Роз’яснення щодо порядку оформлення та ведення трудових книжок

     l Якими законодавчими актами регулюється ведення трудових книжок?
Трудова книжка - основний документ про трудову діяльність працівника, який підтверджує стаж роботи, а також дає змогу роботодавцеві при прийомі на роботу нового працівника отримати дані про досвід його роботи.
     Питання щодо ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання і обліку регулюються постановою Кабінету Міністрів України № 301 від 27 квітня 1993 р. “Про трудові книжки працівників” та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29 липня 1993 р., зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року під № 110.

     l Чи на всіх працівників ведуться трудові книжки?
Згідно з чинним законодавством працівник при прийнятті на роботу зобов’язаний подати власнику чи уповноваженому ним органу належно оформлену трудову книжку, власник – забезпечити ведення трудових книжок.
     Слід зазначити, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації, чи у фізичної особи більше п’яти днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників, за умови, якщо ті підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню.
     Проте, на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом.
     Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві оформляється в такому ж порядку, як і прийняття на роботу.
     l Які саме відомості вносяться до трудової книжки?
  До трудової книжки вносяться відомості про працівника - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження; відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення; відомості про нагороди і заохочення – про нагородження державними нагородами та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства держави; відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди. При цьому записи про застосування до працівника стягнень до трудової книжки не вносяться.
     l Протягом якого строку вносяться записи в трудові книжки?  
Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
     Усі записи до трудової книжки мають бути виконані арабськими цифрами (число і місяць – двозначними). Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилами чорного, синього або фіолетового кольору і завіряються печаткою – запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення.  
     l Чи зобов’язаний власник ознайомлювати працівника із записами, що вносяться до трудової книжки?  
     З кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці, де має дублюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).
     У разі виявлення неправильного чи неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис. Виправлені відомості про роботу, переведення на іншу роботу, нагородження, заохочення та ін. мають повністю відповідати оригіналу наказу чи розпорядження.
     l Які особливості ведення трудових книжок працівників, що працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності?
     Що стосується ведення трудових книжок людей, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няні, водії тощо), то слід зазначити, що трудові книжки таких працівників зберігаються безпосередньо у самих цих працівників. Зазначені фізичні особи роблять записи до трудових книжок працівників про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до укладених з працівниками письмових трудових договорів, що в установленому порядку зареєстровані в державній службі зайнятості. Записи, внесені фізичною особою до трудової книжки, підтверджуються підписом особи органу державної служби зайнятості, який реєстрував трудовий договір, і завіряються його печаткою.
     l Як діяти працівнику, якщо він загубив трудову книжку?  
     Особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а в разі ускладнень – в інші строки, власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» в паравому верхньому кутку першої сторінки.
Здолбунівське районне управління юстиції.

 

 

Comments are now closed for this entry