Одним із пріоритетних завдань в діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, як і відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві, відшкодування матеріальної шкоди, є профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, поліпшення стану охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях регіону. Іншими словами - турбота про людину праці та її безпеку на робочому місці. Для цього роботодавець зобов’язаний створити здорові та безпечні умови праці кожному працівнику, на кожному робочому місці.
У статті 13 Закону України „Про охорону праці” у повному обсязі викладено обов’язки роботодавця щодо створення таких умов. Але, на жаль, ми не завжди читаємо законодавчі акти та інші нормативні документи, що регламентують ці питання, а тим більше - дотримуємось їх. І в цій коротенькій статті хочеться наголосити на основних вимогах з охорони праці щодо виконання робіт з підвищеною небезпекою. Адже найбільшим ризикам щодо настання нещасного випадку підлягають працівники, які виконують роботи саме з підвищеною небезпекою. Найчастіше це ті, хто працюють на різноманітному верстатному обладнанні, машинах, механізмах, обслуговують газове та електрообладнання, виконують роботи на висоті, в колодязях, траншеях, котлованах і тому подібне.
Щодо технічних вимог до виробничого обладнання, на якому виконуються роботи, то, перш за все, будь-який верстат, обладнання чи механізм, що перебувають в експлуатації на підприємстві, повинні мати технічний паспорт, інвентарний або реєстраційний номер, утримуватися у справному стані і відповідати вимогам стандартів та нормативно-правових актів з охорони праці. Роботодавець повинен призначити посадову особу, відповідальну за утримання у справному стані та безпечну експлуатацію обладнання, машин та механізмів, що перебувають у використанні. Для утримання такого обладнання у справному стані необхідно розробити плани попереднього технічного обслуговування та ремонтів і неухильно їх виконувати.
Варто знати, що електрообладнання, вантажопідіймальні механізми, посудини, що працюють під тиском, запобіжні прилади мають проходити періодичні випробування із послідуючим занесенням даних випробувань у їхні технічні паспорти та (або) у відповідні журнали. Рухомі і ті, що обертаються, частини машин і механізмів повинні бути надійно огороджені захисними кришками, кожухами та іншими пристроями, на яких із зовнішнього боку необхідно нанести застережний знак безпеки відповідно до ГОСТу 12.4.026 (рівносторонній трикутник жовтого кольору вершиною догори з чорною облямівкою і чорним знаком оклику всередині).
Необхідно зазначити, що будь-яке обладнання, машина чи механізм, які виведені із експлуатації чи зупинені для технічного обслуговування, заміни робочих органів або ремонту і працюють від електроприводу, необхідно, в першу чергу, знеструмити за допомогою комутуючих пристроїв та розібрати електричну схему (від’єднати в електрощиті провідники кабелю живлення електродвигуна від клем комутуючого пристрою для запобігання травмування працівників, що перебувають біля обладнання, в разі випадкової подачі напруги). Обслуговування машин, які мають привод від двигуна внутрішнього згоряння, проводиться лише при непрацюючому двигуні та після виконання необхідних заходів безпеки.
Важливим фактором безпеки праці на виробництві є навчання працівників з питань охорони праці. Хочеться нагадати, що працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, а також де є потреба у професійному доборі, щорічно на підприємстві, окрім інструктажів з питань охорони праці, відповідно до затверджених планів та програм, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань. Недопустимо безвідповідально ставитись до спеціального навчання. Якщо спеціальне навчання не проведено, а лише формально оформлено акти перевірки знань з питань охорони праці, свідомо підвищується ризик настання нещасного випадку. Під час спеціального навчання працівник не тільки набуває знання з безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою, але й одночасно підвищує свій професійний рівень. Адже при спеціальному навчанні працівник поновлює (поглиблює) знання щодо будови та принципу дії машин, механізмів, обладнання й пристосувань, з якими він працює, вивчає методи безпечного виконання тих чи інших робіт, порядок дій в разі настання нестандартних чи аварійних ситуацій, засвоює приклади надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим внаслідок нещасного випадку. Тому працівник, який на серйозному рівні пройшов спеціальне навчання і перевірку знань, маючи добру теоретичну підготовку, працюватиме продуктивніше, не допустить порушення технологічного процесу, вимог охорони праці, а значить, у такого працівника буде мінімальний ризик настання нещасного випадку.
Микола ОВСІЙЧУК,
страховий експерт з охорони 
праці відділення ВД ФСНВ 
у Здолбунівському районі.

Comments are now closed for this entry