5 грудня українські статистики відзначають своє професійне свято

 

Головним завданням органів державної статистики було і залишається підвищення її ролі в реалізації державної соціально-економічної політики. На сьогодні статистичні дані високої якості доступні на регіональному, державному та світовому рівнях. Вони використовуються в публічних дебатах, при прийнятті управлінських та бізнес-рішень.
Забезпечення надійною, об’єктивною та достовірною статистичною інформацією не втрачає своєї значимості і на районному рівні. Адже щоквартально за даними органів державної статистики проводиться оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення, яка здійснюється з метою вивчення тенденцій розвитку господарського комплексу та соціальної сфери адміністративно-територіальних одиниць області.


Протягом останнього десятиліття вітчизняна статистика зазнала суттєвих змін і стала одним із найважливіших інструментів формування і реалізації соціальних та економічних реформ. Сьогодні значні зміни відбуваються в організації та методології проведення державних статистичних спостережень практично за всіма напрямами.
Вже зараз переважна більшість форм державних статистичних спостережень здійснюється на основі вибіркової сукупності звітних одиниць, сформованої на державному рівні. Щороку з урахуванням пропозицій областей проводиться інвентаризація звітно-статистичної документації з метою удосконалення форм звітності, усунення дублювання показників у них, скорочується кількість статистичних спостережень. Думаю, буде цікаво дізнатися про те, що кількість форм звітності у 2011 році у порівнянні з попереднім скоротилася на 15,3 відсотка і склала 155 форм.
Змінюються підходи і в методах збирання державних статистичних спостережень. Сьогодні статистики переходять на найсучасніші методи фіксації даних, застосовуючи інформаційні технології. Протягом 2011 року в електронному вигляді респондентами передано більше 17 тисяч звітів. І цей показник щоденно зростає.
У поточному році ми продовжували безпосереднє виконання підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення. На стадії завершення підготовчі роботи з перевірки адресного господарства та складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень у міських поселеннях та великих сільських населених пунктах і списків сільських населених пунктів. Від якості складання цих списків залежить правильність проведення переписного районування та забезпечення повноти охоплення населення. Належне проведення Всеукраїнського перепису населення 2012 року - наше першочергове завдання.
З 1 січня 2012 року набирає чинності нова "Класифікація видів економічної діяльності", яка повністю відповідає європейській. Вже протягом цього року проводилися відповідні заходи щодо переходу органів державної статистики та інших органів державної влади, які є користувачами Класифікації, на нову КВЕД. Однак, для полегшення сприйняття її респондентами, будемо продовжувати надавати методологічну допомогу шляхом проведення нарад або безпосереднього спілкування з працівниками підприємств та організацій у процесі прийняття звіту.
Одним із пріоритетних напрямів подальшого розвитку системи залишається посилення взаємодії з користувачами статистичної інформації. І надалі цілеспрямовано працюватимемо над розширенням кола користувачів даних, повнішим забезпеченням їх потреб у різноманітній статистичній інформації та спрощенням доступу до неї, адже поширення інформації є завершальним етапом статистичного спостереження, в процесі якого “статистичний продукт” надається користувачеві. Головні критерії розповсюдження інформації - це своєчасність та точність, доступність та якість інформації. Основними нашими користувачами є органи державного управління, науковці, населення, засоби масової інформації.
З чималим масивом статистичних даних користувачі можуть ознайомитися на нашому офіційному веб-сайті. До речі, тут можна почерпнути інформацію про діяльність управління, відомості про статистичну методологію, нормативно-правову базу, на яку ми спираємося при проведенні державних статистичних спостережень.
Користуючись нагодою, вітаю всіх працівників органів державної статистики, наших респондентів та користувачів статистичної інформації зі святом. Бажаю вам, вашим рідним і близьким здоров’я, щастя, добра і впевненості у майбутньому. Нехай це свято додасть вам наснаги та творчих здобутків у щоденній праці.
Юрій МОРОЗ,
начальник Головного управління статистики 
у Рівненській області, заслужений економіст України. 

 

Comments are now closed for this entry