проекту рішення Здолбунівської міської ради
(аналіз регуляторного впливу)
«Про встановлення місцевих податків та зборів»

Назва регуляторного органу: Здолбунівська міська рада
Назва документа: Рішення Здолбунівської міської ради
Розробник аналізу регуляторного впливу: Здолбунівська міська рада
Відповідальна особа: Завідуюча загальним відділом міської ради Євтушок Л.Т. Контактний телефон:2-62-68

п/п

Розділ

Опис

1

Проблема, яку передбачається вирішити. Визначення причини проблеми

Згідно Податкового Кодексу України визначено, що платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремленні підрозділи, які отримують торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

 • торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 • діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним КМ України;

Торговельна діяльність – це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно–виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Платні побутові послуги – це діяльність, пов’язана з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки.

Ставка збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої Законом на 01січня календарного року, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів, пункту з надання платних послуг та виду побутових послуг. Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затверджено постановою Кабінету Міністрів України №576 від 27.04.1998 року.

Ставка збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється в таких межах:

 • в районних центрах – від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

Розроблений у Здолбунівській міській раді додаток 1.2.2. проекту рішення встановлює розміри плати збору якомога більше наближені до сьогодення (до вартості послуг, що надаються; цін на товари, що реалізуються; та сум доходів, що отримуються суб’єктами господарювання). Прийняття вказаного рішення створить рівнозначні умови при провадженні діяльності та оподаткуванні доходів, отриманих суб’єктами підприємницької діяльності від здійснення торгівлі та надання послуг та призведено до додаткових надходжень до місцевого бюджету.

2

Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив

Суб’єкти господарської діяльності – юридичні та фізичні особи, міська рада

3

Чому проблема не вирішується ринком і потребує державного втручання?

Згідно Податкового Кодексу України визначено, що ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюються органами місцевого самоврядування з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої Законом на 01січня календарного року.

4

Чому проблема не вирішується наявними регуляторними актами і якими?

Податковим кодексом України визначено, що у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів, органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний термін з дня набрання чинності цим Кодексом прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів, визначених цим Кодексом.

5

Чітке визначення цілей даного регуляторного акта

 1. встановити нові ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ;

 2. забезпечити сплату збору СПД – юридичними та фізичними особами згідно затверджених розмірів;

 3. забезпечити видачу торгових патентів на підставі заявок СПД – юридичних та фізичних осіб та з врахуванням вимог чинного законодавства та Рішення міської ради

 4. забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету

6

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

Станом на 01.12.2010р. кількість придбаних торгових патентів СГ (юридичними та фізичними особами) складає 214 патента, з них:

 • з надання платних послуг - 23 шт.,

 • роздрібна торгівля -136 шт.,

 • оптова торгівля – 11 шт.,

 • громадське харчування – 36 шт.,

 • торгівля нафтопродуктами – 6 шт.

Провівши аналіз вартості торгового патенту за календарний місяць, встановлено:

 • по роздрібній торгівлі збільшиться на 22.8 тис.грн.,.

 • оптова торгівля на 1,8 тис.грн.,

 • торгівля нафтопродуктами на 5.4

Отже, прийняття рішення, щодо збільшення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності сприятиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету до 30 тисяч гривень у рік.

 

7

Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Цілі досягаються усім змістом документа, згідно якого:

 • встановити нові ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої Законом на 01 січня календарного року;

 • визначити, що кошти, одержані від збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати;

 • доручити Здолбунівській ДПІ приймання та опрацювання заявок СПД на придбання торгових патентів; здійснення контролю за повною та своєчасною сплатою збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ;

 • суб’єктам господарювання з 1 січня 2011 року здійснювати сплату збору (з врахуванням придбаних та діючих патентів станом на 1 січня 2011 року) у розмірах, визначених цим додатком рішенням;

 • встановити обов’язок оприлюднення та порядок і умови набрання чинності Рішення ;

 • визначити відповідальних за контроль за виконанням Рішення .

8

Визначити і оцінити альтернативи регуляторному акту

Існують наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишити без змін діюче рішення, однак це не створить рівноцінних умов існування та оподаткування суб’єктів господарювання та не призведе до збільшення доходів місцевого бюджету

2. Прийняти нове рішення, що забезпечить реалізацію можливостей, передбачених у згаданому додатку

9

Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту розпочинається з моменту прийняття рішення і на необмежений термін (до внесення змін до чинного законодавства)

10

Визначення показників (індикаторів) ефективності регуляторного акта

Документ має вплив на наступних суб’єктів:

 1. Здолбунівська міська рада:

 • вигода: збільшення надходжень до місцевого бюджету ;

 • витрати: запровадження проекту Рішення не потребує додаткових витрат

 1. СПД – юридичні та фізичні особи:

 • вигода: збільшення надходжень до місцевого бюджету призведе до підвищення благоустрою населення .

11

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Результативність запровадження полягає у повноті виконання доведених бюджетних призначень по сплаті збору.

 

 

Контроль за надходженням збору здійснюється Здолбунівською Державною податковою інспекцією

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Рішення Здолбунівської міської Ради
«Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності »

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Здолбунівська міська рада

Опис

оцінка

опис

оцінка

Прийняття рішення потребує встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

 

Додаткові надходження до місцевого бюджету .

 

Запровадження проекту Рішення не потребує додаткових витрат

 

СПД – юридичні та фізичні особи

Опис

Оцінка

опис

оцінка

Збільшення надходжень до місцевого бюджету призведе до підвищення благоустрою населення та покращення соціального забезпечення

 

Витрати відсутні

Comments are now closed for this entry