Потерпілим від нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання та членам їх сімей Фонд виплачує страхові виплати в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого, надає цілий комплекс соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації. Сюди входить лікування в профільних закладах та санаторно-курортне лікування, реабілітація та організація санітарного і соціального догляду за потерпілими, а також забезпечення інвалідів праці необхідними ліками, автомобілями, інвалідними колясками, протезно-ортопедичними виробами тощо.
     Основною та принциповою передумовою здійснення страхових виплат, надання соціальних послуг цим людям є своєчасна та в повному обсязі сплата страхувальниками страхових внесків до Фонду.
За підсумками роботи за 2008 та І-й квартал 2009 року, відділенням виконавчої дирекції Фонду у Здолбунівському районі надано соціальних послуг і проведено страхових виплат потерпілим від нещасного випадку та членам їх сімей, що знаходяться на обліку у відділенні, на суму, відповідно, 1 млн. 669,1 тис. грн. та 520,7 тис. грн.       Що стосується надходжень страхових внесків, то за 2008 рік до відділення надійшло та було зараховано витрат по соціальному страхуванню на суму 3 млн. 558,4 тис. грн., а за І квартал цього року - 683,6 тис. грн. 
     Страхові внески своєчасно сплачуєть переважна більшість страхувальників відділення. Необхідно зазначити високу платіжну дисципліну, не дивлячись на значні суми страхових внесків та скрутну економічну ситуацію, ВАТ “Волинь-цемент”, ТзОВ “Волинь-шифер”, ТзОВ “Гаруда”, МПП “Квант”, ВАТ “Укрцемремонт”, ПСП “Хлібороб”, ФГ ім. Шевченка, організацій та установ бюджетної сфери. 
     Проте, слід зауважити, що економічна криза дещо вплинула на економіку регіону. Зокрема, фонд оплати праці, на який нараховуються страхові внески до Фонду, в першому кварталі цього року, в порівнянні з тим же періодом минулого року, зменшився на 4,4 відсотка, або на 3,38 млн. гривень. Дещо зросла заборгованість по сплаті страхових внесків, пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати. Станом на 1 квітня цього року 34 підприємства регіону заборгували відділенню Фонду 35,4 тис. грн. страхових внесків, недоїмка із яких склала 15,9 тис. гривень.
     По Здолбунівському району заборгованість із сплати страхових внесків мають 15 страхувальників. А такі організації та підприємства, як ТзОВ ВКФ “Маркет-сервіс”, ВАТ “Здолбунівське АТП 1761”, КП “Мізоцьке виробниче управління ЖКГ”, ПП “Респект-буд”, ПП “Будсервісстандарт”, ВАТ “Здолбунівський завод нестандартного обладнання”, через несвоєчасну виплату заробітної плати своїм працівникам, регулярно, з кварталу в квартал боргують сплату страхових внесків до Фонду. 
Чотири юридичних особи району мали недоїмку із сплати страхових внесків на суму 4,3 тис. грн., дві з яких оголошені господарським судом банкрутами та відкрито щодо них ліквідаційні процедури: ТзОВ “Поліграф СВС” та КП “Здолбунівське міське будинкоуправління № 3”. По ВАТ “Здолбунівське управління механізації будівництва” рахунки знаходяться під арештом ДВС через стягнення заборгованої зарплати, а виконавчі листи адміністративного суду на суму 2,9 тис. грн. знаходяться на виконанні в ДВС Здолбунівського району. Здолбунівський райагробуд погасив недоїмку в квітні.
     Для поліпшення ситуації із сплатою страхових внесків до Фонду в 2008 році відділенням було вжито 296 заходів впливу до страхувальників. В тому числі проведено 187 документальних перевірок на предмет правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати страхових внесків, подано 9 позовів до господарського суду Рівненської області про стягнення в примусовому порядку заборгованих коштів, накладено 30 адміністративних штрафів на посадових осіб підприємств та організацій за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
 Щокварталу подаються матеріали на засідання комісії з питань заробітної плати, праці та соціальної політики Здолбунівської РДА по страхувальниках, що мають заборгованість зі сплати страхових внесків, в тому числі і через заборгованість по виплаті зарплати, налагоджена тісна співпраця з органами прокуратури, державної податкової адміністрації та судами. З їх допомогою вдається впливати на злісних неплатників страхових внесків до Фонду.  
     Окремі страхувальники нехтують вимоги статті 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, щодо подачі квартальної звітності до робочого органу виконавчої дирекції Фонду. За 2008 рік на 14 страхувальників, які не подали установлену звітність до відділення Фонду, накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу, а в цьому році покарано вже 7 таких порушників. 
     А всього на порушників фінансової та звітної дисципліни за минулий рік накладено штрафів в сумі 4114,0 грн., а за 4 місяці цього року – 1088,0 грн.
Окремо хотілося б привернути увагу приватних підприємців, які використовують найману працю, і тих, хто її не використовує, а зареєстрований як приватний підприємець в одній особі. Як свідчать непоодинокі факти із життя, із цією категорією людей також трапляються нещасні випадки під час виконання ними певних обов’язків, пов’язаних з їх трудовою діяльністю.
     Адже громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю, є платниками страхових внесків за найманих працівників, які відповідно є застрахованими особами від нещасного випадку на виробництві. Самі ж громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності не є застрахованими від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а тому в разі настання страхового випадку права на страхові виплати та інші медико-соціальні послуги Фонду вони не мають. 
     Фонд відповідно до ст. 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” пропонує громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності застрахуватися у Фонді на добровільних засадах.
     Для набуття статусу платника страхових внесків на добровільних засадах необхідно укласти договір з Фондом за місцезнаходженням та надати завірені нотаріально або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії свідоцтва про державну реєстрацію (посвідчення підприємця, який проводить свою діяльність без створення юридичної особи), або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті).
     Страховий внесок сплачується у розмірі однієї мінімальної заробітної плати в розрахунку на календарний рік.
     У разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, добровільно застрахована особа одержує від Фонду страхові виплати та інші медико-соціальні послуги, визначені статтями 21, 28, 29, 34 Закону.  
Світлана Козачок,
завідувач сектора відділення 
виконавчої дирекції
Фонду ССНВ у Здолбунівському районі.

Comments are now closed for this entry