Малий та середній бізнес завжди був і залишається найефективнішим інструментом реалізації підприємницького потенціалу як найефективнішого засобу поєднання економічних та соціальних орієнтирів розвитку.
     Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого і середнього бізнесу у вирішенні найактуальніших проблем району є одним із пріоритетних завдань у роботі органів виконавчої влади району.      Звичайно, досягнень у сфері підприємництва є чимало. Забезпечено позитивну динаміку показників діяльності суб’єктів малого підприємництва. Зросла їх питома вага у загальнорайонному обсязі реалізації продукції. Забезпечено збільшення надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів.
     Підприємницький потенціал дав можливість створення нових додаткових робочих місць, розширення обсягів і вдосконалення форм залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення, молоді та безробітних. Завдяки малому бізнесу розширено асортимент та підвищено якість споживчих товарів, робіт і послуг.
     Підприємництво – це та галузь, у яку завтра підуть безробітні. А коли людина стає підприємцем, вона звільняє державу від сплати допомоги з безробіття та починає забезпечувати себе сама.
Принципово важливим є відтворення системи державного та громадського захисту прав підприємців, сприяння їх прагненню відстоювати власні права і протидіяти проявам незаконних втручань посадових осіб у підприємницьку діяльність.
     Інструментом такого захисту мають стати громадські об’єднання підприємців.
Слабкий розвиток підприємницької активності обумовлений суттєвими вадами державного регулювання сфери господарської діяльності.
     Для забезпечення належних та сприятливих умов розвитку підприємництва ключовим завданням стратегії державної підтримки малого та середнього бізнесу мають стати:
     1. Стимулювання підприємництва усіх форм і видів власності способом загального послаблення податкового тиску, зниження податків та спрощення їх адміністрування:
     а) удосконалення податкової політики щодо малого підприємництва на умовах збереження спрощеної системи оподаткування як безальтернативного на сьогодні шляху легального виживання підприємців.
Для цього, у короткий термін необхідно розглянути та ухвалити зміни до законодавства, які збільшили      б суму загального річного обігу, що оподатковується за спрощеною системою з 500 тис. грн. до 1500 тис. грн.;
     б) запровадження офіційного мораторію на підвищення податків і зборів із малого та середнього бізнесу;
     в) з метою спрощення податкового адміністрування важливим є розмежування повноважень державних органів влади у частині податкового адміністрування; упорядкування правил і процедур проведення податкових перевірок; спрощення системи звітності і бухгалтерського обліку та приведення її у відповідність до правил податкового обліку.
     2. З метою зменшення фіскального навантаження на суб’єкти підприємницької діяльності необхідні:
     а) врегулювання порядку сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування для суб’єктів малого підприємництва шляхом запровадження особливого порядку нарахування та сплати єдиного соціального внеску для зазначених суб’єктів, який би передбачав поступове зниження рівня оподаткування фонду оплати праці із перенесенням сплати частини єдиного соціального внеску з роботодавця на працівника;
     б) поступове зниження податкового навантаження через зменшення ставки ПДВ до 15 відсотків.
     3. Зміцнення фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва, запровадження ефективних механізмів мікрокредитування суб’єктів малого бізнесу, залучення на прийнятних умовах іноземних кредитних ресурсів для фінансування малого підприємництва. 
Відшкодування відсотків за кредитами для стимулювання інвестиційного розвитку підприємництва.
     4. Здійснення заходів щодо забезпечення прозорості фінансових ринків. Спрощення доступу до фінансових ресурсів (насамперед для започаткування власного бізнесу та підтримання бізнес-структур із значним потенціалом зростання).
     5. Доцільне впровадження комплексу податкових стимулів для розширення робочих місць, інвестиційної та інноваційної діяльності:
     а) з цією метою внести зміни до законодавства, що передбачають «податкові канікули» строком на шість місяців для підприємців при заснуванні нового бізнесу;
     б) формування прозорих податкових стимулів інноваційної діяльності, забезпечення рівності доступу до них.
     6. Запровадження ефективних механізмів правової, фінансової, організаційної, кадрової та освітньої підтримки перспективних інноваційних проектів у сфері малого підприємництва;
     а) застосування сучасних дієвих інструментів бюджетного фінансування інноваційної діяльності;
     б) розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва, яка забезпечуватиме інформаційні, консультативні та навчальні послуги для суб’єктів малого бізнесу.
     7. Виконання комплексних програм підтримки підприємництва, спрямованих на підвищення ефективності використання людських ресурсів (скорочення безробіття, підвищення якості робочої сили).
     Для стабільного розвитку підприємництва підтримки лише з боку органів виконавчої влади на даному етапі недостатньо. Без активного сприяння держави із внесенням ряду нових законопроектів, направлених на захист та підтримку підприємців та стимулювання їх діяльності малий і середній бізнес буде просто виживати, а потім припинить своє існування.
     Тому звертаємось до вас, підприємці, перш за все, щоб вас почули і Президент України, і Верховна Рада України, і Кабінет Міністрів України, необхідне створення ініціативної групи для вироблення чітких вимог, які турбують вас. 
     Якщо підприємці, органи влади і місцевого самоврядування будуть спільно звертатись - нас почують відповідні структури.
     На чергову сесію районної ради готується розгляд питання "Розвиток малого підприємництва на території Здолбунівського району в умовах економічної кризи", при якому будуть заслухані проблеми підприємців і узагальнені пропозиції щодо виходу із складної ситуації, прийнято звернення підприємців району до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
Запрошуємо вас взяти участь у розгляді вказаного питання та чекаємо ваших пропозицій до районної державної адміністрації та районної ради.
Валентина БУХАЛО, 
начальник управління 
економіки РДА.

Comments are now closed for this entry