Наріжним каменем внутрішньої політики будь-якої держави в усі часи були підбір, розстановка і виховання якісних кадрів. Відоме радянське гасло “Кадри вирішують все” і сьогодні не втрачає своєї актуальності. Україна потребує єдиної системної державної кадрової політики, здатної адекватно відповісти на зовнішні і внутрішні виклики і забезпечити подальші соціально-економічні перетворення в державі.
Питання дотримання законодавства України щодо реалізації державної кадрової політики в структурних підрозділах райдержадміністрації та її апараті нещодавно розглядалося на плановому засіданні колегії РДА. Виступаючи з інформацією з цього питання, заступник голови РДА М. О. Аніскін відзначив, що за роки незалежності в державі виробився однобокий підхід до вирішення кадрових питань. В кожному працівникові бачили лише виконавця вказівок керівника. Сьогодні ж характер трудової діяльності суттєво змінюється, що ставить підвищені вимоги до формування, реалізації кадрової політики в державі.
Відповідно до розробленої Урядом Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 рр. головним завданням держави у цій сфері є сприяння оптимальному використанню трудових ресурсів країни для реалізації національних інтересів. З огляду на невтішну статистику, яка свідчить, що в Україні на 18 млн. працюючих 14 млн. пенсіонерів, вести оптимальну кадрову політику нелегко.
Виступаючи перед учасниками засідання, Микола Олександрович назвав ті проблеми, які знижують ефективність управління персоналом в системі державної служби та в органах місцевого самоврядування. Зокрема, це низький рівень оплати праці та соціальних стандартів, суттєвий розрив у заробітних платах чиновників різних категорій, відсутність прозорості при вступі, просуванні по службі та ротації кадрів, що призводить до високого рівня їх плинності. Причинами зниження ефективності роботи органів виконавчої влади всіх рівнів є і невідповідність сучасної кадрової політики вимогам трансформаційних процесів у державі, недосконала законодавча база, недостатня кваліфікація персоналу кадрових служб тощо.
З метою забезпечення якісно нового рівня кадрової політики в усіх сферех державного управліня Президентом України винесено на громадське обговорення проект Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 рр. Такі громадські слухання відбулися і в райдержадміністрації за участю
керівників територіальних органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників структурних підрозділів та апарату РДА, ЗМІ. В ході обговорень була висловлена думка, що затвердження нових підходів до вирішення кадрових питань позитивно вплине на реалізацію галузевих та регіональних програм. За результатами обговорення Стратегії подані відповідні пропозиції до ОДА.
Інформуючи учасників колегії про роботу організаційно-кадрового відділу райдержадміністрації, М. О. Аніскін відзначив, що в структурних підрозділах РДА та її апараті дотримуються вимог законодавства та нормативних документів, які регламентують їх діяльність, назвав також недоліки, які допускаються в кадровій роботі.
На засіданні колегії було також розглянуто питання роботи районної медико-педагогічної консультації. З інформацією виступив заступник голови РДА О. В. Федорук.
З розглянутих на колегії питань прийняті доручення голови райдержадміністрації.
Людмила ВАСЮК.

Comments are now closed for this entry