відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:
мають вищу освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
знають вимоги чинного законодавства;
вільно володіють державною мовою;
володіють основними принципами роботи на комп’ютері та відповідними програмними засобами;
мають стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
Перелік документів для участі у конкурсі:
1. заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
2. особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
3. фотокартка розміром 4 х 6 см;
4. копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5. декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
6. копія документа, який посвідчує особу;
7. копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8. довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адресою: м. Здолбунів, вул. Грушевського, 14, кабінет 413, телефон 2-25-94. Прийом документів за цією ж адресою.

Comments are now closed for this entry