проекту рішення Здолбунівської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів»
(аналіз регуляторного впливу)

Назва регуляторного органу: Здолбунівська міська рада
Назва документа: додаток до рішення міської ради
Розробник аналізу регуляторного впливу: Здолбунівська міська рада
відповідальна особа: Завідуюча загальним відділом Євтушок Л.Т.
Контактний телефон: 2-62-68

п/п

Розділ

Опис

1

Проблема, яку передбачається вирішити. Визначення причини проблеми

Статтею 2 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.1999р. №746/99 з наступними змінами та доповненнями визначено наступне:

Суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.

У разі коли фізична особа – суб’єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких встановлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа. Сплата єдиного податку здійснюється до місцевого бюджету відповідно до вимог підрозділу 8 розділу XX перехідних положень Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI.

 

Суб’єкт малого підприємництва – фізична особа - платник єдиного податку згідно статті 6 Указу Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» звільнений від сплати ряду податків і зборів (обов’язкових платежів).

Крім того, СПД – фізичні особи – платники єдиного податку мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій при проведенні розрахунків із споживачами, що в свою чергу не дає можливості в повному обсязі проконтролювати правильність та повноту відображення у звітах таких СПД виручки від реалізації товарів (робіт, послуг).

Так, враховуючи такі «пільгові» умови оподаткування, з кожним роком все більша кількість СПД – фізичних осіб обирає спрощену систему оподаткування, при якій розмір сплати єдиного податку не залежить від обсягу отриманої виручки (потрібно враховувати лише два обмеження: 1. кількість осіб, які перебувають з СПД у трудових відносинах, не повинна перевищувати 10 чоловік; 2. обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за рік не повинен перевищувати 500,0 тис. грн.).

Прийняття ставок єдиного податку згідно додатку до рішення призведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету м. Рівне.

 

2

Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив

Суб’єкти господарської діяльності – фізичні особи та міська рада

3

Чому проблема не вирішується ринком і потребує державного втручання?

Податковим кодексом України визначено, що у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів, органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом. У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 цього Кодексу, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому цим Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів. Статтею 2 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.1999р. №746/99 з наступними змінами та доповненнями визначено, зокрема, що ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.

 

4

Чому проблема не вирішується наявними регуляторними актами і якими?

Пропонується прийняти перелік видів діяльності, на які встановлена ставка єдиного податку та підвищуються ставки податку (які не мінялися з січня місяця 2007 року).

5

Чітке визначення цілей даного регуляторного акта

 1. Затвердження переліку видів господарської діяльності СПД – фізичних осіб – платників єдиного податку та встановлення ставки єдиного податку на запропоновані види діяльності;

 2. забезпечити сплату СПД – фізичними особами єдиного податку згідно затверджених ставок єдиного податку;

 3. забезпечити видачу свідоцтв платників єдиного податку та довідок про трудові відносини з найманими працівниками на підставі заяв СПД – фізичних осіб та з врахуванням вимог чинного законодавства та Рішення міської ради

 4. забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету

 

6

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

Результатом прийняття рішення буде збільшення кола платників єдиного податку, створення додаткових робочих місць, забезпечення збільшення надходження до міського бюджету.

 

7

Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Цілі досягаються усім змістом документа, згідно якого:

 • затвердити ставки єдиного податку для СПД – фізичних осіб, які займаються видами діяльності, наведеними у додатку до цього рішення;

визначити, що сплата єдиного податку здійснюється до місцевого бюджету відповідно до вимог підрозділу 8 розділу XX перехідних положень Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI.

 • доручити Здолбунівській ДПІ приймання та опрацювання заяв СПД на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, здійснення контролю за сплатою єдиного податку у встановлених розмірах, видачу свідоцтв єдиного податку та довідок про трудові відносини з найманими працівниками згідно законодавства ;

 • встановити обов’язок оприлюднення та порядок і умови набрання чинності Рішення ;

 • визначити відповідальних за контроль за виконанням Рішення

8

Визначити і оцінити альтернативи регуляторному акту

Податковим кодексом України визначено, що у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів. Органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом. У разі невстановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 цього Кодексу, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому цим Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Мінімальна ставка єдиного податку становить 20грн., не прийняття даного рішення приведе до значних втрат бюджету. 

9

Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту розпочинається з моменту прийняття рішення і на необмежений термін (до внесення змін до чинного законодавства)

10

Визначення показників (індикаторів) ефективності регуляторного акта

Документ має вплив на наступних суб’єктів:

 1. Здолбунівська міська рада:

 • вигода: збільшення надходжень до місцевого бюджету та

створення додаткових робочих місць найманим працівникам, сприяння у розвитку підприємництва;

 • витрати: запровадження проекту Рішення не потребує додаткових витрат

 1. СПД – фізичні особи:

 • вигода: збільшення надходжень до місцевого бюджету призведе до підвищення благоустрою населення та скорочення безробіття

11

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Результативність запровадження полягає у повноті виконання доведених бюджетних призначень, збільшенні кількості платників єдиного податку.

Контроль за надходженням єдиного податку здійснюється Державною податковою інспекцією.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Додатку до проекту РішенняЗдолбунівської міської Ради
«Про встановлення місцевих податків та зборів" 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Здолбунівська міська рада

Опис

оцінка

опис

оцінка

У зв’язку із набиранням чинності Податковий кодекс України з 01.01.2011р., виникла необхідність у прийнятті рішення міської ради «Про ставки єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності”

 

Забезпечить збільшення надходження до місцевого бюджету .

Запровадження проекту Рішення не потребує додаткових витрат

 

СПД – фізичні особи

Опис

оцінка

опис

оцінка

Збільшення кількості робочих місць призведе до скорочення безробіття

Збільшення надходжень до місцевого бюджету призведе до підвищення благоустрою населення та покращення соціального забезпечення

 

Витрати відсутні

 

Comments are now closed for this entry