Відкрите акціонерне товариство “Здолбунівський механічний завод” (далі Товариство), яке зареєстроване за адресою: 35700, Україна, Рівненська обл.,
м. Здолбунів, вул. Шевченка, 1а, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 жовтня 2010 року, о 10 год. 30 хв. за адресою: 35700, Україна, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Шевченка, 1а, актовий зал адміністративного корпусу.


Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 9 год. 45 хв. до 10 год. 25 хв.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради, звіту ревізійної комісії, звіту директора Товариства.
5. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про припинення ВАТ “Здолбунівський механічний завод” у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення.
9. Про організаційно-правову форму, найменування, місцезнаходження, розмір статутного капіталу, розмір додаткової відповідальності та склад (кількість) учасників товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення).
10. Про призначення/обрання комісії з припинення ВАТ “Здолбунівський механічний завод”. Про повноваження комісії з припинення ВАТ “Здолбунівський механічний завод”.
11. Про відкликання органів управління Товариства. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів спостережної ради, голови та членів ревізійної комісії, директора Товариства.
12. Про визначення порядку, умов та строку припинення (перетворення) ВАТ “Здолбунівський механічний завод”. Про визначення порядку та терміну розрахунків з кредиторами Товариства. Про розміщення повідомлення про припинення ВАТ “Здолбунівський механічний завод”.
13. Про порядок, термін та умови обміну акцій ВАТ “Здолбунівський механічний завод” на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення).
14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. Про затвердження оцінки, умов та строку викупу акцій.
15. Про затвердження переліку акціонерів, котрі мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій.
16. Про зупинення обігу акцій Товариства. Про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про випуск акцій Товариства.
Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі:
документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
доручення на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). 
Додаткова інформація для акціонерів Товариства: право участі у загальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеному на 8.00 19 жовтня 2010 року.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 35700, Україна, Рівненська обл.,
м. Здолбунів, вул. Шевченка, 1а, у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 10.00 до 15.00 перерва - з 12.00 до 13.00, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Палій Валентина Мефодіївна, телефон: (03652) 2-33-91.
Директор ВАТ
“Здолбунівський механічний завод”.

Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис. грн.) 

 

Comments are now closed for this entry