які ухиляються від мобілізації та керівників підприємств, котрі перешкоджають своїми діями проведенню заходів мобілізації

Шановні мешканці Рівненської області!
Згідно з Указом Президента України нині у державі триває шоста черга мобілізації на військову службу до Збройних сил та інших військових формувань України.
Генеральнй Штаб Збройних сил України визначив завдання щодо поставки у війська військовозобов’язаних та техніки з усіх регіонів країни, в тому числі й з Рівненської області. Завдання ці є помірними й цілком реальними для виконання.
Відзначу, що всі, хто буде призваний по мобілізації, перед відправкою у війська пройдуть підготовку за військово-обліковим спеціальностями у навчальних центрах.
Керівниками органів державної влади, місцевого самоврядування, працівниками військового комісаріату із залученням працівників міліції проводиться робота щодо оповіщення військовозобов’язаних для їх доставки у військовий комісаріат для проходження медичної комісії. Проте результати цієї роботи незадовільні. Значна частина осіб, які підлягають призову, через недосконалість законодавства знаходить різні способи ухилитись від виконання військового обов’язку.


Нині триває робота зі створення загальнодержавного Реєстру осіб, які ухиляються від мобілізації, а також керівників підприємств, які своїми діями перешкоджають проведенню заходів мобілізації. Цей Реєстр постійно оновлюватиметься, ним керуватимуться всі правоохоронні органи (МВС, ДПС, фіскальна служба і решта державних служб).
На осіб, дані яких будуть внесені до цього Реєстру, передбачене поширення ряду обмежень чи заборон, а саме: виготовлення закордонного паспорта; перетин державного кордону України; отримання кредитів у банках; зміна місця реєстрації; продаж (купівля) нерухомого та рухомого майна; постановка та зняття з обліку транспортних засобів; прийом на роботу на підприємства, в установи та організації всіх форм власності й ін.
Так, статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- визнані, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
- чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
- усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
- зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
- народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.
Формування бази даних для створення вищезгаданого Реєстру у військових комісаріатах України вже розпочато, до неї вносять інформацію про осіб, які у відповідності до списків оповіщення не прибувають до військового комісаріату та про керівників підприємств, які своїми діями перешкоджають проведенню заходів мобілізації.
Кодексом України про адміністративні правопорушення за несповіщення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ і організацій про виклик військовозобов’язаних у військові комісаріати передбачене стягнення у вигляді накладення штрафу. Також, відповідно до cтaтті 114.1 Кримінального кодексу України, особи, які пepeшкoджaють зaкoннiй дiяльнocтi Збpoйних сил Укpaїни тa iнших вiйcькoвих формувань, передбачена кримінальна вiдпoвiдaльнicть нa cтpoк вiд 5 дo 8 poкiв.
З метою попередження негативних наслідків пропоную усім військовозобов’язаним та керівникам підприємств прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання для уточнення військово-облікових даних, надання відповідних документів, які звільняють від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та визначення ступеня придатності до військової служби.
Якщо під час уточнення військово-облікових ознак військовозобов’язаних встановлюється, що вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період, відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, військовий комісар Р(М)ВК направляє таких військовозобов’язаних до місцевого органу виконавчої влади із заявою (Зразок 1), до якої долучаються документи, що підтверджують право військовозобов’язаних на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період.
Після розгляду цих заяв місцевими органами виконавчої влади та надходження документів військовий комісаріат Р(М)ВК реєструє їх згідно з встановленим порядком і виконує прийняті місцевими органами виконавчої влади рішення.
Під час загальної мобілізації таким військовозобов’язаним військовий комісар Р(М)ВК видає довідку про надання відстрочки від призову у відповідності до підстав, передбачених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (Зразок 2).
Михайло ТВЕРДОХЛІБ,
військовий комісар
Рівненського обласного військового комісаріату,
полковник.


Зразок 1

Голові ___________________районної
(назва райдержадміністрації)
державної адміністрації
громадянина _____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________
(адреса, контактний телефон)

ЗАЯВА
Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюють місцеві органи виконавчої влади.
Ураховуючи зазначене, зважаючи на те, що відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” у зв’язку з___________________________________________________________________________________________________________________________________ (вказати підставу)
я не підлягаю призову на військову службу під час мобілізації, прошу Вас звільнити мене від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.
Про прийняте рішення прошу повідомити письмово.

Додаток: копії документів, які підтверджують право на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період, на ____ арк.

“____”_____ 20___ року ______________ (підпис)


Зразок 2

МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ
______________
РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Код 000000000
“ ___ “ ____________ 20___ р.
№ _________


ДОВІДКА
Видана____________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження)
про те, що йому надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі абзацу ________ (________________________________________________________)
(короткий зміст відстрочки)
статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” терміном до “__”._________ 20__ року.
Дійсна в разі паспорта громадянина України або військового квитка ________________.
(серія) (номер)

Військовий комісар ________________ районного (міського) військового комісаріату
_________________ _______ _______________________
(військове звання) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

 

Comments are now closed for this entry