Програма економічних реформ, ініційована Президентом України, потребує скоординованих спільних дій центральних та міцевих органів влади, концентрації зусиль на досягненні конкретних результатів. Необхідно говорити про те, що ми робимо зараз і як будемо діяти у найближчій перспективі. В регіоні забезпечено соціально-економічну та суспільно-політичну стабільність. За підсумками дев‘яти місяців отримано приріст промислового виробництва понад 26 відсотків. Забезпечено стабільне зростання в аграрному секторі. Активізовано інвестиційну діяльність. Приріст обсягу інвестицій в основний капітал склав по області 7 відсотків. За цим показником Рівненщина входить до чільної п‘ятірки регіонів України.
Забезпечено зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів. Завдання із власних доходів місцевих бюджетів виконано на 102 відсотки. Одним з найважливіших позитивних зрушень стало забезпечення зростання реальної заробітної плати. ЇЇ розмір збільшився з початку року на чотирнадцять відсотків. Заборгованість із виплати заробітної плати скоротилась з початку року на третину. Однак, це лише перший етап. До кінця року виходимо на поставлене завдання щодо скорочення боргу на шістдесят відсотків.
Програмою економічних реформ, визначено чіткий план дій і завдань. Першочергове з них – стимулювати підприємницьку активність населення, підтримувати ініціативу вже діючого бізнесу.
Основним пріоритетом діяльності органів виконавчої влади області на сучасному етапі є забезпечення в регіоні сприятливих умов для започаткування і ведення підприємницької діяльності.
В області відсутні регуляторні процедури, що не передбачені чинним законодавством. Цього року на обласному рівні прийнято лише один регуляторний акт при шести аналогічних у 2009 році.
Загалом за 9 місяців цього року кількість перевірок суб‘єктів господарювання контролюючими органами, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, скоротилась більше, ніж на третину.
Голова облдержадміністрації Василь Берташ зустрівся з підприємцями та обговорив бізнес-клімат в регіоні. За підсумками діалогу очільник області дав відповідні доручення щодо неприпустимості необґрунтованого адміністративного втручання в господарську діяльність та усунення виявлених недоліків. Ці питання знаходяться на особистому контролі Василя Берташа.
В усіх містах і районах області впроваджено принципи «єдиного вікна» у дозвільній системі, навіть у таких питаннях, які традиційно були складними для підприємців (зокрема, отримання дозволів будівельного характеру).
Стимулювання інвестиційної діяльності та допомога інвесторам – наступний наш пріоритет.
Лише за останні місяці за сприяння облдержадміністрації було врегульовано ряд проблемних питань стратегічних інвесторів, зокрема, підприємств: «Ха плюс Ха Юей» (Данія) (щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами), «Фапомед Україна» (Португалія) (стосовно сполучення з трансєвропейським транспортним коридором). Ведуться продуктивні переговори з потенційними інвесторами, зокрема з Бельгії («Joskin») та Китаю.
Покращити ці результати можуть заходи щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення дозвільних процедур, пов‘язаних з інвестиційною діяльністю, які нині ускладнені бюрократичними перепонами.
Це, в першу чергу, введений у 2008 році Кабінетом Міністрів України мораторій на виділення земельних лісових ділянок для розробки родовищ корисних копалин, розміщених на цих ділянках, навіть за наявності відповідних спеціальних дозволів та гірничих відводів на розробку цих родовищ.
Враховуючи специфіку Рівненщини, де більшість родовищ знаходиться на землях лісового фонду, це вкрай серйозна проблема для регіону.
Ціна питання - недоотримані щонайменше чотириста млн. євро інвестицій у видобувну та переробну промисловість області, в т. ч. у розробку унікальних для України покладів бурштину.
Першочергова увага в області приділяється реформуванню медицини.
Серед основних заходів:
пріоритетний розподіл коштів на невідкладну медичну допомогу;
оптимізація мережі лікувальних закладів.
Це вже дає позитивні результати, що видно на прикладі обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни, де збільшено на 20 відсотків видатки на лікування інвалідів війни. А для усіх ветеранів області знижено на 10 відсотків вартість ліків в аптеках. В результаті реформування галузі з 30 червня цього року невідкладна медична допомога хворим в області надається безкоштовно.
В освітній галузі пріоритетами є дошкільне виховання та забезпечення належної матеріально-технічної бази освітніх закладів, перш за все у сільській місцевості з високим рівнем народжуваності. З цією метою в області сформована будівельна програма, яка передбачає першочергове спрямування бюджетних коштів на завершення будівництва проблемних шкіл.
Втім, розвиток аграрного сектору, який вже в найближчій перспективі може наростити економічний потенціал області, неможлива без підтримки ініціатив з боку органів центральної влади.
Нині державні регуляторні акти міняються з року в рік, що не дає можливості сільгоспвиробникам належним чином спланувати свою діяльність хоча б на середньострокову перспективу. Відтак, доцільно запровадити довгостроковий механізм фінансової підтримки аграріїв. Відповідні пропозиції від Рівненщини підготовлені.
Необхідне також сприяння Міністерства оборони України щодо подальшої долі незадіяного майна колишніх військових містечок та об‘єктів, розташованих на території області. Впродовж багатьох років це майно руйнується і скоро взагалі стане непридатним до використання і продажу. Разом з тим, місцеві громади області мають гостру потребу в приміщеннях для виробничих і соціальних потреб.
Програмою економічних реформ передбачено систематизацію та оптимізацію державної фінансової підтримки розвитку регіонів. Область активно долучається до цього процесу. Підготовлено проект угоди між Кабінетом Міністрів України та Рівненською областю щодо регіонального розвитку. Прийняття та реалізація Угоди дозволить забезпечити довгострокове стабільне співфінансування будівництва пріоритетних для регіону об‘єктів інженерної та соціальної інфраструктури, зокрема, закладів освіти та охорони здоров‘я.
Рівненщина готова до реалізації загальнодержавних проектів. Це, зокрема, стосується, будівництва транспортних магістралей та лінії електропередач Рівненська АЕС – Київська підстанція. Введення її в дію дозволить суттєво наростити виробництво електроенергії Рівненською АЕС та збільшити відповідні надходження до бюджету області. Це вкрай важливо для підвищення фінансової самодостатності регіону, враховуючи, що РАЕС є найбільшим платником податків на Рівненщині.
В області завершується розробка концепції сталого розвитку області «Західна брама».
Відповідно до пріоритетів цієї концепції вносяться необхідні зміни до існуючих та готуються нові регіональні програми. Серед пріоритетних завдань концепції:
активізація інноваційно-інвестиційної діяльності;
впровадження партнерських відносин бізнесу і влади, сприяння зростанню ділової активності в регіоні;
комплексне використання та збереження місцевих сировинних ресурсів;
розвиток транзитного і туристичного потенціалу Рівненщини.
Концепцією передбачена організація сучасного ділового виставково-дозвільного центру.
«Західна брама» - це реалізація на регіональному рівні завдань Президента України та Уряду щодо сталого розвитку регіонів, ліквідації депресивності територій, підвищення соціальних стандартів.
Одним із результатів впровадження цієї концепції повинно стати збалансування в середньостроковій перспективі доходів і видатків бюджетів області, зменшення залежності регіону від трансфертів з Державного бюджету.
За повідомленням прес-служби ОДА.

Comments are now closed for this entry