Звіт голови Здолбунівської районної ради Василя Олексійовича Тимощука

     Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” п. 17. ст. 55 передбачено звіт голови районної ради перед депутатами та виборцями про проведену роботу. Тож, разом з депутатами районної ради намагатимусь проаналізувати те, чого вдалося досягти протягом третього року нашої спільної роботи, та над вирішенням яких проблем необхідно працювати вагоміше.
     Зазначу, що діяльність районної ради здійснювалась у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України, відповідними нормативно-правовими актами, Регламентом районної ради.  
Прагнув організувати роботу так, щоб рада якомога повніше й ефективніше виконувала свої повноваження, компетентно, відповідально приймала економічні, правові та моральні рішення, від яких залежать стан розвитку територій та добробут населення.
     Підсумовуючи зроблене, хочу зазначити, що ми намагалися діяти в інтересах населення, не допускати зниження його життєвого рівня, затримки виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, бути послідовними і виваженими, вчилися чути і розуміти людей, вникати в їх проблеми.
     Районна рада тісно співпрацює з усіма владними структурами, бере участь у їх заходах. Враховуючи в своїй діяльності нові політичні реалії, визначали в цій ситуації шляхи реалізації своїх повноважень та завдань соціально-економічного розвитку.

     Як голова районної ради, намагаюсь підтримувати конструктивні взаємовідносини з усіма осередками політичних партій, громадських та творчих організацій, керуюсь принципом неприпустимості надання переваг представникам тих чи інших політичних сил. Бачу своє завдання в тому, щоб ця співпраця сприяла консолідації зусиль у подоланні економічних і фінансових труднощів, поліпшенню добробуту жителів району.
     Районна рада, її виконавчий апарат продовжують працювати над новими активними формами роботи на місцях, такими, як:
дні районної ради в місцевих радах;
дні прийому громадян за місцем проживання головою районної ради, заступником голови;
виїзні засідання постійних комісій;
виїзні депутатські дні;
зустрічі депутатів районної ради з керівниками і спеціалістами управлінь та відділів райдержадміністрації, районних установ і організацій;
проведення круглих столів з депутатськими фракціями;
семінари-навчання з головами територіальних громад.
     Пріоритетним у діяльності районної ради повинен бути захист інтересів громадян. Важливим чинником є безпосереднє спілкування з жителями району: зустрічі з колективами, особистий прийом громадян, поїздки у населені пункти району. План роботи районної ради складений так, що я один раз на рік обов’язково побуваю в кожній сільській раді - на особистому прийомі громадян за місцем проживання, на днях ради, виїзних семінарах з головами територіальних рад.
     На постійному контролі перебуває належне виконання Закону України “Про звернення громадян” і відповідного Указу Президента України та запобігання виникненню підстав для повторних звернень та звернень до органів вищого рівня.
     Вважаємо неприпустимими формальне ставлення до розгляду звернень і скарг, бюрократизм і байдужість посадових осіб органів місцевого самоврядування і наголошуємо на необхідності проведення прийомів громадян в кожному населеному пункті району керівниками органів виконавчої влади, силових структур.
     Значна увага районною радою приділяється особистому прийому громадян та роботі з їх зверненнями. Згідно з планом роботи районної ради визначені дні прийому громадян із особистих питань керівництвом та керівниками структурних підрозділів виконавчої влади за місцем проживання громадян. Звернення, які надійшли в районну раду, розглядаються згідно з чинним законодавством. За звітний період звернулися з листами та побували на усному прийомі 180 громадян, із яких 156 належать до категорії найменш захищених верств населення.
     Жодне звернення не залишилося поза увагою. Проведена відповідна робота щодо вирішення порушених питань, дані ґрунтовні відповіді і роз’яснення заявникам. Це сприяє зміцненню взаємозв’язків із населенням, зростанню довіри громадян до влади.
     Під час роботи особливого значення надавав підготовці питань на розгляд сесій, де порушувалися актуальні проблеми життєдіяльності району. Пропозиції щодо порядку денного сесій узгоджувалися з постійними комісіями, депутатськими фракціями, обов’язково обговорювалися на засіданнях президії. Враховувалися побажання виборців та громадських організацій.
     Пріоритетним в діяльності ради, президії, постійних комісій були питання підвищення ролі районної ради в життєдіяльності району; розвитку і утвердження місцевого самоврядування; розв’язання соціальних проблем; контролю за виконанням комплексних програм.
     За звітний період було проведено 10 пленарних засідань, на яких розглянуто і прийнято 296 рішень. 16 з них стосуються безпосередньо управління майном спільної власності, 27 - бюджетно-фінансової діяльності, 6 - соціальної політики та соціального захисту, 13 – питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 4 – розв’язання економічних проблем, 16 - охорони здоров’я, освіти, культури, туризму і спорту, 2 – питання адміністративно-територіального устрою. Розглянуто також 16 депутатських запитів.
     Враховуючи, що низку проблемних питань соціально-економічного розвитку необхідно вирішувати на загальнодержавному рівні, на сесіях районної ради прийнято 15 звернень до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади.
     Робота у сесійній залі проходила конструктивно, чому значною мірою сприяло попереднє обговорення питань під час засідань постійних комісій, залучення до їх підготовки спеціалістів різних сфер діяльності, представників виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.
     Районна рада за звітний період прийняла 22 соціальні програми, які охоплюють широке коло питань життя територіальних громад району. Внесено ряд доповнень і змін до 8 раніше прийнятих програм, у порядку контролю розглянуто 11 програм та 10 знято з контролю, як такі, що виконані або втратили чинність.
     Затверджено програми з питань національного виховання учнівської молоді; відпочинку та оздоровлення дітей; економічного та соціального розвитку району, розвитку малого підприємництва; підтримки молоді; підготовки кваліфікованих робітничих кадрів та інші.
     Серед програм, що мають соціально-правову спрямованість, хотів би виділити програму “Ветеран” на 2009-2012 роки, програму соціального захисту малозабезпечених громадян, програму компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
     Безперечно, основною є програма економічного та соціального розвитку району, яка передбачає стратегічні напрямки його життєдіяльності. Тому вона повинна включати і об’єднувати в комплексі, як складові, цільові програми всіх інших сфер діяльності. Сподіваюся, що ця пропозиція після детального вивчення знайде підтримку і розуміння відповідних управлінь райдержадміністрації.
     У той же час сказане не означає, що я повністю задоволений якістю прийнятих нами документів. Ще не рідко вони носять декларативний характер, не завжди чітко окреслюють механізм контролю за виконанням, а тому й не дають тих результатів, які ми очікували. Тому наполягатиму на вимогливішому ставленні до підготовки проектів рішень, посиленні відповідальності управлінь і відділів РДА, територіальних громад при внесенні проектів районній раді, на активнішій участі в цьому процесі постійних комісій, депутатських фракцій.
     Однак, жодна програма не може бути виконана без вирішення питань економіки, тобто, без належного фінансування. І саме робота з її розвитку була основною частиною спільної діяльності районної ради та її постійних комісій, районної державної адміністрації. Загалом, конструктивна співпраця районної ради та районної державної адміністрації направлена на стабілізацію соціально-економічної ситуації в Здолбунівському районі.
     Прояви фінансово-економічної кризи відобразились на роботі всього господарського комплексу району, в тому числі і на ситуації, що склалась на промислових підприємствах.
     Значне зменшення реалізації промислової продукції у зв’язку із скороченням попиту та ринків збуту зумовило значне скорочення темпів випуску продукції, і, як результат, спад її випуску становить 60 відсотків у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Промисловими підприємствами району протягом І кварталу 2009 року вироблено продукції в порівняльних цінах на 95 млн. грн.
Суттєво уповільнились темпи приросту порівняно з попереднім роком у галузі виробництва будівельних матеріалів, харчовій промисловості, машинобудуванні.
     Лише на підприємствах хімічної промисловості обсяг випуску продукції зріс на 35 відсотків.
Якщо обсяг інвестицій в основний капітал для розвитку господарського сектора та соціальної сфери району у 2008 році за рахунок усіх джерел фінансування склав 330,5 млн. грн. і в 2,9 разу перевищив показник 2007 року, то станом на 1 квітня 2009 року спостерігається різке уповільнення інвестиційної активності.
     Позначився тривожний процес відпливу інвестиційних ресурсів із інноваційно-орієнтованих галузей промисловості (будівельної, машинобудівної, харчової). Відсутність кредитування в банківській системі та наявна складна ситуація з валютним курсом сприяють виникненню серйозної проблеми з придбанням сировини, неможливістю поповнення обігових коштів.
     Ряд інвестиційних проектів вимушено заморожено.
     Для підвищення ефективності залучення інвестицій у районі продовжується робота щодо наповнення бази даних Єдиного реєстру про вільні земельні ділянки, виробничі приміщення, незавершене будівництво, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів.
З метою суттєвого збільшення обсягу інвестицій в економічний розвиток малих та середніх підприємств району за рахунок використання вітчизняних інвестицій та кредитних ресурсів районна рада та райдержадміністрація підтримують пропозицію та зацікавлені в усіх можливих напрямках подальшої співпраці з Центром муніципального менеджменту, якому запропонована місцева інвестиційна програма на 2008-2011 роки в галузях енергозаощадження, промисловості, сільського господарства, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства на загальну суму 7,7 млн. дол. США.
     На території Ступнівської сільської ради ТзОВ “Західноукраїнська холдингова компанія” планується реалізація інвестиційного проекту з впровадження інтенсивних технологій із переробки м’яса та овочів, на що у 2009 році планується залучити 1 млн. грн.
     На території Урвенської сільської ради ФГ “Укрзахідпереробка” планує розпочати реалізацію інвестиційного проекту з виробництва продуктів харчування за новітніми технологіями.
     У ФГ ім. Шевченка впроваджується інвестиційний проект із будівництва сучасного енергозберігаючого доїльного залу типу “Паралель” на 500 голів. Термін реалізації вказаного проекту - 2008-2009 роки.
     Особливе місце в економічній політиці посідає проблема енергозабезпечення та енергоресурсозбереження. Подолання нових викликів у сфері енергозабезпечення вимагає здійснення у 2009 році перетворень, спрямованих на її модернізацію, зниження енергомісткості виробництва, зменшення енергозалежності.
     З цією метою фермерським господарством ім. Шевченка реалізовується інвестиційний проект “Створення виробництва біодизеля із власної сировини (ріпаку)” за рахунок кредитних ресурсів в сумі 273,9 тис. дол. США, наданих Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО.
В даний час проводяться роботи із залучення інвесторів для використання пустуючих приміщень на територіях Маломощаницької, Спасівської та Білашівської сільських рад.
     Продовжується укладання договорів оренди землі на територіях Півченської, Будеразької, Бущанської, Ступнівської, Уїздецької сільських та Мізоцької селищної рад.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 квітня 2009 року становив 17,8 тис. дол. США, що на рівні показника 2008 року.
     Стабільно функціонує транспортний комплекс району. Щоденно виконується 429 оборотних рейсів, в тому числі на маршруті Рівне-Здолбунів – 266 рейсів.
     Автотранспортним сполученням охоплено 51 сільський населений пункт, що становить 96,2 відсотка від їх загальної кількості. У минулому році не були забезпечені транспортним сполученням села Святе (проживає 55 осіб), Клопіт (84 особи), Загора (94 особи). У 2009 році вирішено питання транспортного сполучення до сіл Клопіт та Загора.
     Поряд із існуючими на сьогодні проблемними питаннями, введення маршрутної мережі за принципом “село – районний центр, районний центр – обласний центр” ставить під загрозу забезпечення регулярним автобусним сполученням деяких населених пунктів району. Турбує те, що на фоні і так складної загальнодержавної економічної ситуації виникнуть проблеми, які призведуть до зростання соціальної напруги серед жителів району, особливо серед соціально незахищених категорій населення.
     Для виходу з цієї ситуації направлено листи заступнику голови облдержадміністрації про внесення доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації, яким затверджено автомобільну маршрутну мережу Рівненської області, доповнивши мережу приміських маршрутів Здолбунівського району п’ятьма маршрутами (Рівне – Дермань Другий ч/з Мізоч, Рівне – Дермань Другий, Дермань Перший ч/з Верхів, Рівне – Мізоч, Рівне – Глинськ, Рівне – Залісся ч/з Мізоч).
     Отримана відповідь, що дія договорів на обслуговування маршрутів сільських населених пунктів Здолбунівського району закінчується у 2010 році, на маршрут Рівне – Здолбунів – у 2009 році. Тому вноситись запропоновані нами зміни у 2009 році не будуть. До 2010 року маршрутне обслуговування буде здійснюватись у звичайному режимі.
     За підсумками січня-лютого 2009 року темпи приросту імпорту товарів на 8 відсотків перевищили темпи приросту їх експорту. Сальдо зовнішньоторговельних операцій від’ємне і складає - 0,7 млн. доларів США.
     Для налагодження торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва укладено угоду про співпрацю з повітом Свіднік Республіки Польща.
     У рамках реалізації районної програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки районна рада та райдержадміністрація працюють над забезпеченням виконання її заходів. Суб’єктам малого бізнесу надається організаційна, інформаційно-консультативна та навчально-методична підтримка.
Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктами підприємництва в І кварталі 2009 року придбано 9 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною вартістю 496,5 тис. грн., площею 7,1 га, які до цього перебували в оренді, і на яких знаходяться об’єкти нерухомості.
З обласного бюджету забезпечується відшкодування відсотків за користування кредитами для реалізації інвестиційних проектів для двох суб’єктів підприємництва.
     З метою спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру для суб’єктів підприємницької діяльності в районі діє дозвільний центр. З початку року видано 4 документи дозвільного характеру та надано 44 консультації.
     Подальший розвиток малого бізнесу без активного сприяння держави із внесенням ряду нових законопроектів, направлених на захист та підтримку підприємців та стимулювання їх діяльності, може призвести до згортання малого підприємництва з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Як результат, станом на 1 квітня 2009 року кількість суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб скоротилась на 18 чоловік і становить 2147 осіб.
     Спостерігається скорочення споживчого попиту, а отже, і обсягу роздрібного товарообороту.
За І квартал 2009 року до місцевого бюджету надійшло 33,8 тис. грн. ринкового збору, що на 5,1 відсотка менше, ніж за відповідний період минулого року.
     Протягом І кварталу 2009 року відкрито 3 магазини (2 – у сел. Мізоч, 1 – у м. Здолбунів) із створенням 6 нових робочих місць.
     Проведено аналіз щодо відповідності затвердженим нормативам торговельної площі у магазинах в розрізі населених пунктів району. Торговельна площа відповідає нормам лише на територіях двох сільських рад (Будеразької, Бущанської), Мізоцької селищної та Здолбунівської міської рад.
     Однією з проблем у сфері побуту є недостатній її розвиток у сільській місцевості. На даний час відсутні будь-які види послуг на територіях 14 сільських рад. Тому сільським головам слід активізувати роботу щодо створення та розвитку служб побуту на селі та розширення торговельної мережі.
Відповідно до заходів щодо поліпшення стану забезпеченості населення Здолбунівського району закладами сфери побутового обслуговування населення у 2009 році передбачається відкриття перукарень в селах Здовбиця та Ільпінь.
     Уповільнення темпів, спад та неритмічність виробництва зумовили скорочення зайнятості, зменшення фонду оплати праці, скорочення відрахувань до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування та спричинили заборгованість із виплати заробітної плати.
     Тому вкрай необхідно передбачити заходи щодо недопущення зниження рівня доходів населення, виникнення заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат, запобігання безробіттю та збереження рівня соціального захисту населення.
     Середня заробітна плата штатних працівників району за січень-лютий 2009 року становить 1350 грн. на місяць, що перевищує в 2 рази розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатної особи, і в 2,2 разу більше встановленого розміру мінімальної заробітної плати.
Відбулось скорочення реальної заробітної плати на 12,5 відсотка у порівнянні з лютим 2008 року, на 16,5 відсотка - у порівнянні з початком 2009 року.
     Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 квітня цього року становила 641,7 тис. грн., у порівнянні з початком року - зросла на 75,1 тис. грн.
     З метою забезпечення зростання рівня оплати праці, підвищення ефективності державного контролю за своєчасністю та повною оплатою праці, забезпечення соціального захисту найманих працівників підприємств-боржників районною комісією з питань заробітної плати, праці та соціальної політики проводиться робота щодо виконання невідкладних заходів для погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
     Останній квартал минулого року приніс негативні зміни для багатьох працюючих жителів району. Економічні проблеми в країні почали впливати на ринок праці.
     Протягом І кварталу 2009 року роботодавцями району подано звіти про заплановане вивільнення 215 працівників. На обліку в районному центрі зайнятості перебувають 2302 чол. Рівень безробіття залишається значним. Протягом І кварталу 2009 року центром зайнятості було працевлаштовано 307 чоловік, що на 53 відсотки менше минулорічного показника.
     У звітному періоді створено 194 робочих місця, що складає 16,9 відсотка до річного завдання (1150 робочих місць). Одноразова допомога по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю не надавалась.
     Пенсійні виплати за три місяці цього року, з урахуванням проведених підвищень, забезпечено в повному обсязі. Загальний обсяг видатків склав 38,7 млн. грн., що на 6,2 млн. грн. більше минулорічного показника. Середній розмір пенсії з початку року збільшився на 19,41 грн. і становить 748,57 грн.
     Покриття виплати пенсій власними коштами Пенсійного фонду району становить 49 відсотків, що на 20,1 відсотка менше відповідного періоду 2008 року.
     На 104,5 відсотка зросла середня пенсія на одного пенсіонера, і станом на 1 квітня 2009 року складає 771,37 грн.
     До першочергових питань належать розв’язання проблеми соціального захисту малозабезпечених сімей, одиноких, престарілих та немічних. В районі на обліку понад 15516 громадян пільгової категорії, з них 3819 - ветерани війни, 3106 - ветерани праці, 829 - постраждалі від аварії ЧАЕС, 8408 - діти війни, 72 - ветерани військових сил, 96 - реабілітовані, 2924 – інваліди, 12174 – пенсіонери за віком, 579 - усі інші категорії. Ця категорія людей отримує компенсацію в готівковій формі за тверде паливо (забезпечено твердим паливом 922 чол. на суму 305 тис. 800 грн.), скрапленим балонним газом (498 чол. на суму 25 тис. 800 грн.). Встановлено телефони 23 ветеранам війни на суму 3 тис. 500 грн.
     Територіальним центром соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та малозахищених верств населення обслуговується 939 самотніх та малозабезпечених громадян району (кількість людей, які потребують допомоги - 1904).
     Це питання знаходиться на контролі у районній раді. Про стан забезпечення в районі встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових, конституційних гарантій у сфері соціального захисту ветеранів війни, праці та інвалідів слухалося на сесії районної ради, а також на профільній постійній комісії.
     Не буде перебільшенням, коли скажу, що які б економічні проблеми ми з вами не вирішували в районі, однією з найважливіших серед них залишається проблема села. Питання, пов’язані з поліпшенням стану справ в агропромисловому комплексі, були і є пріоритетними для районної ради.      Головним завданням аграріїв району є мобілізація внутрішніх резервів на збільшення виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, підвищення рівня рентабельності.
     У 2008 році в Здолбунівському районі продано 38 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною вартістю 9203,438 тис. грн., площею 88,753 га, та дві земельні ділянки надано в оренду, площею 162,43 га, розмір орендної плати за результатами аукціону - 160,480 грн. в рік. З них:
     34 земельні ділянки несільськогосподарського призначення загальною вартістю 4224,778 тис. грн., площею 79,8392 га, які до цього перебували в оренді, і на яких знаходяться об’єкти нерухомості;
на земельних торгах (аукціонах) продано та надано в оренду земельні ділянки несільськогосподарського призначення вільні від забудови:
     1. Для здійснення підприємницької діяльності:
в м. Здолбунів площею 0,10 га, стартова вартість 24000 грн., продано за 31940 грн.;
в сел. Мізоч площею 0,022 га, стартова вартість 3596 грн., продано за 63000 грн.
     2. Для здійснення виробничої діяльності в м. Здолбунів:
продано за 84940 грн. при стартовій вартості 70196 грн. площею 0,1529 га.;
продано за 4798780 грн. при стартовій вартості 3965935 грн. площею 8,6385 га.
Надано в оренду на земельних аукціонах дві земельні ділянки несільськогосподарського призначення вільні від забудови в м. Здолбунів:
площею 162,38 га, стартовий розмір орендної плати - 72945 грн., за результатами аукціону орендна плата становить 153140 грн.;
площею 0,05 га, стартовий розмір орендної плати - 3596 грн., за результатами аукціону орендна плата становить 7340 грн.
Триває робота щодо залучення інвесторів для повного використання сільськогосподарських угідь та тваринницьких ферм.
     Завдяки вкладенню інвестицій залучено в обробіток ще майже 1000 га незайманих земель. Значні інвестиційні кошти вкладено у розвиток хмелярства. У даний час проводиться робота із залучення інвесторів для використання пустуючих приміщень, розвитку садівництва та ягідництва.
     Всіма категоріями господарств району за 3 місяці 2009 року вироблено валової продукції на суму 15410 тис. грн., що становить 84,3 % до відповідного періоду минулого року. В тому числі валове виробництво по сільськогосподарських підприємствах складає 4876 тис. грн., або 71,6% до минулорічних.
     Під урожай 2009 року сільськогосподарськими підприємствами було посіяно 4735 га озимих культур, з них на зерно – 4665 га та 943 га озимого ріпаку. Станом на сьогоднішній день підживлення озимих проведено на всій площі. Загальну площу даного посіву збільшено в порівнянні з минулим періодом на 332 га.
     Нині в сільськогосподарських підприємствах району проходить комплекс весняно-польових робіт. Станом на 27 квітня посіяно 6562 га ярих культур (77% до прогнозу), з них – 4024 га на зерно (80%).
     Для проведення посіву сільськогосподарськими підприємствами залучено 250 тис. грн. кредитних ресурсів. Протягом І кварталу для розвитку агропромислового комплексу району залучено 841,9 тис. грн. інвестиційних коштів, а саме - придбано технічні засоби для запровадження інтенсивних технологій в галузі рослинництва.
     Зменшено поголів’я свиней на 3958 гол. (72%), птиці на 8,4 тис. гол. (76%). Зменшилась продуктивність дійного стада на 36 кг, а також середньодобові прирости ВРХ на 45 грамів. Стабільно утримується поголів’я корів і складає 1858 голів, зросли середньодобові прирости свиней на 27 грамів.
     В цьому році кошти з держбюджету на підтримку розвитку сільськогосподарського виробництва не надходили.
     Районною радою для виконання програми сервісного обслуговування худоби населення виділено 5 тис. грн. при потребі 20 тис. грн.
     Станом на травень 2009 року на квартирному обліку для одержання житла та поліпшення житлових умов у Здолбунівському районі перебувають 750 сімей. Це в основному в м. Здолбунів та сел. Мізоч. Середня забезпеченість населення району житлом 20,17 м кв. загальної площі на одну людину; 21,62 м кв. у сільській місцевості та 18,74 - у місті.
     У 2008 році здано житла 9,921 тис. м кв., що на 3,3 тис. м кв. менше прогнозованих показників. 52% побудовано індивідуальними приватними забудовниками та 47,7 % введеної площі займають багатоквартирні житлові будинки.
     У 2009 році передбачено ввести житла 10 тис. метрів квадратних. З них 7 тис. м кв. у місті та 3 тис. м кв. у сільській місцевості.
     Протягом 2008 року на підприємствах, в установах та організаціях району проводилися заходи з енергозбереження згідно з Програмою. В навчальних закладах проводилася чистка, промивання котлів та покращення їх теплоізоляції, що призвело до економії ПЕР 3,69 тис. грн.
     Встановлено побутових лічильників на холодну воду 384 шт. – економія склала 2,27 тис. грн.
     Підприємством КП “Здолбунівкомуненергія” проведені роботи з ревізії запірної арматури, щодо недопущення та своєчасної ліквідації затоплень теплових мереж, чищення та промивання котлів, гідравлічна наладка теплових мереж, покращення теплоізоляції котлів, що призвело до економії ПЕР на суму 30,21 тис. грн. Монтаж теплових мереж з попередньо-ізольованих труб 252 м.п - економія 7,8 тис. грн.
     За І квартал 2009 року проводилися вище перераховані роботи згідно з Програмою, що призвело до економії ПЕР на суму 15,59 тис. грн.
     Щодо сесійної діяльності, то всі пленарні засідання проходили організовано і відкрито. Цьому сприяла робота в постійних комісіях і депутатських фракціях, які попередньо детально вивчали сесійні питання. У звітному періоді постійні комісії районної ради провели 42 засідання, на яких розглянули понад 530 питань.
     Комісії – це галузеві центри в мініатюрі. Вони згуртовують в собі усіх представників населених пунктів нашого району. Дають можливість глибше вникати в проблеми кожного села, селища, міста. Направляють, підказують на яких проблемах мені, як голові ради, апарату ради, слід зосередити свої зусилля.
     Сьогодні я повинен сказати, що проблеми у підготовці будь-якого засідання комісії в нас відсутні. Я вважаю, що це досягнуто тільки завдяки тісній співпраці керівників постійних комісій і районної ради з керівниками депутатських фракцій та депутатами. Справу ми робимо одну. Відрадно й те, що в засіданнях комісій депутати беруть активну участь і висловлюють ряд слушних пропозицій та думок. В нас в районній раді працює 5 комісій.
     Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та податкової політики (Мосійчук П. Й.) на 11 засіданнях розглянула 211 різноманітних актуальних питань бюджетного процесу, податкової політики та фінансування і заходів. В практиці роботи постійної комісії спільні засідання з президією районної ради, вивчення стану справ на місцях, проведення аналітичної роботи, контроль за виконанням рішень районної ради, консультаційна допомога, співпраця з виконавчими, фінансовими та господарськими органами. Комісія бере активну участь у підготовці бюджетних рішень та висновків щодо необхідності виділення на певні потреби відповідних коштів. Так, за звітний період комісія брала участь у підготовці проектів по 20-ти рішеннях, які були прийняті районною радою і стосувались безпосередньо бюджетно-фінансової діяльності.
     Робота постійної комісії районної ради з питань районного та місцевих бюджетів району будувалася на засадах справедливого і неупередженого розподілу наявних фінансових ресурсів між розпорядниками коштів районного бюджету та територіальними громадами району, з урахуванням пропозицій і рекомендацій депутатів, голів рад району, звернень громадян. Звіти про виконання районного бюджету на квартальні дати та показники бюджету публікувалися у газеті “Нове життя”.
     Бюджетна комісія розглядала питання щодо забезпечення бюджетними коштами видатків за галузями бюджетної сфери в обсягах, розрахованих державою за нормативом фінансової забезпеченості. Понад визначені державою обсяги районною радою додатково виділено кошти на покращення якості послуг, що надають районні бюджетні установи населенню, на суму 884 тис. грн., з них: 480 тис. грн. – центральній районній лікарні, 104 тис. грн. – на фізкультуру і спорт, на виконання 16-ти програм - майже 300 тис. грн., на 18 тис. грн. надано допомогу громадянам району, в основному на лікування дітей.
     Значна частка додаткового ресурсу районного бюджету передана бюджетам органів місцевого самоврядування. Так, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що утримуються за кошти місцевих бюджетів району, виділено дотацій на суму 1495 тис. грн., з них 510 тис. грн. на дошкільну освіту міста. У повному обсязі (638 тис. грн.) передано на ці цілі додаткову дотацію із державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.
     Крім того, у вигляді субвенцій виділено кошти на газифікацію сіл Буща та Борщівка (190 тис. грн.), що дало змогу залучити такі ж обсяги з обласного бюджету та завершити будівництво цього об’єкту, на будівництво Будеразької ЗОШ – 175 тис. грн. та з державного бюджету – 720 тис. грн., Мізоцькому селищному бюджету - 145 тис. грн. на ремонт дошкільного закладу та таку ж суму міському бюджету на реконструкцію приміщення СЮТ по вул. Яворницького, будеразькому бюджету на реконструкцію системи опалення дитсадка – 50 тис. грн., на ремонти будинків культури сіл Залібівка та Дермань І - по 15 тис. грн., на ремонт водопроводів у Мізочі та Старій Мощаниці, відповідно, 76 та 8 тис. грн., 30 тис. грн. міському бюджету виділено на спорудження пам’ятного знака жертвам політичних репресій та голодомору, 8 тис. грн. Гурбенському монастирю та по 9 тис. грн. на встановлення флагштоків у місті та урочищі Гурби.
     Варто відзначити активність і посилення відповідальності цієї комісії в питаннях контролю за формуванням та виконанням районного бюджету. Стало нормою відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України заслуховувати звіти головних розпорядників коштів щодо їх використання за функціональними призначеннями та потреб у подальшому фінансуванні. А саме:
про стан фінансування та ефективність використання коштів у закладах культури;
про стан фінансування та ефективність використання коштів на розвиток фізичної культури і спорту;
про стан фінансування та ефективність використання коштів на оздоровлення дітей та ін.
     Висновки та обґрунтування щодо доцільності фінансування кожної із бюджетних сфер діяльності вносились на розгляд районної ради.
     Члени комісії, використовуючи право депутатської ініціативи, вносили проекти, пропонували зміни до програм та бюджетних рішень, видатків на різноманітні потреби, порушували питання щодо можливості чи необхідності фінансування галузей, програм, заходів тощо. Це - збільшення бюджетних призначень за рахунок перевиконання районного бюджету на освіту, охорону здоров’я, культуру, надання допомоги малозабезпеченим сім’ям, виділення коштів на будівництво храмів, фінансування спортивних заходів, на програми підтримки забудовників на селі, сервісного обслуговування худоби населення, соціального захисту окремих категорій громадян, співфінансування будівництва вуличних газопроводів в сільських населених пунктах.
     Разом з тим, постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податкової політики варто більше аналізувати причини наявних упущень, тісніше співпрацювати щодо наповнення бюджетів з податковими органами, Пенсійним фондом, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування.
Протягом звітного періоду постійною комісією з питань економічного розвитку, комунальної власності та енергозбереження (Гаврищак Й. В.) проведено 8 засідань і розглянуто 97 питань. На розгляд комісії виносився широкий спектр економічних питань. У практиці роботи комісії - спільні засідання з іншими комісіями районної ради, вивчення стану справ на місцях, проведення аналітичної роботи, контроль за виконанням рішень ради та рекомендацій, консультативна допомога, співпраця з виконавчими, господарськими органами. Комісія вивчала на місці роботу Мізоцької пожежної частини, ефективність системи опалення у дитсадочку с. Уїздці та доцільність використання встановлених електрокотлів.
     Практично немає такого засідання, на якому не розглядались би питання комунальної власності, які сьогодні належать до категорії найактуальніших. Робота проводилась з уточнення переліку об’єктів комунальної власності, декілька разів переглядались і уточнювались назви об’єктів, їх юридичні адреси, площі тощо.
     За рішенням районної ради, райдержадміністрація аналізує ефективність використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, пропозиції щодо подальшого їх використання подаються на розгляд районної ради.
     На засіданні комісії розглядаються питання щодо погодження призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району. При розгляді цього питання запрошуються претенденти на керівні посади, заслуховуються програми їх майбутньої діяльності.
     Розглядаючи актуальні питання, на засідання комісії запрошують до розмови керівників підприємств та організацій, заслуховують їх звіти, пропозиції, після чого разом шукають шляхи цілеспрямованої, ефективної роботи. Запрошують не тільки районних керівників, а й обласних. Так на засіданні комісії були керівники ЗАТ “Ей-І-Ес Рівнеенерго” та служби автомобільних доріг у Рівненській області, які дали оцінку стану справ у Здолбунівському районі, відповіли на численні запитання депутатів.
     Загалом, економічні питання завжди належали до категорії основних і, в той же час, складних питань, а особливо зараз, в період економічної кризи, коли гостро відчувається законодавча неврегульованість.
     Депутати постійної комісії підготували три звернення до обласної ради та обласної державної адміністрації.
     Комісія розглянула майже 50 звернень від окремих підприємств, установ, організацій району. На жаль, не всі вони з тих чи інших причин були вирішені позитивно.
     Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, молодіжної політики, законності та боротьби зі злочинністю (Януль В. С.) провела 7 засідань, на яких розглянуто понад 60 питань. Особливу увагу депутати приділяли відповідності чинному законодавству поданих на розгляд питань та нормативних документів, правовим питанням. Детально опрацьовано пропозиції депутатів районної ради Жижкевича Б.Л. та Панасюка В.С. щодо впорядкування діяльності закладів азартних ігор на території району. Прийнято відповідні рекомендації, які адресовані міському, селищному та сільським головам.
     На постійному контролі комісії перебуває питання щодо виконання програми забезпечення в районі правопорядку, боротьби з наркоманією. З цією метою на комісії заслуховувались питання:
про хід виконання програми правової освіти населення Здолбунівського району на 2006-2010 роки;
про хід виконання районної програми подолання безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки;
про хід виконання рішення районної ради від 24.12.2003 року № 148 “Про програму реалізації політики у сфері боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки в Здолбунівському районі;
про хід виконання рекомендацій постійної комісії від 02.10.2007 року “Про роботу служби у справах дітей при райдержадміністрації по профілактиці негативних проявів у підлітковому середовищі”;
про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Здолбунівського району та інші.
     Хочу зауважити, що при підготовці та розгляді питань, відповідні служби надають довідки, статистичні дані, досить детальні інформації. Проте залишається високим рівень злочинності серед молоді і неповнолітніх, скоєної на ґрунті пияцтва. А це означає, що у питаннях зміцнення правопорядку потрібні більші зусилля всіх причетних до цієї справи установ.
За період з травня 2008 року по травень 2009 року було проведено 8 засідань постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення та роботи з ветеранами (Панасюк В. С.). На засіданнях розглядалося 106 важливих для району питань, було прийнято ряд районних Програм, а саме:
     Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2013 роки;
     Програма соціального захисту малозабезпечених громадян на 2009 рік;
     Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2009 – 2011 роки;
     Програма “Ветеран” на 2009-2012 роки;
     Програма інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки;
     Програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів;
     Програма підтримки молоді в районі на 2009-2015 роки.
     За звітний період комісія погоджувала призначення кількох керівників закладів освіти району, а саме:
     Цибульської В. О. – директором Глинської ЗОШ І-ІІІ ст.;
     Радіонова С. В. – директором Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ст.
     Також депутатами обговорювалося питання внесення змін до статуту редакції районного радіо та призначення її керівника. На розгляд постійної комісії було винесено багато суспільно важливих питань і прийнято ряд рекомендацій, контроль за виконанням яких покладено на голову постійної комісії В. С. Панасюка. Отож, за звітний період, постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення та роботи з ветеранами надала ряд рекомендацій. Зокрема, П’ятигірському сільському голові була адресована рекомендація “Про перепоховання останків кісток невідомих осіб, знайдених у кар’єрі села П’ятигори”. Міському селищному, сільським головам направлено рекомендацію “Про програму профілактики вірусного гепатиту “А” на 2007-2010 роки”. Районній державній адміністрації була підготовлена рекомендація “Про підготовку до відзначення 65-ї річниці конференції поневолених народів Східної Європи та Азії”.
     Слід зазначити, що рекомендації постійної комісії виконуються і постійно тримаються на контролі. Так, на виконання рекомендації постійної комісії стосовно відзначення 65-ї річниці конференції поневолених народів в Будеразькій ЗОШ І-ІІІ ст. 23 листопада 2008 р., райдержадміністрація активізувала роботу з підготовки до відзначення, залучила всіх відповідальних працівників, і провели цей захід в грудні 2008 року.
     За звітний період відбулося 7 засідань постійної комісії районної ради з питань агропромислової політики, земельних ресурсів, розвитку села та охорони навколишнього природного середовища (Балабат В. А.) розглянуто понад 60 питань. Велику увагу було приділено звіту комісії з інвентаризації земель Здолбунівського району. Детально вивчалося питання про стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу Здолбунівського району.
     В порядку контролю комісією було заслухано питання про хід виконання районної програми “Питна вода Здолбунівського району на 2006-2020 роки”; про дотримання вимог ДСАПіН №383-96 від 23.12.1996 р. “Вода питна – гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” та "Стан інфекційної захворюваності населення району”; про хід виконання рішення районної ради від 21.12.2004 р. № 229 “Про програму розвитку сільської комунальної служби у Здолбунівському районі на 2004-2008 роки”; про хід виконання районної комплексної програми селекції у тваринництві на 2005-2010 роки. За рекомендаціями комісії сесіями районної ради затверджувалася нормативна грошова оцінка, проекти відведення земельних ділянок, які передавалися в оренду. Комісією розглянуто 4 депутатські запити.
     До районної ради надійшло 16 депутатських запитів - від Дацюка О. Є., Давидчук Г. С., Кінаха Л. Я., Соловйова А. О., Яріша О. С., Гендиляка В. І., Семенюка М. В., Панасюка В. С., Рижука С. І., Долгаль
Є. І., Ніколіної С. В., від фракцій БЮТ та УНП, Буздигана О. М., Євчука М. П., Розенбаума В. А., Тітарчука А. А.
     По всіх депутатських запитах прийняті відповідні рішення і направлені виконавцям, 16 депутатських запитів розглянуто і вирішено позитивно. Є депутатські запити, які потребують довгострокового розгляду, але всі вони перебувають на контролі. На контролі і ті запити, на які дано відповідь, але вона не задовольняє депутата.
     Згідно з планом роботи районної ради щоквартально проводяться зустрічі депутатів районної ради з керівниками і спеціалістами управлінь, відділів райдержадміністрації, районних установ та організацій. В травні 2008 року депутати районної ради побували в Олександрії Рівненської області, де ознайомилися з роботою обласного центру соціальної, медичної, професійної реабілітації інвалідів та відділення Рівненського обласного навчального центру Державної служби зайнятості населення України.
     З метою кращої обізнаності обранців районної громади зі справами в освітянській галузі та спільного вирішення проблем наприкінці листопада 2008 року відбулася зустріч депутатів районної ради з працівниками районного відділу освіти, на якій обговорювалися питання стану і перспектив розвитку освітньої галузі, здійснення інноваційної діяльності в системі науково-методичної роботи, зовнішнього незалежного оцінювання. Депутати мали можливість ознайомитись з роботою міських ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 та № 1, дитячого садочка “Усмішка”.
     В лютому 2009 року відбулася зустріч депутатів з працівниками управління агропромислового розвитку, під час якої депутати обговорили проблеми в агропромисловому комплексі, ознайомилися з умовами роботи працівників управління.
     Доброю традицією Здолбунівської районної ради п’ятого скликання стало проведення виїзних депутатських днів. В червні 2008 року відбувся виїзний день депутата районної ради на тему: “Збереження пам’яток історії, культурної спадщини українського народу”. В рамках цієї поїздки депутати мали зустріч з народними депутатами у Комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, вивчали передовий досвід роботи Канівської та Уманської районних рад, а також відвідали виставку сільськогосподарської техніки “Агро-2008”, могилу та музей-заповідник Тараса Шевченка, національний дендрологічний парк “Софіївка”.
     Важливим завданням голови районної ради є забезпечення роботи президії районної ради як дорадчого органу. До складу президії районної ради входять голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій, голова та заступник голови районної ради. У звітному періоді було проведено 10 засідань президії районної ради, на яких обговорювались питання плану роботи районної ради, підготовки та проведення сесій, остаточного формування порядку денного, узгоджувалися шляхи вирішення соціально-економічних та соціально-політичних проблем, давалися відповідні доручення. Повинен сказати, що члени президії висловили чимало думок, критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань. Як результат, окремі з них знімалися з розгляду як такі, що не підготовлені належним чином або ж не були актуальні на той час.
     Слід визнати, що мені, як голові районної ради, головам постійних комісій не повністю вдалося забезпечити виконання вимог Регламенту районної ради щодо вчасного подання документів на розгляд органів ради, сесійної діяльності та підвищення ефективності роботи постійних комісій, хоча позитивні зрушення в цьому напрямку є.
     Стосовно участі депутатів у роботі органів районної ради, то варто відзначити, що, не зважаючи на те, що середня відвідуваність депутатами сесій та засідань комісій становить 70 відсотків, нас не задовольняє ставлення до виконання своїх повноважень окремих депутатів, які рідко брали участь в пленарних засідання та засіданнях постійних комісій. На всіх 10 сесіях були 35депутатів. Були і такі, які відвідали всього 3,4 сесії. Така ж картина і з постійними комісіями, коли окремі депутати з 8 засідань були лише на двох і один депутат районної ради не відвідав жодного засідання постійної комісії. Питання депутатської етики обговорювалось на постійних комісія та на сесії районної ради у березні і сьогодні буде слухатись повторно.
     Районна рада працює над підвищенням відповідальності депутатів рад різних рівнів перед своїми виборцями. Системою повинна бути і депутатська відповідальність перед виборцями. Депутат, уповноважений народом представляти його на різних рівнях, є уособленням влади на місцях. Отже, від дієвості депутата, від своєчасного сумлінного виконання ним повноважень в більшості випадків залежить оцінка народом державної влади в цілому.
     Депутат є відповідальним перед виборцями свого району і їм підзвітний. Для того, щоб депутат знав запити, потреби своїх виборців, йому необхідно постійно підтримувати зв’язок з виборцями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування. Він повинен регулярно інформувати виборців про роботу ради, про хід виконання плану соціально-економічного розвитку району. Ефективність роботи депутата залежить від того, як він зуміє мобілізувати виборців свого округу на виконання завдань, які стоять перед радами району і виборцями.
     Відповідно до ст.16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” кожен депутат зобов’язаний прозвітувати перед виборцями про свою роботу. Наголошую, що всі депутати повинні проінформувати раду про результати звітів, про проведену роботу, висловлені зауваження і пропозиції. На сьогодні подали звіти у районну раду аж 0 депутатів. Це ще раз підкреслює нашу етику як депутатів. Керівники фракцій, візьміть це собі до уваги.
     Сьогодні важливо, щоб усі проаналізували свої дії відповідно до сучасних вимог, а зауваження і пропозиції, висловлені виборцями, врахували у депутатській діяльності.
Важливим є контроль за виконанням рішень районної ради, депутатських запитів і звернень.      Виконавчим апаратом періодично узагальнюється відповідна інформація і подається до розгляду на засіданнях комісій та сесій.
     Налагоджена система контролю за виконанням рішень, аналіз їх реалізації. На даний час на контролі перебуває 47 рішень ради, прийнятих за звітний період, в т. ч. 26 депутатських запитів, 21 районна програма. За звітний період знято з контролю як такі, що виконані або втратили чинність, 29 рішень.
     Ряд питань, які виникали протягом 2008-2009 років, разом з адміністрацією району, депутатами обласної ради, міським, селищним та сільськими головами вдалося вирішити. Надзвичайно важливим для жителів району є утримання в належному стані, будівництво і капітальний ремонт автодоріг, переважну більшість яких було збудовано на початку 60-х років, і які нині знаходяться в непридатному для використання стані.
     Вирішується це питання надзвичайно складно. Щодо нього від депутатів і депутатських фракцій надходило чи не найбільше запитів, воно неодноразово заслуховувалось на постійних комісіях і сесіях районної ради, в облдержадміністрації, службі автомобільних доріг області.
     В минулому році збудовані під’їзди автодороги до с. Клопіт Мізоцької селищної ради та с. Загора Глинської сільської ради загальною вартістю 3,3 млн. грн., здійснено поточний ремонт дороги до с. Півче протяжністю 950 м вартістю 945 тис. грн.
     На експлуатаційне утримання автодоріг місцевого значення за минулий рік освоєно 622 тис. грн., це зокрема, на ямковий ремонт, встановлення дорожніх знаків, розмітку проїжджої частини, встановлення дорожнього огородження, зрізання дерев, зимову експлуатацію доріг тощо.
     Проблемним для району є завершення будівництва ЗОШ № 3 м. Здолбунів, Будеразької та Миротинської шкіл.
     Газифіковано фельшерсько-акушерський пункт села Нова Мощаниця.
Завершено капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с.Білашів.
     Проведено капітальний ремонт дитячого відділення центральної районної лікарні.
Завершено будівництво газової котельні Білашівської ЗОШ І-ІІІ ст.
     Проведено благоустрій та ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Здолбунів.
     Встановлено систему опалення корпусу № 3 та проведено капітальний ремонт корпусу № 2 дошкільного навчального закладу “Малятко” в сел. Мізоч.
     Триває будівництво станції юних техніків по вул. Яворницького м. Здолбунів.
     Здійснено переведення опалення на електрообігрівання дошкільного навчального закладу с. Будераж.
     Проведено ремонт покрівлі приміщення будинків культури сіл Здовбиця та Копитків.
Споруджено пам’ятний знак жертвам Голодомору та політичних репресій у м. Здолбунів по вул. Грушевського.
     Замінено чотири кілометри водопровідної мережі та здійснено ремонт водонапірної башти Рожновського у сел. Мізоч.
     Депутати району беруть активну участь у вирішенні всіх життєво необхідних питань району. Не дивлячись на слабку фінансову базу місцевих рад, з допомогою депутатів, керівників вирішується ряд проблем.
      Проте слід самокритично сказати, що і цей напрямок роботи потребує вдосконалення. Як свідчить аналіз, частина прийнятих рішень виконується не повністю.
     Вважаю, що мені, депутатам, постійним комісіям, виконавчому апарату районної ради потрібно активніше працювати над реалізацією наміченого, контролювати хід виконання районних програм і прийнятих рішень. З цією метою необхідно запровадити практику заслуховування звітів посадових осіб про виконання відповідних програм на засіданнях постійних комісій, частіше і ретельніше аналізувати стан справ на місцях.
     Велася робота й щодо налагодження співпраці районної ради з органами виконавчої влади місцевого самоврядування на місцях. Їх представники запрошувалися на сесії та засідання постійних комісій, брали участь в обговореннях питань, вносили пропозиції.
     У будь-якій справі головним є діалог, порозуміння і тісна співпраця. Тільки за умови наявності цих факторів можливе здійснення наміченого, зрушення з місця великої кількості життєво важливих питань. На рівні сільських територіальних громад таким фактором має стати об’єднання досвіду керівників зі стажем і ентузіазму молодих керівників.
     В зв’язку з цим ефективною, на мій погляд, формою роботи в районі з цього питання стали щомісячні семінари-навчання голів виконкомів місцевих рад, на яких поряд з навчанням розглядаються питання виконання делегованих та власних повноважень органів виконавчої влади, ставляться відповідні завдання, вирішуються проблемні питання соціально-економічного розвитку населених пунктів району.
     Зокрема, з червня 2008 року було проведено 9 виїзних семінарів-навчань з практичним показом об’єктів соціально-культурної сфери, побутового та торговельного обслуговування населення на базі Здовбицької, Копитківської, Новосілківської, Новомощаницької, Півченської, Миротинської, Будеразької, Бущанської, Уїздецької, Урвенської, Богдашівської сільських рад та Здолбунівської міської ради.
     Депутати, присутні від усіх сільських рад , бачать віддачу від цих заходів. Адже у проведені цих семінарів беруть участь депутати, готуючи той чи інший об’єкт до огляду. І це важливо, тому що у своїй роботі ради повинні спиратися на народних обранців.
     У квітні 2009 районною радою спільно з депутатами районної ради та райдержадміністрацією проведено перший тур санітарно-культурного огляду населених пунктів району у відповідності з критеріями оцінки роботи сільських, селищної та міської рад, затвердженими головою ради. Це, звичайно, стимулює до роботи сільських голів.
     Підсумки діяльності сільських рад будуть підведені на семінарі голів територіальних громад району 21 травня 2009 року.
     Відповідно до розпорядження голови районної ради від 22 жовтня 2007 року № 31 “Про проведення щорічного районного конкурсу “Найкращий лідер самоврядної громади” двічі на рік в районі проводиться огляд благоустрою населених пунктів - до 1 травня і до 24 серпня щорічно.
Протягом звітного періоду було проведено два тури огляду благоустрою населених пунктів. Створено робочі групи з огляду благоустрою, до складу яких
увійшли працівники виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, представники депутатських фракцій районної ради.
Особливу увагу члени робочих груп звертають на благоустрій прилеглої території та стан приміщень сільських рад, закладів освіти, культури, медицини, автобусних зупинок, внутрішніх доріг та придорожніх смуг, стан торговельного обслуговування населення.
В рамках вищезазначеного конкурсу визначено переможців у трьох номінаціях за підсумками роботи у 2008 році. Балабат Лідія Михайлівна, голова Урвенської сільської ради, перемогла у номінації “Населений пункт найкращого благоустрою”. Боярчук Юрій Анатолійович, голова Здовбицької сільської ради, – у номінації “Управлінська і правова культура". А Мартинюк Василь Васильович, голова Миротинської сільської ради, - у номінації “Соціальні ініціативи”.
Отже, там, де місцева влада бере на себе відповідальність за вирішення питань життєдіяльності громади, де належно утримується і удосконалюється соціальна структура, там і голова утверджується як господар свого міста, села, як господар своєї землі.
На цьому огляд не завершено, а тому й роботи з благоустрою необхідно продовжувати. Огляд всіх населених пунктів за відповідними критеріями оцінки відбудеться в першій половині серпня, а кінцевий – в першій декаді жовтня.
Враховуючи недостатню фінансову базу місцевих рад, дуже важливим питанням є наповнення місцевих бюджетів. Адже цей процес надто централізований, і тому сільські, селищна ради не можуть в більшості своїй сформувати власний бюджет і забезпечити свої власні потреби, особливо щодо утримання соціальної сфери. Тому районна рада націлює сільські ради на пошук резервів, додаткових можливостей у цьому плані (оренда водних об’єктів, продаж земель несільськогосподарського призначення, заготівля сільськогосподарської продукції, оренда приміщень, створення сільських комунальних служб, проведення нормативної грошової оцінки земель тощо).
Формуючи районний бюджет, враховуємо, в міру можливостей, пропозиції всіх рад, інтереси бюджетної сфери, забезпечення соціальних програм. Виділяються дотації на вирішення найбільш гострих питань, зокрема, придбання палива, проведення ремонту котелень, теплотрас, закладів освіти, забезпечення ліками.
 За звітний період на адресу районної ради надійшло 889 документів з обласної ради, обласної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємців, релігійних, громадських організацій, установ області. Всі документи розглянуто згідно з чинним законодавством, більшу частину з них - на засіданнях постійних комісій, заявникам надіслані аргументовані відповіді. Районна рада завжди готова до відкритого й відвертого діалогу, що підтверджується її повсякденною діяльністю.
 Прийнято 141 розпорядження голови районної ради, стосовно питань функціонування ради, кадрових питань.
Відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районною радою утворений виконавчий апарат. У його структурі діють 3 відділи, в штаті яких 8 працівників. Всі посадові особи є фахівцями із вищою освітою, двоє з них продовжують здобувати другу вищу освіту.
 За висновками депутатів, виконавчий апарат професійно підготовлений, відповідальний, успішно здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення діяльності ради, сприяє взаємодії та зв’язкам з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 Як голова районної ради, прагну співпрацювати з усіма осередками політичних партій, громадських і творчих організацій. Бачу своє завдання в тому, щоб ця співпраця сприяла консолідації зусиль у подоланні економічних і фінансових труднощів, поліпшенні добробуту жителів.
Результативно попрацювала Громадська рада, яка є консультативно-дорадчим органом при Здолбунівській районній раді. Саме завдяки спонсорській підтримці членів Громадської ради зроблено ремонт у дитячому відділенні центральної районної лікарні: встановлено нові пластикові вікна, замінено електрообладнання та сантехніку. Всього на ремонт використано 363 666 грн. Основну суму коштів було виділено з районного бюджету, а частину – 34 тисячі гривень надали спонсори: ВАТ “Укрцемремонт”, ЗАТ “Іскра”, ТзОВ “Волинь-шифер”, ВАТ “Здолбунівський завод нестандартного обладнання”, ВАТ “Завод будівельних матеріалів”, ВАТ “Здолбунів-Фармація”, МПзОВ “Квант”, ТзОВ “Добробут”, ТзОВ “Євроінвестбуд”, ВАТ “Завод залізобетонних конструкцій”, ПСП “Хлібороб”, директор Мізоцького цеху ковбасних виробів Андріюк О. М., власник приватного підприємства “Компанія Автоленд” Середюк С. О.
 Районна рада відкрита для всіх новацій, прозора у своїх діях та рішеннях. Ми завжди підтримуємо людей, які прагнуть діяти, яким потрібна допомога.
У роботі голови, президії, ради в цілому забезпечувалися відкритість і гласність. Представники засобів масової інформації мають можливість бувати на сесіях районної ради, засіданнях президії, постійних комісій. Депутатська діяльність висвітлюється на сторінках газети “Нове життя” та в передачах районного радіо. Вважаю, що увага засобів масової інформації до роботи районної ради, їх, як позитивні, так і критичні матеріали, стимулюють і активізують діяльність представницького органу.
Триває співпраця та вивчається діяльність органів місцевого самоврядування повіту Свіднік Люблінського воєводства Республіки Польща. Між ним та Здолбунівським районом укладено угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, яка пройшла експертизу в Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції України, про що отримано позитивний висновок. Виникла можливість долучення до виконання угоди органів виконавчої влади Здолбунівського району та повіту Свіднік, що безумовно сприятиме поглибленню співпраці.
 В рамках цієї угоди сторони розвивають співробітництво у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту і торгівлі, науки, техніки освіти та охорони здоров’я, культури, туризму і спорту. В результаті такої співпраці у Здолбунівському районі побував з одноденним візитом Генеральний Консул Республіки Польща в м. Луцьку Томаш Янік.
Відбулася зустріч Генерального Консула з керівництвом та громадськістю району, під час якої було обговорено набутки українсько-польської співпраці, шляхи подальшого поглиблення, розширення та зміцнення співробітництва.
24-26 квітня 2009 року з метою налагодження тісної співпраці Здолбунівщину відвідала делегація повіту Свіднік у складі голови ради повіту Ричарда Боровця та заступника старости м. Свіднік Збігнева Тварога.
Була проведена зустрічі гостей з депутатами районної ради, керівництвом райдержадміністрації, міста, працівниками відділу освіти, культури, центральної районної лікарні, ряду навчально-виховних закладів району. Це дає змогу налагоджувати більш тісні прямі зв’язки з відповідними структурами повіту. Тому я вважаю, що перший етап налагодження міжнародної співпраці з повітом Свіднік (Республіка Польща) успішно завершено.
За звітний період проведено ремонт та облаштовано кімнату депутата районної ради, обладнано архівну кімнату в підвальному приміщенні. Зроблено ремонт фойє і коридору на першому поверсі, проведено реконструкцію водопровідної мережі, ремонт асфальтового покриття на подвір’ї. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію покрівлі та будівництво блочної топкової адмінприміщення.
 Для ефективнішої роботи апарату районної ради з інформування депутатів на сесіях та засіданнях постійних комісій придбано копіювальний апарат, комп’ютер, мультимедійний проектор.
 Створено і укомплектовано необхідною оргтехнікою інформаційно-аналітичний центр. Триває робота зі створення електронної бази даних, де розміщено плани роботи районної ради, інформацію про виконавчий апарат ради, депутатів районної ради та голів територіальних громад району, матеріали комісій, сесій районної ради.
Як і завжди, в подальшій роботі ми повинні керуватися такими чинниками, як дотримання законності, співпраця і взаємодія, взаєморозуміння і підтримка органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, бо працюємо в інтересах жителів району. Ми сподіваємось, що голова районної державної адміністрації, заступники, підпорядковані їм структури, будуть тісно співпрацювати із депутатами районної ради у вирішенні нагальних проблем нашого району.
Отже, можна сказати, що в діяльності ради за звітний період є чимало позитивних аспектів, але я чітко усвідомлюю, що для поліпшення стану справ на всіх ділянках, зроблено ще недостатньо. Впевнений, що депутати, оцінюючи роботу голови, висловлять слушні пропозиції та зауваження, дадуть корисні поради.
Я щиро вдячний за підтримку виборцям, депутатам, головам територіальних громад, осередкам політичних партій, працівникам виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, а також усім, хто допомагав у роботі, давав конструктивні поради. Адже, якщо за справу взятися дружно, всією громадою, то вона буде нам під силу.

Comments are now closed for this entry