20 років проголошення Декларації про державний суверенітет України

16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ закріпив сучасну назву держави - Україна. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка, новий відлік часу – епоха утвердження України як самостійної та незалежної країни.
Декларація запроваджувала поняття «національна держава» і наголошувала на приналежності до українського народу громадян усіх національностей, гарантувала громадянам рівність перед законом, права та свободи, передбачені як Конституцією УРСР, так і нормами міжнародного права.
Крім того, Декларація гарантувала територіальне верховенство та недоторканність кордонів, економічну самостійність і захист усіх форм власності.
Україна заявила про право на власні Збройні Сили, внутрішні війська й органи
держбезпеки, безпосередні та рівноправні відносини з іншими учасниками міжнародного права. У Декларації наголошувалось, що будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб незаконні і будуть каратись згідно із законодавством.
Прийняття Декларації стало першим кроком до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель. Цей документ відкрив новий етап в історії нашого народу, проголосивши основні політичні, економічні, соціальні цілі, довгострокові перспективи розвитку Української держави. У Декларації було визначено найпринциповіші позиції, які орієнтували народ на створення самостійної, правової держави, на розвиток демократії, всебічне забезпечення прав і свобод людини.

Comments are now closed for this entry