Пезидент України Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ.

Вдалося повернути повагу до України на міжнародній арені. Відновлено добросусідські та взаємовигідні відносини зі стратегічними партнерами України, розпочато побудову партнерських відносин із низкою держав, співпраця з якими становить для України великий інтерес та обіцяє привабливі перспективи.
Значущими внутрішньополітичними досягненнями Президента стали:
побудова ефективної, дієвої та відповідальної вертикалі державної влади;
припинення хаосу та перманентного конфлікту між гілками влади;
наведення порядку в органах влади усіх рівнів.


Це, в свою чергу, дало змогу закласти політичний фундамент для масштабних економічних перетворень.
Створено Президентом Комітет з економічних реформ, який спільно з Урядом успішно реалізує президентську програму економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Налагоджено ефективну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями – Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими.
Прийнято низку законів у сфері боротьби з корупцією, зокрема, у сфері державних закупівель (визнаний міжнародними експертами), Податковий кодекс, спрямований на усунення схем ухилення від оподаткування.
Проведено судову реформу, результатом якої стало прийняття Закону України “Про судоустрій та статус суддів”, який заклав надійний фундамент для подальших позитивних змін у судовій системі.
Прийняття парламентом поданого Президентом України законопроекту “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” дозволить підвищити допомогу, що отримуватиме українська родина при народженні першої дитини, до 25 тис. грн., другої – до 50 тис. грн., третьої та кожної наступної дитини – до 100 тис. грн.
Схвалено Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року і триває розробка відповідної програми.
Відновлено фінансування найважливіших державних програм щодо забезпечення доступу громадян до якісної освіти, зокрема, програми “Шкільний автобус”.
Для забезпечення молоді житлом розроблено декілька програм. У 2010 році в рамках цих програм надано 288 квартир. На 2011 рік у Державному бюджеті передбачено відповідне фінансування у розмірі 103,3 млн. грн.
Усунено недоліки зовнішнього тестування. Діти можуть вільно вибирати його мову. Тестові завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання перекладено російською, кримськотатарською, румунською, угорською та іншими мовами.
Надано право вступникам подавати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані впродовж останніх трьох років. Батькам не треба щороку витрачати гроші на тестування.
Надано можливість випускникам, які здобули середню освіту у 2007 році і раніше (до введення тестування), при вступі до вищих навчальних закладів на заочну форму навчання складати екзамени замість проходження тестування.
Надано право вступникам, які не атестовані з української мови, складати вступний екзамен із мови, яку вивчали у школі.
Рішенням Президента України було утворено Громадську гуманітарну раду, покликану забезпечувати збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики.
За дорученням Президента України Кабінетом Міністрів України розроблено проект Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми з розвитку фізичної культури і спорту на 2011–2016 роки, в якій передбачається здійснення заходів щодо будівництва, починаючи з 2011 року, 500 багатофункціональних спортивних майданчиків, 15 басейнів та 15 льодових катків.
Збільшено видатки Державного бюджету на охорону здоров’я. Видатки на охорону здоров’я у загальному фонді зведеного бюджету у 2010 році склали 39,4 млрд. грн., що майже на 10 млрд. більше, ніж у 2009 році. У Державному бюджеті України на 2011 рік зведені видатки на охорону здоров’я враховано в обсязі понад 42 млрд. грн. – це 3,4% від ВВП.
У Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки передбачаються заходи, спрямовані на пріоритетний розвиток сімейної медицини, зокрема, на первинному рівні медико-санітарної допомоги. Особливу значущість має розвиток сімейної медицини на селі.
Розпочата реформа медичної галузі передбачає реорганізацію закладів охорони здоров’я з метою максимального наближення медичної допомоги до кожного пацієнта, незалежно від місця проживання. Інвентаризація медичних закладів спрямована на визначення й формування в найближчі роки госпітальних округів з метою концентрації спеціалізованої медичної допомоги з урахуванням специфіки регіону, типу місцевості тощо.
Забезпечено фінансування завершення будівництва та введення в дію в м. Києві ПЕТ-центру (центру з раннього виявлення онкологічних захворювань). За дорученням Президента України здійснюється оснащення сучасним медичним обладнанням низки обласних онкологічних диспансерів.
У рамках Національного проекту “Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства” започатковано національний проект створення перинатальних центрів (охорони матері і дитини).
Під час реалізації Національного проекту протягом 2010–2013 років у кожному з 27 регіонів заплановано створити високотехнологічний перинатальний центр, де буде передбачено:
впровадження у медичну практику інноваційних технологій щодо виходжування глибоконедоношених немовлят та новонароджених з тяжким перебігом захворювань;
забезпечення комфортними умовами народження та виходжування дітей;
високоякісна допологова, пологова та післяпологова медична допомога.
Введення в дію першого центру – в м. Кіровограді – в рамках зазначеного проекту передбачене до 1 червня 2011 року.
За дорученням Президента здійснюється перевірка ліків і вакцин, що завозяться й були закуплені раніше. Україна стала повноправним членом Системи міжнародного співробітництва фармацевтичних інспекцій провідних країн світу.
За дорученням Президента України Кабінетом Міністрів України розроблено проект Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми з розвитку фізичної культури і спорту на 2011–2016 роки, якою передбачені, зокрема, заходи із впровадження здорового способу життя, популяризації масового і професійного спорту, розвитку інфраструктури спорту, а також реабілітаційні заходи для інвалідів, спрямовані на адаптацію їх у суспільстві.
Забезпечення громадян доступним житлом, разом зі збільшенням житлового фонду України, визначене у програмі Президента серед пріоритетних напрямків діяльності. Важливим кроком виконання цього пункту програми є спрощення дозвільних і погоджувальних процедур у будівництві.
У 2010 році Урядом спільно з Національним банком України проведено роботу, яка дала можливість отримувати кредити забудовникам під 19-20 % річних, а громадяни мають можливість отримати іпотечний кредит під 16 % річних.
У 2010 році до фактичної участі у Державній цільовій соціально-економічній програмі будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки було залучено 45 будівельних об’єктів у 18 регіонах України. Державна підтримка за Програмою у 2010 році становила 71,3 млн. грн., збудовано 590 квартир. За Програмою вже здано 12 будинків, проведена робота щодо сприяння введенню в експлуатацію ще 31 об’єкта у цьому році.
У 2010 році відновлено фінансування пільгового молодіжного кредитування, яке взагалі не здійснювалося у 2009 році. У 2010 році виділено 36 млн. грн. із загального та спеціального фондів Держбюджету. Окрім того, було залучено 31 млн. грн. з місцевих бюджетів, а також 17 млн. власних коштів Фонду. У минулому році Фонд у цілому надав молодим сім’ям 297 кредитів.
Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” передбачено збільшити фінансування пільгових молодіжних кредитів до 60 млн. грн. Для часткової компенсації кредитів комерційних банків у державному бюджеті передбачено 103 млн. гривень.
Очікується, що в 2011 році Фондом за всіма програмами буде надано державної підтримки на придбання житла на суму близько 465 млн. грн., отримати таку підтримку зможуть близько 3 000 громадян.
Розмір мінімальної пенсії в 2011 році збільшиться майже на 13%.
Подолано економічний спад 2009 року, коли економіка обвалилась майже на 15%. За підсумками 2010 року економічне зростання в Україні становило понад 4 %. У 2011 році подальше зростання в економіці становитиме не менше 4,5 %.
На законодавчому рівні створено передумови для скорочення кількості контролюючих органів, спрощення процедур отримання дозволів.
Прийнятим Податковим кодексом встановлено нульову ставку податку на прибуток для малих підприємств. Ставка податку на прибуток поступово зменшиться до 16 %.
Президент України наполягає на відродженні традиційних галузей сільського господарства, зокрема такої, як тваринництво. Запроваджено ефективні схеми їх фінансування та державної підтримки. Тільки на доплати на 1 корову та будівництво молочних ферм в 2011 році буде спрямовано понад 2 млрд. гривень. На бюджетне фінансування агропромислового комплексу передбачені видатки в обсязі 14,2 млрд. гривень, що на 3,6 млрд. гривень більше, ніж у 2010 році.
Розвивається соціальна інфраструктура села – відремонтовано 800 км водопровідно-каналізаційних мереж, газифіковано понад 5 тис. садиб.
У 2010 році введено в експлуатацію 13 окремих будівель загальноосвітніх навчальних закладів на 3,7 тис. учнівських місць.
Президент України підписав базовий Закон України “Про культуру”, в якому визначені основні принципи й пріоритети культурної політики держави. Серед них – забезпечення соціального захисту працівників культури, в тому числі на селі (всі працівники матимуть надбавку за вислугу років, будуть переведені на повний робочий день, отримуватимуть матеріальну допомогу на оздоровлення тощо), встановлення обмежень щодо приватизації закладів культури.
Завдяки вжитим Президентом України заходам на кінець 2010 року чисельність військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах України зросла до 48 678 осіб (49,9 % від штатної чисельності).
За матеріалами
на Інтернет-сайті
Рівненської ОДА.

 

Comments are now closed for this entry