу відмітити, що на всіх 12 сесіях були 22 депутати. Були і такі, які відвідали 7 сесій. Така ж картина і з постійними комісіями, коли окремі депутати з 6 засідань були лише 2 рази.
Районна рада працює над підвищенням відповідальності депутатів рад різних рівнів перед своїми виборцями. Системою повинна бути і депутатська відповідальність перед виборцями. Депутат, уповноважений народом представляти його на різних рівнях, є уособленням влади на місцях. Отже, від дієвості депутата, від своєчасного сумлінного виконання ним повноважень в більшості випадків залежить оцінка народом державної влади в цілому. Необхідно зазначити, що сьогодні втрачено цей зв’язок і відповідальність, а депутат, в кращому випадку, звітує про свою роботу серед однопартійців або фракцій. Тому депутати районної ради, особливо мажоритарники, мають прозвітувати перед своїми виборцями.
Депутат є відповідальним перед виборцями свого району і їм підзвітний. Для того, щоб знати запити, потреби своїх виборців, депутату необхідно постійно підтримувати зв’язок з виборцями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування. Він повинен регулярно інформувати виборців про роботу ради, про хід виконання плану соціально-економічного розвитку району. Ефективність роботи депутата залежить від того, як він зуміє мобілізувати виборців свого округу на виконання завдань, які стоять перед радами району і виборцями.
Сьогодні важливо, щоб усі проаналізували свої дії відповідно до сучасних вимог, а зауваження і пропозиції, висловлені виборцями, врахувати у депутатській діяльності.
Важливим є контроль за виконанням рішень районної ради, депутатських запитів і звернень. Виконавчим апаратом періодично узагальнюється відповідна інформація і подається до розгляду на засіданнях комісій та сесій (прийнято 15 запитів, на контролі - 8, знято з контролю - 7).
Налагоджено систему контролю за виконанням рішень, аналіз їх реалізації. Нині на контролі перебувають 34 рішення ради, прийнятих за звітний період, та 61 - за попередні роки.
Ряд питань, які виникали, у 2011 році разом з адміністрацією району, депутатами обласної ради, міським, селищним та сільськими головами вдалося вирішити. Надзвичайно важливим для жителів району є утримання в належному стані, будівництво і капітальний ремонт автодоріг, переважну більшість яких було збудовано на початку 60-х років, на сьогодні більшість із них у непридатному для використання стані чи потребують капітального ремонту.
Вирішується це питання надзвичайно складно. З цього питання від депутатів і депутатських фракцій надходило чи не найбільше депутатських запитів, його неодноразово заслуховували на постійних комісіях і сесіях районної та обласної рад, в облдержадміністрації, службі автомобільних доріг області, рай- та облавтодорах.
На 2011 рік заплановано здійснити капітальний ремонт 8 доріг комунальної власності вартістю 4095,27 тис. грн. Станом на 20 листопада 2011 року проведено ремонт 5 доріг по м. Здолбунів, а саме: вул. Віли 1, вул. Віли 4, вул. І. Богуна, вул. Чубинського, вул. 8 Березня. Загальна вартість робіт - 2095,27 тис. грн. Решту доріг не ремонтували у зв’язку з відсутністю належного фінансування.
Станом на 20 листопада 2011 року виконано поточний ремонт 47 доріг комунальної власності з 49 запланованих (96%). За рахунок коштів обласного бюджету виконано ремонт 24 доріг (на загальну суму 1078,4 тис. грн.) та за рахунок коштів державного бюджету відремонтовано 23 дороги (на суму 3644,3 тис. грн). На сьогодні не завершено роботи в повному обсязі на двох об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а саме: дороги по вул. Залужжя (виконано 70% робіт) та вул. Застав’я (виконано 50% робіт ) в с. Дермань Другий, однак до кінця поточного року планується завершити поточний ремонт зазначених доріг.
Всього профінансовано 35 обєктів будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонту та утримання вулиць і доріг на загальну суму 2521,302 тис. грн., що складає 31% від передбаченої суми.
В галузі освіти зроблено:
Придбано обладнання у Гільчанську ЗОШ (плита, холодильник) на суму 14480 грн., у Білашівську ЗОШ (плита 11500 грн.).
З іншого будівництва витрачено на виготовлення проекту на будівництво котельні Дерманського НВК 49353 грн.
Станом на 6.09.2011р. благодійні внески та інші джерела власних надходжень склали 445246 грн. Практично за їх рахунок навчальні заклади були підготовлені до навчального року.
Замінено усі вікна на енергозберігаючі у дитячому садку «Сонечко» с. Глинськ, у П’ятигірській ЗОШ - 21 вікно, в Орестівській ЗОШ - 4, у Ільпінській ЗОШ - 5, у Здолбунівській ЗОШ № 1 - 16, замінено 9 дверей; у Бущанській ЗОШ – 79 вікон, замінено 25 вікон у Здолбунівській ЗОШ № 4.
Проведено заміну підлоги у Спасівській та П’ятигірській ЗОШ, у майстерні Бущанської ЗОШ.
Значний ремонт проведено у Мізоцькому НВК, включаючи заміну огорожі.
Значно поліпшили матеріально-технічну базу кабінету фізики у Здолбунівській ЗОШ № 5.
Переобладнано їдальню Копитківської ЗОШ.
Триають значні ремонтні роботи у дитячому садку с. Буща.
В галузі охорони здоров’я:
І. Придбано за кошти районного бюджету:
1. Морозильну камеру для ЦРЛ (13,9 тис. грн.).
2. Аквадистилятор для ЦРЛ (9,87 тис. грн.).
3. Стерилізатор для ЦРЛ (4,14 тис. грн.).
4. Комплект комплектуючої техніки для ЦРЛ (12,87 тис. грн.).
ІІ. Отримано за благодійні кошти:
1. Набір хірургічних інструментів (15 тис. грн.).
2. Фотоелектроколориметр (12 тис. грн.).
3. Персональний комп’ютер (3,8 тис. грн.).
4. Принтер (1,95 тис. грн.).
5. Стоматологічну установку з кріслом для Дерманської АЗПСМ (30 тис. грн.).
6. Пральну машину для Мізоцької РЛ (737 грн.).
7. Центрифугу для Мізоцької РЛ (680 грн.).
ІІІ. Проведені ремонти:
за кошти районного бюджету:
1. Придбаний та встановлений бензогенератор для автономного електропостачання хірургічного та акушерсько-гінекологічного корпусів (на суму 43,2 тис. грн.).
2. Проведено ремонт фасаду пологового відділення (на суму 27 тис. грн.),
3. Замінено 7 віконних блоків на металопластикові (на суму 10,1 тис. грн.).
4. Встановлено 6 електроводонагрівачів в пологовому відділенні ЦРЛ вартістю 5,9 тис. грн.
5. Реконструкція пам’ятника М. І. Пирогову на суму 7 тис. грн.
6. Ремонт фасаду інфекційного відділення ЗЦРЛ на суму 17,5 тис. грн.
7. Ремонт даху районної поліклініки на суму 9 тис. грн.
8. Ремонт кабінету забору крові на суму 2,5 тис. грн.
9. Ремонт фундаменту фасаду хірургічного корпусу на суму 4 тис. грн.
За спонсорські кошти:
10. Замінено 4 віконних блоки в операційних хірургічного відділення ЦРЛ на суму 4,8 тис. грн.
11. Встановлено 2 кондиціонери в хірургічному корпусі вартістю 1,6 тис. грн.
В галузі культури:
У 2011 році практично в усіх закладах культури клубного типу проведено поточні ремонти, зміцнено матеріально-технічну базу закладів культури клубного типу у селах, а саме: закуплено музичну та звукопідсилюючу апаратуру, акустичну систему, ноутбук, декорацію сцени, стійки для мікрофонів.
Районна рада приділяла належну увагу утриманню адмінприміщення районної ради, гаражів та прилеглої території, зокрема, виготовлено державну атрибутику та атрибутику району в кімнату депутата та сесійний зал, зроблено поточний ремонт сесійного залу та туалету на другому поверсі.
Як уже зазначалось, депутати району беруть активну участь у вирішенні всіх життєво-необхідних питань району. Не дивлячись на слабку фінансову базу місцевих рад, з допомогою депутатів, керівників підприємств, підприємців, фермерів вирішується ряд питань. Проте слід самокритично сказати, що і цей напрямок роботи потребує вдосконалення. Як свідчить аналіз, частина прийнятих рішень виконується не сповна.
Вважаю, що мені, депутатам, постійним комісіям, виконавчому апарату районної ради потрібно активніше працювати над реалізацією наміченого, контролювати хід виконання районних програм і прийнятих рішень. З цією метою необхідно запровадити практику заслуховування звітів посадових осіб про виконання відповідних програм на засіданнях постійних комісій, частіше і ретельніше аналізувати стан справ на місцях і принциповіше підходити до їх оцінки.
Проводилась інтенсивна робота й щодо співпраці районної ради з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування на місцях. Їх представників запрошували на сесії, засідання постійних комісій, брали участь в обговореннях питань, вносили пропозиції тощо.
У будь-якій справі головним є діалог, порозуміння і тісна співпраця, діловий і конструктивний підхід до справи. Тільки за умови наявності цих факторів можливе здійснення наміченого, зрушення з місця великої кількості життєво важливих питань.
В зв’язку з цим ефективною, на наш погляд, формою роботи в районі з цього питання стали щомісячні семінари-навчання голів виконкомів місцевих рад, на яких поряд з навчанням розглядаються питання виконання делегованих та власних повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, ставлять відповідні завдання, вирішують проблемні питання соціально-економічного розвитку населених пунктів району. З квітня 2011 року по цей час було проведено 8 виїзних таких семінарів-навчань з практичним показом об’єктів соціально-культурної сфери, побутового та торговельного обслуговування населення на базі Миротинської, Урвенської, Спасівської, Мізоцької, Глинської, Білашівської,Старомощаницької, Дерманської Першої, Дерманської Другої, Ступнівської та Маломощаницької сільських рад.
Депутати, представники від усіх сільських рад бачать віддачу від проведених заходів. Адже при проведенні цих семінарів беруть участь депутати, готуючи той чи інший об’єкт до огляду. І це важливо, тому що у своїй роботі ради повинні спиратися на депутатів.
Важливу роль в нашій роботі відіграє навчання кадрів. Спільно з центром підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств та організацій обласної державної адміністрації проводились навчання з сільськими, селищними головами, секретарями, землевпорядниками та бухгалтерами сільських, селищної та міської рад. Підвищили свою кваліфікацію і троє працівників виконавчого апарату районної ради.
Відповідно до рішення Здолбунівської районної ради від 23 грудня 2010 року №46 «Про Програму підтримки та розвитку місцевих ініціатив територіальних громад Здолбунівського району» в районі проведено конкурс проектів ініціативних груп громад.
Проекти на конкурс підготували і подали Уїздецька, Копитківська, Урвенська, Здовбицька, Маломощаницька, Дерманська Перша, Старомощаницька, Спасівська, Білашівська сільські та Мізоцька селищна ради. Загалом проекти мали за мету вирішити питання ремонту та реконструкції приміщень соціально-культурної сфери, облаштування місць відпочинку та дозвілля - спортивні, ігрові майданчики, впорядкування кладовищ. Для реалізації заходів, передбачених проектами, громади залучають кошти місцевих бюджетів, спонсорські та грантові кошти.
Згідно з рішенням конкурсної комісії перемогу у конкурсі здобули проекти:
«Спортивний майданчик» (Мізоцька селищна рада), сума гранту - 13955 грн.;
«Дитячий ігровий майданчик» ( Здовбицька сільська рада ) - 9 250 грн.;
«Веселі усмішки мого дитинства» - облаштування дитячого майданчика (Урвенська сільська рада) - 7571 грн.;
«Ремонт приміщення клубу» (Старомощаницька сільська рада) - 6 875 грн.;
«До нових горизонтів» - облаштування місць відпочинку та дозвілля (Дерманська Перша сільська рада) - 5650 грн.;
“Встановлення огорожі на сільському кладовищі» (Уїздецька сільська рада) - 5650 грн.;
«Реконструкція підвального приміщення клубу під спортивний зал» (Копитківська сільська рада) - 1049 грн.
Проведено щорічний районний конкурс «Найкращий лідер самоврядної громади», двічі на рік в районі проводився огляд благоустрою населених пунктів, за участю представників районної ради, райдержадміністрації, депутатів.
В рамках районного конкурсу «Найкращий лідер самоврядної громади» визначено переможців у трьох номінаціях: «Населений пункт найкращого благоустрою» - П. Л. Ольховець (Глинська сільська рада), «Управлінська і правова культура» - І. О. Ольшевський (Здолбунівська міська рада), «Соціальні ініціативи» - В. П. Зайшлий (Білашівська сільська рада).
Вперше за останні роки обласною радою започатковано та підтримано районною радою щорічний обласний конкурс «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини». Районною радою створено організаційний комітет з проведення першого туру конкурсу. За результатами першого туру конкурсу переможцем у номінації «Кращий сільський, селищний, міський голова» визнано Любов Петрівну Андрощук, голову Дерманськоі Першої сільської ради. В номінації «Краща посадова особа сільських, селищної, міської та районної рад» - Галину Петрівну Пшеничну - головного спеціаліста з питань роботи зі зверненнями громадян та діловодства районної ради. Лауреатами конкурсу стали: Лідія Михайлівна Балабат - Урвенський сільський голова, Марія Дмитрівна Фішер - Копитківський сільський голова, Алла Федорівна Баранець - спеціаліст І категорії міської ради, Євгенія Миколаївна Івасюк - секретар Здовбицької сільської ради, Марія Данилівна Івашин - секретар Глинської сільської ради .
Враховуючи недостатню фінансову базу місцевих рад, дуже важливим є питання наповнення місцевих бюджетів. Процес формування місцевих бюджетів надто централізований, і тому сільські, селищна ради не можуть в більшості своїй сформувати власний бюджет і забезпечити свої власні потреби, особливо щодо утримання соціальної сфери. Тому районна рада націлює сільські ради на пошук резервів, додаткових можливостей у цьому плані (оренда водних об’єктів, дамб, не витребуваних паїв, продаж земель несільськогосподарського призначення, заготівля сільськогосподарської продукції, оренда приміщень, створення сільських комунальних служб, проведення нормативної грошової оцінки земель тощо).
Формуючи районний бюджет, враховуємо, в міру можливостей, пропозиції всіх рад, інтереси бюджетної сфери, забезпечення соціальних програм. Виділяються дотації та субвенції на вирішення найгостріших питань, зокрема, придбання палива, проведення ремонту котелень, теплотрас, закладів освіти, забезпечення ліками тощо.
За звітний період на адресу районної ради надійшло 847 документів з обласної ради, обласної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємців, релігійних, громадських організацій, установ області. Всі документи розглянуто згідно з чинним законодавством. Більша частина з них розглянута на засіданнях постійних комісій, заявникам надіслані аргументовані відповіді. Районна рада завжди готова до відкритого й відвертого діалогу, що підтверджується її повсякденною діяльністю.
Прийнято 125 розпоряджень голови районної ради, які стосуються питань функціонування ради, кадрових питань.
Як голова районної ради, прагну співпрацювати з усіма осередками політичних партій, громадських і творчих організацій. Бачу своє завдання в тому, щоб ця співпраця сприяла консолідації зусиль у подоланні економічних і фінансових труднощів, поліпшені добробуту жителів району, вирішенню необхідних проблем.
Районна рада відкрита для всіх новацій, прозора у своїх діях та рішеннях. Ми завжди підтримуємо ініціативних людей, депутатів, громади, які прагнуть діяти, які хочуть змінити життя на краще і яким для цього потрібна допомога.
У роботі голови, президії, ради в цілому забезпечувалася відкритість і гласність. Представники засобів масової інформації мають можливість бути присутніми на сесіях районної ради, засіданнях президії, постійних комісій. Депутатська діяльність висвітлюється на сторінках газети “Нове життя” та в передачах районного радіо. Вважаю, що увага засобів масової інформації до роботи районної ради, їх як позитивні, так і критичні матеріали стимулюють і активізують діяльність представницького органу. Більше того, подано вичерпну інформацію на інформаційні запити громадян та громадських організацій.
Здолбунівщина надзвичайно перспективна для розвитку. Тож спільно з територіальними громадами сіл і селища району нам потрібно започатковувати справжнє самоврядування, навести порядок у власному домі, дбати про майбутнє нашого краю. Приємно зазначити, що за короткий час районній раді, спільними зусиллями з райдержадміністрацією, сільськими і селищними радами вдалось здійснити багато позитивного в кожній галузі соціально-економічного та культурного розвитку району.
В подальшому Здолбунівська районна рада в тісній співпраці з районною державною адміністрацією відводить собі роль, відповідальну за подальший розвиток нашого краю і того вимагатиме від органів виконавчої влади в частині делегованих повноважень, органів місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів. Кожен депутат несе відповідальність за розвиток певної територіальної громади і за район в цілому.
Як голова районної ради, вбачаю себе організатором та координатором діяльності такого важливого та відповідального органу місцевого самоврядування, як районна рада.
Сьогодні Президентом України, Урядом впроваджуються реформи, які покликані удосконалити державне управління як найголовнішу функцію держави, відродити економіку країни, суттєво поліпшити стан соціального захисту наших громадян, зміцнити добробут та благополуччя людей. І місцевому самоврядуванню тут відводиться надзвичайно важлива роль. Результатом проведених реформ мають стати самодостатні територіальні громади, щоб забезпечити свій сталий розвиток, а кожен член громади, кожна людина має стати її активним учасником, мають зрости добробут та благополуччя усіх громадян України.

* * *
Підсумовуючи зроблене, хочу зазначити, що ми намагалися діяти в інтересах населення, не допускати зниження його життєвого рівня, затримки виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, бути послідовними і виваженими, вчилися чути і розуміти людей, вникати в їхні проблеми.
Маю зручну нагоду сьогодні подякувати всім колегам-депутатам, працівникам виконавчого апарату районної ради, міському, селищному та сільським головам, керівникам і працівникам виконавчих органів влади за взаємопорозуміння, активну підтримку спільних ініціатив.
Принагідно бажаю всім і кожному міцного здоров’я, щастя та добробуту, радості і благополуччя, розквіту нашому краю. Нехай Господь Бог благословляє Здолбунівщину на мирне і заможне життя!

Comments are now closed for this entry