Згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року в Україні щорічно 28 квітня відзначається День охорони праці (збігається із Всесвітнім днем охорони праці), а з 22 по 28 квітня проводиться Тиждень охорони праці. Головною метою цих заходів є формування свідомого ставлення до культури безпеки праці, акцентування уваги роботодавців і працівників на важливості покращення виробничого середовища, забезпечення максимального зниження професійних ризиків.
Системні кризові явища і наростання розбалансованості економічних процесів, зменшення кількості об’єктів виробництва, зниження інвестицій у нове будівництво і технічне переозброєння підприємств, зношеність основних виробничих фондів призвели до погіршення умов праці на виробництві. Ці явища характерні і для Здолбунівського району.
За даними Держкомстату, в Україні кількість працюючих в умовах, що не відповідають санітарним нормам, в основних галузях економіки складає 27,4 % від облікової кількості штатних працівників, тобто, кожен четвертий працює в умовах дії шкідливих виробничих факторів, рівні яких перевищують гранично допустимі. В Рівненській області – кожен третій, а на окремих виробництвах – кожен другий. За даними райСЕС, торік у нашому районі в шкідливих умовах працювало 1116 чол., в т. ч. 130 жінок.
За даними з різних джерел, майже дві третини працюючих на малих і приватних підприємствах трудяться без юридично оформлених стосунків з власниками останніх. Кількість населення, зайнятого на виробництві, постійно зменшується. Так, кількість офіційно зареєстрованого працюючого населення в Здолбунівському районі у 2010 р., порівняно з 2009 р., зменшилась на 10000 осіб. Особливо несприятливим є те, що на фоні зростання питомої ваги осіб, старших пенсійного віку, зменшується питома вага осіб, молодших за працездатний вік.
Всі ці фактори призводять до високого рівня виробничого травматизму, інвалідності, професійних і професійно обумовлених захворювань, який в Україні значно вищий, ніж у розвинених країнах світу. Це, в свою чергу, б’є бумерангом по соціально-економічному стану держави, призводить до значних втрат підприємств, зниження продуктивності праці, страждань хворих, стає причиною значної кількості скарг як з боку працівників, так і з боку роботодавців.
Із 139 випадків виробничого травматизму по Рівненській області в 2010 році найбільше їх зафіксовано у лісовому господарстві, деревообробному та меблевому виробництвах – 27, на будівництві автодоріг – 5, у діяльності вантажного автотранспорту – 7, на спорудженні будівель – 5, у діяльності лікарняних закладів (МОЗ) – 7 (5 % від усіх випадків). Нещасні випадки на виробництві по Здолбунівському району (всього 11) торік реєструвались на ТОВ «Азеркорпу-Аутобан», ПАТ «Волинь-Цемент», МПзОВ «Квант», Здолбунівській регіональній філії ТОВ «Гаруда» (по 2), на інших підприємствах – 3 смертельні випадки (по 1 реєструвались на малих сезонних підприємствах сфери будівництва). В першому кварталі ц. р. смертельний випадок стався на ТОВ «Охоронна фірма «Гаруда–В» при виконанні робіт на ПАТ «Волинь-Цемент». Серед причин минулорічних випадків виробничого травматизму в Рівненській області перше місце посідають організаційні - 66 %, психофізіологічні складають 19 %, технічні — 15 %.
Спеціалістами Здолбунівської районної СЕС постійно здійснюються перевірки санітарно-технічного стану, санітарно-побутового і медичного забезпечення працюючих із застосуванням лабораторно-інструментальних досліджень факторів виробничого середовища, перевірки організації і проходження попередніх та періодичних медичних оглядів.
Порівняно новим напрямком діяльності наших фахівців є перевірки санітарно-гігієнічної сертифікації використовуваних підприємствами сировини, обладнання та продукції. Торік на наявність понад 20 шкідливих факторів було обстежено 164 робочих місця на 56 об’єктах різних галузей і форм власності.
За результатами перевірок роботодавцям надаються пропозиції з усунення виявлених недоліків і покращення умов праці, до них застосовуються заходи адміністративного впливу (штрафи, призупинення експлуатації об’єктів та окремого обладнання для усунення недоліків).
Здолбунівська районна санепідcтанція звертається до власників, керівників і працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з проханням посилити роботу над створенням на кожному підприємстві, робочому місці належних, безпечних і здорових умов праці, а також забезпечити вчасне проходження попередніх та періодичних медичних оглядів.
Сергій МАТВІЙЧУК,
лікар з гігієни праці
Здолбунівської райСЕС.

Comments are now closed for this entry