Відповідно до Податкового кодексу України, платники податку на доходи фізичних осіб повинні подати декларацію до 1 травня року, що настає за звітним. Цього року, враховуючи вихідні та святкові дні, останній день подання декларації про доходи припадає на 3 травня.
Річна декларація про майновий стан і доходи подається платником податку, який отримував у 2010 році доходи (прибутки), які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті, іноземні доходи, доходи від особи, яка не мала статусу податкового агента (тобто доходи, отримані від нерезидента, фізичної особи, яка не є суб’єктом господарювання, або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність). Це такі доходи, як: подарунки, одержані від особи, яка не є податковим агентом вартістю понад 434 грн. 50 коп., доходи, одержані від надання майна в оренду або в суборенду особі, яка не є податковим агентом, доходи, які раніше не були обкладені податком з доходів фізичних осіб, доходи у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних як відшкодування матеріальної або моральної шкоди від особи, яка не є податковим агентом, сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, за умови що з цієї суми не було утримано податку, інвестиційні прибутки, дохід у вигляді вартості успадкованого майна, кошти або майно, отримані як хабар (викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі), підтверджені в судовому порядку, сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує 434 грн. 50 коп., сума нецільової благодійної допомоги, отриманої від благодійника - фізичної особи, платника податку з доходів фізичних осіб (за умови, що така сума у 2010 році перевищила 1220 грн., а її отримувач не мав права на податкову соціальну пільгу або не використав її протягом звітного року). Крім того, зобов’язані подати Декларацію звільнені з роботи працівники, у яких за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні не вистачило доходів для сплати податку з доходів фізичних осіб. Також, обов’язково слід задекларувати суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк працівником, який звільнився. Такі платники податку доплачують податок з доходів фізичних осіб на підставі поданої Декларації. Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, також зобов’язані подати до органу ДПС Декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду.
Слід нагадати, що, згідно із Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 527-р «Питання декларування фізичними особами майнового стану та доходів», згідно із яким визнається таким, що виконаний, обов’язок з подання річної декларації про майновий стан та доходи (податкової декларації) за 2010 рік фізичними особами - платниками податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунка), який згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» оподатковується за нульовою ставкою, за умови відсутності інших підстав для виконання такого обов'язку.
Подати Декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податковий кредит (податкову знижку). Крім того, з метою повернення зайво сплаченої суми податку Декларацію мають право подати: фізичні особи, які сплатили податок з доходів фізичних осіб за договором відчуження об’єкта рухомого чи нерухомого майна, але договір не було засвідчено нотаріально й угода не відбулася (у такому разі до Декларації додаються підтверджувальні документи про фактичну сплату податку), звільнені з роботи працівники, у яких при проведенні остаточного розрахунку при звільненні виникла переплата податку з доходів фізичних осіб (до Декларації додається довідка про результати перерахунку).
До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.
Зазначені документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.
Подається Декларація до податкової інспекції за місцем проживання платника податку (за реєстрацією в паспорті). Платник заповнює Декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним на це особа. За неповнолітніх дітей Декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники).
Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, визначена статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції від 7.12.1984 р. (зі змінами та доповненнями), та тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Здобунівська ОДПІ.

Comments are now closed for this entry